ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 35 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานสถานการณ์การควบคุมและปิดกั้นสื่อออนไลน์ด้วยการอ้างกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐไทย / โดย คณะวิจัย "ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น" ; คณะวิจัย สาวิตรี สุขศรี หัวหน้าโครงการ, ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา.

by สาวิตรี สุขศรี | ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ | อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา | โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน, [2553] [2010]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 021/2555 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: 021/2555 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณี deep linking = Problems on Internet linking : deep linking / โดย ธัญลักษณ์ ฮั่นตระกูล.

by ธัญลักษณ์ ฮั่นตระกูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K564.ค54 ธ62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K564.ค54 ธ62 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อหากรอบและข้อเสนอแนะในการควบคุมกำกับดูแล การให้บริการอินเตอร์เนทในประเทศไทย = Legal framework for regulatiing Internet in Thailand : รายงานการวิจัย / ผู้วิจัย สุธรรม อยู่ในธรรม, เลอสรร ธนสุกาญจน์, จิตตภัทร เครือวรรณ์.

by สุธรรม อยู่ในธรรม | เลอสรร ธนสุกาญจน์ | จิตตภัทร เครือวรรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K564.ค54 ส734 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล / โดย นิณณยา ผลอนันต์.

by นิณณยา ผลอนันต์, 2525-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Laws relating to internet protocol television (IPTV) business.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4339 .น633 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลและการทำเฟรมข้อมูล = Selected problem in law governing internet network : data linking and framing in internet / โดย สิริพร สวัสดิ์อำนวยโชค.

by สิริพร สวัสดิ์อำนวยโชค.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K564.ค54 ส646 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K564.ค54 ส646 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายไซเบอร์ = Cyber laws : รอบรู้เรื่องกฎหมายบนอินเทอร์เน็ต / ชวลิต อัตถศาสตร์ ... [และคนอื่นๆ].

by ชวลิต อัตถศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), 2545Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT80.ค53 ก25 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT80.ค53 ก25 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT80.ค53 ก25 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT80.ค53 ก25 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เขตอำนาจศาลเหนือการละเมิดทางแพ่งในไซเบอร์สเปซ / โดย ธีรศักดิ์ กองสมบัติ.

by ธีรศักดิ์ กองสมบัติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Jurisdiction over infringement in cyberspace.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K564.ค54 ธ645 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
เปิดปม เป็น อยู่ คือ "พนันออนไลน์" สังคมไทยยุคไร้พรมแดน / ไพศาล ลิ้มสถิตย์ ; บรรณาธิการ สุธาสินี ทองลิ่ม.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | สุธาสินี ทองลิ่ม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2555 [2012]Other title: พนันออนไลน์ สังคมไทยยุคไร้พรมแดน.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6710 .พ95 2555 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV6710 .พ95 2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6710 .พ95 2555 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV6710 .พ95 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6710 .พ95 2555 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของเกมออนไลน์ที่มีต่อสังคมไทย : มุมมองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล = Impact of online games in Thai society : private international law aspects / โดย ขวัญใจ สุชาติพงศ์กุล.

by ขวัญใจ สุชาติพงศ์กุล, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K564.ค54 ข562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K564.ค54 ข562 (1).

ห้องสมุด:
แนวคิดในการจัดการหมิ่นประมาทบนอินเตอร์เน็ตของผู้ประกอบการเว็บบอร์ดในสังคมไทย = The concept of defamation responsibility of webmaster concerning webboard in Thai society : management by law and policy / โดย ภัทราภรณ์ โกมลวัจนะ.

by ภัทราภรณ์ โกมลวัจนะ, 2517-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Concept of defamation responsibility of webmaster concerning webboard in Thai society : management by law and policy.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3510.5 .ภ634 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3510.5 .ภ634 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
เขตอำนาจศาลคดีแพ่งและพาณิชย์ในไซเบอร์สเปซ : ศึกษาในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ / โดย กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส.

by กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Jurisdiction concerning civil and commercial matters in cyberspace : a comparative law study.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การขายทอดตลาด = Sale by auction / โดย วันดี เอื้อสกุลพิพัฒน์.

by วันดี เอื้อสกุลพิพัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Sale by auction.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT926 .ว633 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT926 .ว633 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายสำหรับบริการอินเตอร์เนทในประเทศไทย = Legal framwork for regulating Internet in Thailand : กรอบ ข้อเสนอแนะ และการควบคุมดูแล การให้บริการ / คณะผู้วิจัย เลอสรร ธนสุกาญจน์, จิตตภัทร เครือวรรณ์, สุธรรม อยู่ในธรรม.

by เลอสรร ธนสุกาญจน์ | จิตตภัทร เครือวรรณ์ | สุธรรม อยู่ในธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT80.ค53 ล75 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT80.ค53 ล75 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT80.ค53 ล75 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: KPT80.ค53 ล75 (1).

ห้องสมุด:
ธุรกิจการให้บริการการศึกษาในสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต : มุมมองทางกฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศ = E-learning business in Thai Society : international law and policy aspects / โดย รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา.

by รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: E-learning business in Thai Society : international law and policy aspects.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K564.ค54 ร724 (1).

ห้องสมุด:
ความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต = Civil liability of Internet service providers / โดย เกษราภรณ์ เสงี่ยม.

by เกษราภรณ์ เสงี่ยม, 2524-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Civil liability of Internet service providers.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: K4305 .ก754 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4305 .ก754 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K4305 .ก754 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4305 .ก754 (1).

ห้องสมุด:
แนวคิดการจัดการเพื่อการพิสูจน์ทราบตัวผู้ใช้บริการเว็บไซต์ : มุมมองทางกฎหมายและนโยบาย = User identity management on website : law and policy aspect / โดย สุนทราพร จิตตวัฒนรัตน์.

by สุนทราพร จิตตวัฒนรัตน์, 2519-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K564.ค54 ส733 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อชื่อเสียงโดยใช้สื่ออินเตอร์เน็ต = Legal problems relating to the offences against reputation by means of the internet / โดย ปกรณ์ ยิ่งวรการ.

by ปกรณ์ ยิ่งวรการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: K930 .ป243 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K930 .ป243 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K930 .ป243 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: K930 .ป243 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544