ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
แนวทางสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศกำลังพัฒนา : สิบคำถามที่ผู้นำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ควรต้องถามตนเอง / คณะทำงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศกำลังพัฒนา ; แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย ศรีศักดิ์ จามรมาน และณัฎฐณิชา ช่อโพธิ์ทอง.

by ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2480- | ณัฎฐณิชา ช่อโพธิ์ทอง | คณะทำงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศกำลังพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2545Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .น85295 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .น85295 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .น85295 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .น85295 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: DOC .น85295 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .น85295 (1).

ห้องสมุด:
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ = e-Government / ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.

by ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : รัตนไตร, 2548Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JF1525.อ6 ท635 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1525.อ6 ท635 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JF1525.อ6 ท635 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1525.อ6 ท635 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1525.อ6 ท635 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
รูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ / ผู้เขียน ประสบโชค ประมงกิจ.

by ประสบโชค ประมงกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ป4614756ร73 (1).

ห้องสมุด:
การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / โดย ดรุณรัตน์ อริยประยูร.

by ดรุณรัตน์ อริยประยูร, 2515-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ4771.55.ฮ7บ7 ด473 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการพัฒนาระบบ e-procurement ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ เทียนสว่าง ธรรมวณิช.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | เทียนสว่าง ธรรมวณิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2546Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1525.พ6 ส38 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1525.พ6 ส38 (1).

ห้องสมุด:
Being e-Citizen by e-Government : โฉมหน้าบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ-- เพื่อคนไทย / สมชัย อักษรารักษ์, อศินา พรวศิน.

by สมชัย อักษรารักษ์ | อศินา พรวศิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1525.อ6 ส426 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1525.อ6 ส426 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1525.อ6 ส426 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1525.อ6 ส426 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ผลของการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อภาครัฐใช้วิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) : กรณีศึกษา: การจัดซื้อเครื่องโทรสาร / โดย ผกามาศ ร่าเริงใจ.

by ผกามาศ ร่าเริงใจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JF1525.พ6 ผ264 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือปฏิบัติงานการขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) / โดย นุชรินทร์ ชลูดดง.

by นุชรินทร์ ชลูดดง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กองการเจ้าหน้าที่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD7222.55 .น72 2552 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7222.55 .น72 2552 (1).

ห้องสมุด:
ต้นแบบการบริหารรัฐกิจยุคใหม่ : ศึกษาการพัฒนาระบบการทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของประเทศไทย / สุรชัย ศรีสารคาม.

by สุรชัย ศรีสารคาม, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2549Other title: Public administration model in the new era : a study on the establishment of the National Electronic Registration System (NERS) of Thailand.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544