ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 109 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กลยุทธเครือข่ายการพัฒนาสังคม / ผู้เขียน/เรียบเรียง ธงชัย มูลพันธ์.

by ธงชัย มูลพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM741 .ธ226 2546 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เครือข่ายชุมชนพอเพียง : การจัดการความรู้เพื่อชุมชนเข้มแข็ง / สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์.

by สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2549Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM711 .ส733 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HM711 .ส733 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM711 .ส733 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
เกษตรกรรมทางเลือก : เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน / ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และคณะ.

by ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: S471.ท9 ป633 (2).

ห้องสมุด:
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมจังหวัด 2542 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ด้วยความร่วมมือระหว่า มูลนิธิพัฒนาไท, สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม และเครือข่ายประชาสังคม 20 จังหวัด ; คณะนักวิจัย อนุชาติ พวงสำลี ... [และคนอื่นๆ].

by อนุชาติ พวงสำลี | มูลนิธิพัฒนาไท | สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม | เครือข่ายประชาสังคม 20 จังหวัด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : มูลนิธิ, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM741 .ค9434 (1).

ท้องถิ่นของเรา : ทำเมืองไทยให้น่าอยู่และยั่งยืน / อนุชาติ พวงสำลี บรรณาธิการ.

by งานเวทีสิ่งแวดล้อมไทย 39 (2540 : กรุงเทพฯ) | อนุชาติ พวงสำลี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ข่ายความร่วมมือเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาไทย, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GF669.3 .ง65 (1).

ห้องสมุด:
นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงานจังหวัดระยอง / โดย ภัชชรีย์ ลิมป์พัฒนชัย.

by ภัชชรีย์ ลิมป์พัฒนชัย, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2555] [2012]Other title: Social innovation for strengthening stakeholder right protection network in energy sector in Rayong Province.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD9502.ท93ร7 ภ622 2555 (1).

ห้องสมุด:
มาราธอน : อินเทอร์เน็ต การเมือง วัฒนธรรม. 1, ฉบับออกตัว / บรรณาธิการ นฤมล กล้าทุกวัน.

by นฤมล กล้าทุกวัน | เครือข่ายพลเมืองเน็ต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เครือข่ายพลเมืองเน็ต, 2555 [2012]Other title: มาราธอน..Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM851 .ม656 2555 ล. 1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HM 2012 599565 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาพลังเครือข่ายยุติธรรมชุมชน / ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ... [และคนอื่นๆ].

by ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการพลังเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแก้ปัญหายาเสพติด, 2548Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM741 .ก64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM741 .ก64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM741 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัด / จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ.

by จุฑาทิพย์ ภัทราวาท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิัจัย, 2549Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD3542.55.ก4 จ73 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD3542.55.ก4 จ73 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD3542.55.ก4 จ73 (3).

ห้องสมุด:
รายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ / สำนักสังคมสงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์ ; คณะผู้จัดทำ เสาวคนธ์ เจษฎารักษ์...[และคนอื่นๆ]

by กรมราชทัณฑ์. สำนักสังคมสงเคราะห์ | เสาวคนธ์ เจษฎารักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : ส่วนส่งเสริมวิชาการสังคมสงเคราะห์ สำนักสังคมสงเคราะห์ กรมราชฑัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2551Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 260/2552 (1).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี = [Annual report] / เครือข่ายพลเมืองเน็ต.

by เครือข่ายพลเมืองเน็ต.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : เครือข่าย, 2555- [2012-]Other title: Annual report | เสรีภาพและวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย | รายงานพลเมืองเน็ต | Thai netizen report.Availability: Available for loan (8)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HM851 .ค842 2555 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: SOCY HM 2013 597774 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HM 2013 597774 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SOCY HM 2013 597774 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM851 .ค842 2556 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: SOCY HM 2013 597774 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การพึ่งตนเองของแรงงานในชุมชนบางขนุน จังหวัดนนทบุรี = Self-reliance of labour in Bang Kanun Community, Nonthaburi Province / โดย ปภาณี อารีวงศ์.

by ปภาณี อารีวงศ์, 2525-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Self-reliance of labour in Bang Kanun Community, Nonthaburi Province.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.น7 ป463 (1).

ห้องสมุด:
เครือข่ายประชาคมคนพิการ : การสร้างอัตลักษณ์ในกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ / โดย วรัญญา เพ็ชรคง.

by วรัญญา เพ็ชรคง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1559.ท9 ว46 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1559.ท9 ว46 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV1559.ท9 ว46 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544