ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 433 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
อุบัติการหนังสือพิมพ์.

by ลาวัณย์ โชตามระ, 2463-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพมหานคร, พาสิโก, 2522Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9 ล6 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รายงานสรุปการสัมมนาเรื่อง พัฒนาการของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือ.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์. ภาควิชาการสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : 2528Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4784.ท4 ช82 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์มติชน.

by ดวงดาว วิศรัมวัน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรราศาสตร์, 2527Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4778 .ด5 (1).

ห้องสมุด:
การสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ หนังสือพิมพ์ไทยปี 2526, รายงานผลการวิจัย.

by กระทรวงกลาโหม. กองบัญชาการทหารสูงสุด. สำนักงานสารนิเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2526Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9 ก625 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารการสัมมนา หนังสือพิมพ์กับความอยู่รอด...? โดย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2526Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9 น64 2526 (1).

ห้องสมุด:
Grand opening อาคารฐานเศรษฐกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฐานเศรษฐกิจ, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9ฮ922 ก84 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: PN5449.ท9ฮ922 ก84 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น.

by ดรุณี หิรัญรักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาการหนังสือพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4775 .ด4 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4775 .ด4 (3).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การเข้าสู่ตลาดการแข่งขันของหนังสือพิมพ์ธุรกิจ ศึกษาเฉพาะกรณี หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน / สะรอนี ดือเระ.

by สะรอนี ดือเระ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์[และสื่อสารมวลชน] มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9 ฮ946 ส64 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544