ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 217 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
หลักกฎหมายหุ้นส่วน คำอธิบายหัวข้อกฎหมายหุ้นส่วน โดย ขุนหลวงพระไกรสี (เทียม) และ ลอแรนซ์ ทู้ธ.

by ไกรสี (เทียม), ขุนหลวงพระ | ทู๊ธ, ลอแรนซ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์กองลหุโทษ, ร.ศ. 125 [2450]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT1045 .ก94 (2). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT1045 .ก94 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน / โดย วรวุฒิ เทพทอง.

by วรวุฒิ เทพทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2552Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1045 .ว45 2552 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT1045 .ว45 2552 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1045 .ว45 2552 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1045 .ว45 2552 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายเรียงมาตรากฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วน / ทิพย์ชนก รัตโนสถ.

by ทิพย์ชนก รัตโนสถ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1045 .ท63 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT1045 .ท63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1045 .ท63 (13).

ห้องสมุด:
คำอธิบายเรียงมาตรากฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วน / ทิพย์ชนก รัตโนสถ.

by ทิพย์ชนก รัตโนสถ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (14)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT1045 .ท63 2548 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1045 .ท63 2548 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1045 .ท63 2548 (7).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน / โดย วรวุฒิ เทพทอง.

by วรวุฒิ เทพทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1045 .ว45 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1045 .ว45 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน / โดย วรวุฒิ เทพทอง.

by วรวุฒิ เทพทอง.

Edition: (พิมพ์ครั้งที่ 3), [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1045 .ว45 2547 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1045 .ว45 2547 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT1045 .ว45 2547 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1045 .ว45 2547 (3).

ห้องสมุด:
สิทธิของผู้ถือหุ้นฝ่ายข้างน้อยในบริษัทเอกชนจำกัด.

by เสาวนีย์ อัศวโรจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สาขาวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ห7 ส75 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ห7 ส75 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ห7 ส75 (1).

ห้องสมุด:
ความรับผิดของผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท ภายใต้หลักการไม่คำนึงถึงสภาพนิติบุคคลของบริษัทจำกัด.

by นิวิษฐชัย สำเนาพันธุ์, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1308 .น6 (1).

ห้องสมุด:
ห้างหุ้นส่วน : ทางเลือกของผู้ประกอบการ / โดย ดวงสมร อรพินท์.

by ดวงสมร อรพินท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5686.ห6 ด52 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5686.ห6 ด52 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5686.ห6 ด52 (2).

ห้องสมุด:
การบัญชีห้างหุ้นส่วน = Partnership accounting / เรียบเรียงโดย รัตนา โชติเลอศักดิ์.

by รัตนา โชติเลอศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538Availability: : Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
บัญชีห้างหุ้นส่วน.

by พิพัฒน์ โปษยานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์อักษรสาส์น, 2504Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5686.ห6 พ62 (3). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF5686.ห6 พ62 2504 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการเลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : ศึกษากรณีจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล / ฉัตรรัตน์ หิรัญเชาวิวัฒน์.

by ฉัตรรัตน์ หิรัญเชาวิวัฒน์, 2495- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, [2554] [2011]Other title: Problem of personal income tax evasion by case study of "an ordinary partnership of group of person who are not legal entities".Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3695 .ฉ634 2554 (1).

ห้องสมุด:
บัญชีห้างหุ้นส่วน / โดย พิพัฒน์ โปษยานนท์.

by พิพัฒน์ โปษยานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์อักษรสาส์น, 2503Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF5686.ห6 พ62 2503 (1). :

ห้องสมุด:
คำบรรยายห้างหุ้นส่วน.

by พิพัฒน์ โปษยานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, ยอดยิ่งบริการ, ม.ป.ปAvailability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF5686.ห6 พ62 (4). :

ห้องสมุด:
การบัญชีห้างหุ้นส่วน / พรชนก รัตนไพจิตร.

by พรชนก รัตนไพจิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5686.ห6 พ423 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5686.ห6 พ423 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5686.ห6 พ423 (4).

ห้องสมุด:
คำสอนลักษณะหุ้นส่วนบริษัทและสมาคม.

by ประพนธ์นิติสรรค์, หลวง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., ม.ป.พ., 2476Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ห7 ป3 2476 (1). : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การบัญชีห้างหุ้นส่วน / ประนอม โฆวินวิพัฒน์.

by ประนอม โฆวินวิพัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5686.ห6 ป39 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด.

by สุนทรี จรูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บรรณกิจ, 2526Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5686.ห6 ส7 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544