ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1131 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กลิ่นโคลนสาปควาย เกี่ยวอะไรกับ WTO / โดย แดง ใบเล่.

by แดง ใบเล่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สายส่งศึกษิต บริษัท เคล็ดไทย จำกัด, 2542Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1415 .ด84 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1415 .ด84 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD1415 .ด84 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1415 .ด84 (2).

ห้องสมุด:
แนะนำการทำมาหากิจของชาวบ้าน.

by รุจ วรังษี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บรรณกิจ, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: S517.ท9 ร7 2528 (2).

ห้องสมุด:
สรุปผลการดำเนินงานของโครงการศูนย์สาธิตและการฝึกอบรมไทย-เยอรมัน ระหว่างปี 2510-2518 โดย ฝ่ายพัฒนานิคม.

by กระทรวงมหาดไทย. กรมประชาสงเคราะห์. กองนิคมสร้างตนเอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2518Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1516.ท9 ม59 (1).

ห้องสมุด:
วิชาชีพเกษตรกรรมเมืองไทย.

by จ. ธนเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี : เกษมบรรณกิจ, 2513Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: SB99 .จ13 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: SB99 .จ13 (1).

ห้องสมุด:
ปฏิรูปเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหาร : บทวิเคราะห์และปฏิบัติการทางนโยบาย / วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ.

by วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : มูลนิธิชีววิถี, 2554 [2011]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: S471.ท9 ว673 2554 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S471.ท9 ว673 2554 (1).

ห้องสมุด:
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น / โดย ชาคริต จุลกะเสวี ... [และคนอื่นๆ].

by ชาคริต จุลกะเสวี | สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการอุดมการณ์ของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2527Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: SB187 .ช6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: SB187 .ช6 (1).

ห้องสมุด:
บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางเลือก / คณะผู้เขียน กำราบ พานทอง ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ อาภา หวังเกียรติ.

by กำราบ พานทอง | สมัชชาเกษตรกรรมทางเลือกเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (2535 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, 2535Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: S471.ท9 บ35 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: S471.ท9 บ35 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: S471.ท9 บ35 (2).

ห้องสมุด:
ปัญญาจากแผ่นดิน / ทีมเทคโนโลยีชาวบ้าน รวบรวม ; บรรณาธิการ ประพันธ์ ผลเสวก.

by ประพันธ์ ผลเสวก | ทีมเทคโนโลยีชาวบ้าน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: S471.ท9 ป62 (1).

ห้องสมุด:
เกษตรกรที่รัก : มุมมองที่สะท้อนภาพปัญหาเกษตรไทย / ระพี สาคริก.

by ระพี สาคริก, 2465-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: S471.ท9 ร63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S471.ท9 ร63 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ภาวะการเกษตร.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หน่วยการเกษตร ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, [2536?]-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2080.55 .ภ65 2536 (1).

ห้องสมุด:
เกษตรนำการเมือง / ปองพล อดิเรกสาร.

by ปองพล อดิเรกสาร, 2485-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2543Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2080.55.ฮ8 ป52 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD2080.55.ฮ8 ป52 (1).

ห้องสมุด:
นโยบายเกษตร (Agricultural policy).

by ทิพย์ ทิพย์ชัยเมธา, 2468-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2527Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2105.7 .ท6 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2105.7 .ท6 (3).

ห้องสมุด:
Thāngʻō̜k thāng tan rabop kasēttrakam Thai / ทางออก ทางตัน ระบบเกษตรกรรมไทย / สุธาสินี ทองลิ่ม.

Sutasenee Thō̜nglim. Khrư̄akhāi Wichākān phư̄a Kānphatthanā Patirūp Prathēt Thai. by สุธาสินี ทองลิ่ม | เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาปฏิรูปประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrư̄akhāi Wichākān phư̄a Kānphatthanā Patirūp Prathēt Thai, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาปฏิรูปประเทศไทย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AGRI S 2013 641710 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 1 การรวมกำลังเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (First general and technical conference report mobilipation for agriculrtural development).

by สมาคมไทย-อเมริกัน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2511Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: S293.ก37 ท9 (1).

ห้องสมุด:
เกษตรทั่วไป 2 : พืชเศรษฐกิจ (Economic crops).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: SB107 .ส7 (2).

ห้องสมุด:
ระบบการทำฟาร์มภาคใต้ (โครงการพัฒนาไร่นาภาคใต้) โดย เดชา ศุภวันต์ และคนอื่น ๆ.

by เดชา ศุภวันต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กองเศรษฐกิจการเกษตร, 2515Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2105.6 .ด7 (2).

ห้องสมุด:
เกษตรกรรมสำนึก / เดชา ศิริภัทร เขียน.

by เดชา ศิริภัทร, 2491-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2532Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2080.55 .ด74 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2080.55 .ด74 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2080.55 .ด74 (3).

ห้องสมุด:
นโยบายส่งเสริมการเกษตรกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (Policy of agricaltural promotion during the reing of King Rama VI) โดย ร.ท. พิชัย สิงห์ทอง.

by พิชัย สิงห์ทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2080.55 .พ6 (1).

ห้องสมุด:
การวางแผนและสถิติวิจัยทางการเกษตร.

by ระพี สาคริก, 2465-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2500Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: SB186 .ร6 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544