ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 378 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของกสิกรในเขตโครงการชลประทานแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2505 ; รายงานผลการวิจัย. โดยชนิต จันทนสมิตและคนอื่นๆ.

by ชนิต จันทนสมิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์, 2507Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN750.8.ช8 ช3 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาเรื่องความหมายที่เหมาะสมของเกษตรกรขนาดเล็กในประเทศไทย.

by อรุณ อวนสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 303/27 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร, รายงานผลการวิจัย.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2525Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1537 .ส56 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1537 .ส56 (2).

รายงานผลการสำรวจหนี้สินของเกษตรกรทั่วประเทศ ปีการเพาะปลูก 2514-15.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานปลัดกระทรวง. กองเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2518Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD .ก727 (4).

ห้องสมุด:
Thāngʻō̜k thāng tan rabop kasēttrakam Thai / ทางออก ทางตัน ระบบเกษตรกรรมไทย / สุธาสินี ทองลิ่ม.

Sutasenee Thō̜nglim. Khrư̄akhāi Wichākān phư̄a Kānphatthanā Patirūp Prathēt Thai. by สุธาสินี ทองลิ่ม | เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาปฏิรูปประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrư̄akhāi Wichākān phư̄a Kānphatthanā Patirūp Prathēt Thai, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาปฏิรูปประเทศไทย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AGRI S 2013 641710 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ผลการสำรวจและการคาดประมาณจำนวนประชากรเกษตร สภาพการทำงานและการศึกษาปีเพาะปลูก 2525-2529. โดย ฝ่ายวิจัยปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีเกษตร.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1537 .ก762 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1537 .ก762 (1).

ห้องสมุด:
แผนและงบประมาณการประกอบธุรกิจฟาร์มของเกษตรกรตัวอย่าง บ้านคลองทราย ต. โนนหมากเค็ง อ. วัฒนานคร จ. ปราจีนบุรี โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี โดย อุไรวรรณ พรประกฤต ประชุมพร สุชาตะนันท์ และ วิรัช แจ่มจรรยา.

by อุไรวรรณ พรประกฤต | ประชุมพร สุชาตะนันท์ | วิรัช แจ่มจรรยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ฝ่ายวิจัยระบบพัฒนาไร่นา กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2526Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1476.ท9 อ7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1476.ท9 อ7 (1).

ห้องสมุด:
การช่วยเหลือชาวนา.

by เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ, 2508Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9066.ท92 ถ7 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาความยืดหยุ่นความต้องการอาหารต่อรายได้ของเกษตรกร ปี 2520-2521.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2522Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 108/23 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 108/23 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ขุดทองบนดิน / เขียน เปรมศักดิ์ เพียยุระ.

by เปรมศักดิ์ เพียยุระ, 2508-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2551Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: S471.ท9 ป74 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S471.ท9 ป74 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: S471.ท9 ป74 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: S471.ท9 ป74 (1).

ห้องสมุด:
Kasēttrakō̜n GAP dīdēn / เกษตรกร GAP ดีเด่น / เรียบเรียง พนารัตน์ เสรีทวีกุล, วัชรินทร์ อุปนิสากร ; บรรณาธิการ พรรณนีย์ วิชชาชู.

Phanārat Sērīthawīkun, 1970- Watcharin ʻUppanisākō̜n Phannī Witchāchū. Thailand. Krom Wichākān Kasēt. Samnakngān Lēkhānukān Krom. by พนารัตน์ เสรีทวีกุล, 2513- | วัชรินทร์ อุปนิสากร | พรรณนีย์ วิชชาชู | กรมวิชาการเกษตร. สำนักงานเลขานุการกรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhānukān Krom Krom Wichākān Kasēt, 2551 [2008] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S415 .พ364 2551 (1).

ห้องสมุด:
การช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ โดย ประกอบ หุตะสิงห์ วิจารณ์ นิวาตวงศ์ พล.ต.ท. ชุมพล โลหะชาละ เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์.

by ประกอบ หุตะสิงห์, 2454- | วิจารณ์ นิวาตวงศ์ | ชุมพล โลหะชาละ | เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2517Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1537 .ป4 (1).

ห้องสมุด:
บนแผ่นดิน บรรณาธิการโดย สุรินทร์ และ สุพัตรา มาศดิตถ์.

by สุรินทร์ พิศสุวรรณ | สุพัตรา มาศดิตถ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โครงการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภาผู้แทนราษฎร และ มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท (2529?)Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .ส66 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS586 .ส66 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS586 .ส66 (2).

ห้องสมุด:
รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบธุรกิจข้าวโพด โดยเน้นหนักชาวไร่ข้าวโพดชั้นเล็ก (Modelling corn commodity system:with special emphasis on small scale corn growers) โดย จำเนียร บุญมา และคนอื่นๆ.

by จำเนียร บุญมา | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9049.ข63 จ6 (1).

ห้องสมุด:
ทะเบียนกลุ่มเกษตรกร = Register of farmer associations in Thailand / ศูนย์สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2541]-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1486.ท9 ท63 2542 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544