ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1014 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การสื่อสารมวลชน : แนวคิด ทฤษฎี และสถานการณ์ในประเทศไทย = Mass communication : theory and reality in Thailand / สุกัญญา บูรณเดชาชัย.

by สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ชลบุรี] : ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2550?]Other title: Mass communication : theory and reality in Thailand.Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P90 .ส6227 (1).

ห้องสมุด:
สื่อมวลชนในปี 2000 / กาญจนา แก้วเทพ บรรณาธิการ.

by กาญจนา แก้วเทพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: P92.ท9 ส67 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P92.ท9 ส67 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P92.ท9 ส67 (1).

ห้องสมุด:
นามานุกรมทรัพยากรสื่อสารมวลชนทั่วประเทศไทย พร้อมด้วยวิเคราะห์เนื้อหาและตารางเปรียบเทียบข้อมูล 2513-2514 (Directory mass communication resources in Thailand)

by สมควร กวียะ, 2477-2555.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: นครหลวง, แผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P92.ท9 ส4 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P92.ท9 ส4 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: P92.ท9 ส4 (1).

ห้องสมุด:
อิสรภาพความคิดสุภิญญา กลางณรงค์ : เสรีสื่อ เสรีประชาชน.

by สุภิญญา กลางณรงค์, 2516-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ, 2548Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: P91 .ส695 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P91 .ส695 (2).

ห้องสมุด:
ระหว่างกระจกกับตะเกียง : กุศโลบายสื่อศึกษา แผนที่สู่ศตวรรษที่ 21 บทเรียนจากยุคเศรษฐกิจฟองสบู่จรดยุคปฏิรูปการเมือง = Between the mirror and the lamp : mapping the 21st century by media policy innovations lessons from the bubble economy era and the political reform movement / บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา.

by บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พับลิค บุเคอรี 2552Other title: Between the mirror and the lamp : mapping the 21st century by media policy innovations lessons from the bubble economy era and the political reform movement.Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: P87.4 .บ724 2552 (2).

ห้องสมุด:
ระหว่างกระจกกับตะเกียง : กุศโลบายสื่อศึกษา แผนที่สู่ศตวรรษที่ 21 บทเรียนจากยุคเศรษฐกิจฟองสบู่จรดยุคปฏิรูปการเมือง = [Between the mirror and the lamp : mapping the 21st century by media policy innovations lessons from the bubble economy era and the political reform movement] / บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา.

by บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: P87.4 .บ724 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: P87.4 .บ724 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P87.4 .บ724 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P87.4 .บ724 (1).

ห้องสมุด:
สื่อมวลชนในสังคมไทย : สถานภาพและแนวโน้มในทศวรรษ 1990 / โครงการกระแสข่าวสารเสรี และการพัฒนา.

by โครงการกระแสข่าวสารเสรีและการพัฒนา | มูลนิธิเอเซีย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2534Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: P92.ท9 ส69 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P92.ท9 ส69 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P92.ท9 ส69 (1).

ห้องสมุด:
สื่อมวลชนไทย : วันวานกับวันพรุ่งนี้ / โดย ศักดิชัย บำรุงพงศ์.

by ศักดิชัย บำรุงพงศ์, 2461-2557.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ศ6243ส75 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: DOC .ศ6243ส75 (2).

ห้องสมุด:
การนำเสนอลักษณะชีวิตจริงในงานสื่อมวลชน : ศึกษาเฉพาะกรณี "คู่สร้างคู่สม" = The presentation of real life in the mass media : a case study of "Khusand Khusom" / อุษา สุกใส.

by อุษา สุกใส, 2511-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / 2535Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P94 .อ75 (1).

ห้องสมุด:
การสัมมนา "บทบาทของสื่อมวลชนต่อการเผยแพร่การศึกษาเพื่อประชาชน" / คณะผู้จัดทำเอกสาร ประสิทธิ์ บุญเสริม, จินตนา พุ่มประพันธ์.

by การสัมมนา "บทบาทของสื่อมวลชนต่อการเผยแพร่การศึกษาเพื่อประชาชน" (2536 : กรุงเทพฯ) | ประสิทธิ์ บุญเสริม | จินตนา พุ่มประพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขานุการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, 2536Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P96.ก6 ก65 (1).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนกับความทันสมัยของประชาชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา = The relationship between media exposure and modernization of people in Chachoensao Province / สุกัญญา นาคสุข.

by สุกัญญา นาคสุข, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P92.ท9 ส726 (1).

ห้องสมุด:
ผลิดอก ออกผล : สื่อสร้างสรรค์ สารสร้างสุข : การขับเคลื่อนการปฏิรูปสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว / ผู้เขียน ปิยนาถ ประยูร.

by ปิยนาถ ประยูร | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552Other title: สื่อสร้างสรรค์ สารสร้างสุข : การขับเคลื่อนการปฏิรูปสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 198/2553 (1).

ห้องสมุด:
การนำเสนอบทบาทของสตรีผ่านสกู๊ปหน้า 1 เซกชั่น Click ของหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน / นคุณ บุญยไพศาลเจริญ.

by นคุณ บุญยไพศาลเจริญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาหนังสือพิมพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2554] [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P94.5.ส3 น273 2554 (1).

ห้องสมุด:
ภาษาและการสื่อสาร ; รายงานการสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 1.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2517Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: P92.ท9 จ7 (1).

ห้องสมุด:
โทรทัศน์ไทย : ระบบสื่อสารยอดนิยม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2529Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: 264/29 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544