ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 95 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รวมคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล / [รวบรวมโดย] อำพน เจริญชีวินทร์.

by อำพน เจริญชีวินทร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546-Availability: Available for loan (27)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1590 .ก48 ร54 2547 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1590 .ก48 ร54 2544-45 (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1590 .ก48 ร54 2549 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1590 .ก48 ร54 2544-45 (10).

ห้องสมุด:
คู่มือดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 / คณะผู้จัดทำ จิรนิติ หะวานนท์ ... [และคนอื่นๆ].

by จิรนิติ หะวานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล, 2544Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1590 .ค74 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1590 .ค74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1590 .ค74 (3).

ห้องสมุด:
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2546 / [รวบรวม]โดย พลโท อาชวัน อินทรเกสร.

by อาชวัน อินทรเกสร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2546Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1590 .ค656 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1590 .ค656 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 / คณะผู้จัดทำ วราภรณ์ ฮุ่นตระกูล ... [และคนอื่นๆ].

by วราภรณ์ ฮุ่นตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล, 2548Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1590 .ค74 2548 (1).

ห้องสมุด:
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล / ธนะชัย ผดุงธิติ.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2545Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1590 .ธ36 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1590 .ธ36 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1590 .ธ36 (2).

ห้องสมุด:
การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล / เรียบเรียงโดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Athataya Millennium, c2003 [2546]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1590 .ส73 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1590 .ส73 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1590 .ส73 (2).

ห้องสมุด:
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่่ระหว่างศาล / รวบรวมโดย สำนักงานเลขานุการ ศาลแพ่งธนบุรี.

by คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่่ระหว่างศาล | ศาลแพ่งธนบุรี. สำนักงานเลขานุการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2546?]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1580.ก49 ค656 (1).

ห้องสมุด:
องค์กรชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล / นันทวัฒน์ บรมานันท์.

by นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2542Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1590 .น633 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1590 .น633 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1590 .น633 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
กฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง : รวมทั้งคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล.

by สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2545Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1590 .ก925 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1590 .ก925 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1590 .ก925 (3).

ห้องสมุด:
รวมคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล สำนักงานศาลยุติธรรม.

by ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546-Availability: Available for loan (38)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2810.ก48 ร54 2546 (7), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2810.ก48 ร54 2544-45 (12), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2810.ก48 ร54 2548 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2810.ก48 ร54 2544-45 (11).

ห้องสมุด:
เขตอำนาจศาลในคดีเกี่ยวกับแรงงาน = Court's jurisdiction over labour cases / วรพงศ์ มนตรีกุล ณ อยุธยา.

by วรพงศ์ มนตรีกุล ณ อยุธยา, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K2226 .ว43 (1).

ห้องสมุด:
สรุปย่อคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2545.

by สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2810.ก49 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2810.ก49 2546 (2).

ห้องสมุด:
คดีที่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยก่อนที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอื่นกับปัญหาเขตอำนาจศาลระหว่างศาลปกครองและศาลยุติธรรม = Preliminary inquiries and problems on the court jurisdiction between the administrative court and the court of juristice / โดย เสริมดรุณี ตันติเวสส.

by เสริมดรุณี ตันติเวสส, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Preliminary inquiries and problems on the court jurisdiction between the administrative court and the court of juristice.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KJV3745 .ส746 (1).

ห้องสมุด:
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เรื่องเขตอำนาจศาลปกครองและผู้เสียหายในคดีปกครอง / มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง.

by มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, [2547]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1590 .น85 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT1590 .น85 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2534 / วรวุฒิ เทพทอง.

by วรวุฒิ เทพทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1580 .ว45 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1580 .ว45 (2).

ห้องสมุด:
เขตอำนาจศาลยุติธรรม / กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

by สำนักงานศาลยุติธรรม. กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1582 .ศ64 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1582 .ศ64 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1582 .ศ64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1582 .ศ64 (2).

ห้องสมุด:
เขตศาล / เรียบเรียงรวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya, 2541Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1582 .พ62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1582 .พ62 (1).

ห้องสมุด:
รวมย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่น่าสนใจ พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2552 / ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา ; คณะผู้จัดทำ ธัญญารัตน์ เยื่อปุย ... [และคนอื่น ๆ].

by ธัญญารัตน์ เยื่อปุย | ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2810 .ร542 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2011 619485 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544