ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 28 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
โครงการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2551 = SPICE-COD : improving causes of death in Thailand 2005-2008 / บรรณาธิการ เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม.

by เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข], 2552Other title: SPICE-COD : improving causes of death in Thailand 2005-2008 | Setting priorities using information on cost-effectiveness : improving causes of death in Thailand 2005-2008.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA900.JT3 ค943 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA900.JT3 ค943 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3 ค943 (1).

ห้องสมุด:
สถานการณ์การตายของประชาชนไทยปี 2548 / คณะผู้จัดทำ อรพิน ทรัพย์ล้น, อารี สุทธิอาจ, ชูจิตร นาชีวะ.

by อรพิน ทรัพย์ล้น | อารี สุทธิอาจ | ชูจิตร นาชีวะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2550 [2007]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB1474.55.ก3 อ43 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB1474.55.ก3 อ43 2550 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการศึกษาสาเหตุการตายของประชากรไทยที่เสียชีวิตใน 1 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2542 ใน 16 จังหวัดของประเทศไทย / ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ.

by จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA900.JT3 จ633 (1).

ห้องสมุด:
โครงการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2551 = SPICE-COD : improving causes of death in Thailand 2005-2008 / บรรณาธิการ เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม.

by เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข], 2552 [2009]Other title: SPICE-COD : improving causes of death in Thailand 2005-2008 | Setting priorities using information on cost-effectiveness : improving causes of death in Thailand 2005-2008.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG291 (1), Nongyao Chaiseri Library Not for loanCall number: CDG291 (1). :

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเกิดการตาย ในโรงพยาบาลของรัฐ / กองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข.

by กองสถิติสาธารณสุข.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2527Availability: Available for loan (8)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HB1054.55.ก3 ร65 2529-33 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB1054.55.ก3 ร65 2528-32 (7).

ห้องสมุด:
แบบแผนการเจ็บป่วยและการตายของประชากรไทย : รายงานการวิจัย / โดย เทียนฉาย กีระนันทน์ ... [และคนอื่นๆ].

by เทียนฉาย กีระนันทน์, 2488-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3 บ838 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WA900.JT3 บ838 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ภาวะการตาย : ภาพสะท้อนความมั่นคงของประชากร / กฤตยา อาชวนิจกุล, วรชัย ทองไทย บรรณาธิการ.

by กฤตยา อาชวนิจกุล | วรชัย ทองไทย | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | การประชุมวิชาการเรื่องประชากรและสังคม (ครั้งที่ 2 : 2549 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สำนักพิมพ์ประชากรและสังคม, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB1474.55.ก3 ภ656 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB1474.55.ก3 ภ656 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HB1474.55.ก3 ภ656 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HB1474.55.ก3 ภ656 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB1474.55.ก3 ภ656 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB1474.55.ก3 ภ656 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สาเหตุการเสียชีวิตของมารดาภายหลังคลอด ณ โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร = Causes of puerperal mortality of mothers at Bangkok Metropolitan Hospital / โดย สุนันทา นิติธรรม.

by สุนันทา นิติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2521Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WQ500 .ส735 (1).

ห้องสมุด:
ภาวะการตายในประเทศไทย : การศึกษาระดับและแนวโน้มของการตาย และประเด็นด้านสุขภาพของประชากร = Mortality and health issues : levels and trends of mortality in Thailand / [โดย] Yawarat Porapakkham, Pramote Prasartkul ; เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, ปราโมทย์ ประสาทกุล ผู้แปล.

by เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม | ปราโมทย์ ประสาทกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิค, 2529?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB1474.55.ก3 ย7 (1).

ห้องสมุด:
ตารางชีพรายจังหวัดของประเทศไทย = Life table by province of Thailand / คณะผู้จัดทำ วิลาส สุวี, ปรียา มิตรานนท์, สุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ.

by วิลาส สุวี | ปรียา มิตรานนท์ | สุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB1474.55.ก3 ว64 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HB1474.55.ก3 ว64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB1474.55.ก3 ว64 (1).

ห้องสมุด:
การบาดเจ็บและตายจากการถูกทำร้ายในประเทศไทย = The injuries and deaths from assaults in Thailand / ชไมพันธุ์ สันติกาญจน์, วนัสสนันท์ รุจิวิพัฒน์.

by ชไมพันธุ์ สันติกาญจน์ | วนัสสนันท์ รุจิวิพัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ช432ก64 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ช432ก64 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการสร้่างตารางชีพระดับจังหวัด = Manuals for construction of life table at the provincial level / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ สถาับันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

by สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สถาบัน, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB1474.55.ก3 ค746 (1).

ห้องสมุด:
สถิติสาธารณสุข = Public health statistics / กองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2480-Availability: Available for loan (45)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.02 ก52 2555 (17), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3.02 ก52 2512 (25), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA900.JT3.02 ก52 2557 (3).

ห้องสมุด:
สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก / ส่วนอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย.

by กรมอนามัย. ส่วนอนามัยแม่และเด็ก.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [นนทบุรี] : ส่วน, 2545-Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส363 2540-44 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544