ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 2722 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การวิเคราะห์องค์การ : ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรม = Organization analysis : organization thecry and behavior / สนธิ์ บางยี่ขัน และจุฑารัตน์ บางยี่ขัน.

by สนธิ์ บางยี่ขัน | จุฑารัตน์ บางยี่ขัน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.7 .ส33 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD58.7 .ส33 (1).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ / วันชัย มีชาติ.

by วันชัย มีชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.7 .ว616 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD58.7 .ว616 (5), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD58.7 .ว616 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD58.7 .ว616 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD58.7 .ว616 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
พฤติกรรมเชิงการเมืองในองค์กร : จริตและจริยธรรมของคนองค์กรภาครัฐและเอกชน / ธร สุนทรายุทธ.

by ธร สุนทรายุทธ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จำกัด, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: MGNT HD 2013 626454 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: MGNT HD 2013 626454 (1).

ห้องสมุด:
รวมกันเราอยู่ สู่ความเป็นหนึ่ง / ธิติภพ ชยธวัช.

by ธิติภพ ชยธวัช, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ซี.พี่.บุ๊คส์ สแตนดาร์ด, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.7 .ธ636 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD58.7 .ธ636 (2).

ห้องสมุด:
จิตวิทยาการจัดการองค์กร / สิทธิโชค วรานุสันติกูล.

by สิทธิโชค วรานุสันติกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและปรับปรุง].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2540Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.7 .ส54 2540 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD58.7 .ส54 2540 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีองค์การ = Organization theory / ติน ปรัชญพฤทธิ์.

by ติน ปรัชญพฤทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ อินทภาษ จำกัด, 2553Other title: Organization theory.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD37 .ต6 2553 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีองค์การ : วิเคราะห์แนวความคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ = Organization theory : analyzing concepts, theories & applications / ทองใบ สุดชารี.

by ทองใบ สุดชารี, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [อุบลราชธานี] : คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2551Other title: Organization theory : analyzing concepts, theories & applications.Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD37 .ท423 2551 (2).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีองค์การ = Organization theory / วิเชียร วิทยอุดม.

by วิเชียร วิทยอุดม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟิลม์ และไซเท็กซ์ จำกัด, 2548Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ว632 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .ว632 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD37 .ว632 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD37 .ว632 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ = Modern organization theory / ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.

by ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009 [2552]Other title: Modern organization theory.Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
องค์การ : ทฤษฎี การออกแบบ และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ = Organization : theory design and strategic management / โดย วรนารถ แสงมณี.

by วรนารถ แสงมณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553Other title: Organization : theory design and strategic management.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ว428 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD37 .ว428 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
องค์การ : ทฤษฎี โครงสร้าง และการออกแบบ / โดย อัมพร ธำรงลักษณ์.

by อัมพร ธำรงลักษณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .อ636 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD37 .อ636 2553 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีองค์การ : วิเคราะห์แนวความคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ = Organization theory : analyzing concepts, theories & applications / ทองใบ สุดชารี.

by ทองใบ สุดชารี, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [อุบลราชธานี] : โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ท423 2545 (2).

ห้องสมุด:
องค์การ = Organization / โดย อุทัย บุญประเสริฐ.

by อุทัย บุญประเสริฐ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เอส พี การพิมพ์, 2542Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .อ6814 2542 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .อ6814 2542 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD37 .อ6814 2542 (2).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีองค์การ : มุมมองต่างกระบวนทัศน์ = Organization theory : multi-paradigm perspectives / ผู้แต่ง ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.

by ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Organization theory : multi-paradigm perspectives.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .ท628 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: MGNT HD 2013 616803 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
องค์การ : ทฤษฎี โครงสร้าง และการออกแบบ / โดย อัมพร ธำรงลักษณ์.

by อัมพร ธำรงลักษณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .อ636 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .อ636 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD37 .อ636 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD37 .อ636 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD37 .อ636 (1). Checked out (6).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีองค์การ.

by ติน ปรัชญพฤทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2526Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ต6 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD37 .ต6 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD37 .ต6 (2).

ห้องสมุด:
บทสำรวจทฤษฎีองค์การในช่วงยุค Post-modernism : วิจัยเสริมหลักสูตร / โดย อัมพร ธำรงลักษณ์.

by อัมพร ธำรงลักษณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .อ634 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .อ634 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD37 .อ634 (1).

ห้องสมุด:
องค์กรยุคดอทคอม (www.@Dot.com) / ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2544Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ด365 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .ด365 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD37 .ด365 (1).

ห้องสมุด:
องค์การและการจัดองค์การ = Organization and organizing / โดย วรนารถ แสงมณี.

by วรนารถ แสงมณี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ระเบียงทองการพิมพ์, 2544Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ว43 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .ว43 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD37 .ว43 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD37 .ว43 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544