ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 176 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พันธบัตรรัฐบาลและปัจจัยที่กำหนดอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรประเภทกู้ยืมเงิน (LB) / โดย ทวีชัย สรเศรษฐ์สกุล.

by ทวีชัย สรเศรษฐ์สกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG5750.55.ก4 ท563 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.55.ก4 ท563 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ท525พ63 (1).

ห้องสมุด:
การเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนรวมกับผลตอบแทนจากการเลือก หลักทรัพย์ลงทุนด้วยตนเอง = The comparison of the return on mutual fund and the return on stocks investment / โดย ปรีชา เฮงศรีสมบัติ.

by ปรีชา เฮงศรีสมบัติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.58 .ป462 (2).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ระหว่าง Maturity structure ของพันธบัตรรัฐบาลกับ Term structure of interest และการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย / โดย จิตตินันท์ ธนกมลนันท์.

by จิตตินันท์ ธนกมลนันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4651 .จ63 (2).

ห้องสมุด:
การระบุโครงสร้างความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไทยและการประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบกลยุทธ์การลงทุน / อัญญา ขันธวิทย์.

by อัญญา ขันธวิทย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: 077/2554 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: 077/2554 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: 077/2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 077/2554 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 077/2554 (2).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกู้ = An analysis of the rate of return on investment in bond / โดย สุทธิพล สุรพิบูล.

by สุทธิพล สุรพิบูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.56 .ส724 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544