ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 14 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
100 ปี หอสมุดแห่งชาติ / คณะบรรณาธิการ ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by หอสมุดแห่งชาติ | ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2548Other title: หนึ่งร้อยปีหอสมุดแห่งชาติ | ร้อยปีหอสมุดแห่งชาติ.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z846.ช6 ห55 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z846.ช6 ห55 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในงานพิธีเปิดหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี วันที่ 5 พฤษภาคม 2509.

by แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง, 2465-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, ศิวพร, 2509Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z846.ช6 ม8 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z846.ช6 ม8 (1).

ห้องสมุด:
ร้อยเรียงความเป็นไปหอสมุดแห่งชาติไทย 100 ปี / คณะทำงาน วรัจฉรา บุณยพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ].

by วรัจฉรา บุณยพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทรงสิทธิวรรณ จำกัด, 2548Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ร5448 (1).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี.

by หอสมุดแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2524-Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: LIBR Z 2012 55816 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LIBR Z 2013 55816 (3).

ห้องสมุด:
หอสมุดแห่งชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน / ผู้เรียบเรียง กุลทรัพย์ เกษแมนกิจ (และคนอื่นๆ).

by กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง, 2474-.

Edition: จัดพิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ, 2528Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z675.ห5 ห5 (1).

ห้องสมุด:
หอสมุดแห่งชาติในรอบ 5 ปี (2547-2551) [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / อรพินท์ ลิ่มสกุล.

by อรพินท์ ลิ่มสกุล.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุดแห่งชาติ, 2551Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG189 (2). :

สารบาญค้นเรื่องในหนังสือที่พิมพ์จากต้นฉบับของหอสมุดแห่งชาติ.

by ยิ้ม ปัณฑยางกูร, 2443-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, กรมศิลปากร, 2484-2512Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: Z3236 .ย6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for LoanCall number: Z3236 .ย6 ล. 1 (1). :

ห้องสมุด:
อธิบายว่าด้วยหอพระสมุดวชิรญาณและพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร.

by ราชบัณฑิตยสถาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2469Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z846.ช6 ร63 (1). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: Z846.ช6 ร63 (3).

ห้องสมุด:
ตำนานหอพระสมุด หอพระสมุดมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพุทธสาสนสังคหะ และหอสมุดสำหรับพระนคร.

by ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์อักษรเจริญทัศ, 2512Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z846.ช6 ด6 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1969 161809 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการใช้ NLT acquisitions system / โดย พวงทอง พงษ์สถิตย์และสมาน เซียสกุล ตรวจโดย สุวคนธ์ ผดุงอรรถ.

by พวงทอง พงษ์สถิตย์ | สมาน เซียสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 058/31 (2).

ห้องสมุด:
ตำนานหอพระสมุด : หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพุทธสาสนสังคหะ แลหอสมุดสำหรับพระนคร / พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ สภานายก กับกรรมการแลเจ้าพนักงานหอพระสมุด เรียบเรียงทูลเกล้าฯ ถวาย.

by ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486 | อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512 | ประชากิจกรจักร์ (แช่ม), พระยา, ต. 2450.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2459Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: Z846.ช6 ด59 (1). :

ห้องสมุด:
สังสรรค์สารคดีไทยที่รัก.

by จำปาดะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2516Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209 .จ62 (1).

ห้องสมุด:
พิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ และโรงคะคอนแห่งชาติ ฯลฯ.

by กรมศิลปากร.

Edition: รวมพิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2517Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: AM79 .พ6 (1).

ห้องสมุด:
ตำนานอักษรไทย / ยอช เซเดส์ เรียบเรียง.

by เซเดส์, จอร์ช, ค.ศ. 1886-1969 | ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486 | อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512 | โบราณบุรานุรักษ์, พระยา | ภิรมย์ภักดี, พระยา, 2415-2493.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2469Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: PL4168 .ซ72 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544