ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 24 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กลยุทธ์การแข่งขันสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน : กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ / โดย เจริญศักดิ์ บุญเจริญ.

by เจริญศักดิ์ บุญเจริญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3756.ท9 จ746 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3756.ท9 จ746 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .จ7535ก44 (1).

ห้องสมุด:
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ / โดย ฐิติรัตน์ ว่องปลูกศิลป์.

by ฐิติรัตน์ ว่องปลูกศิลป์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3756.ท9 ฐ636 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3756.ท9 ฐ636 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ฐ638ธ74 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษากลยุทธ์การแข่งขันสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / โดย ธีระวัฒน์ แก้วแสง.

by ธีระวัฒน์ แก้วแสง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG976 (1). :

โครงสร้างตลาดของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ / โดย เนตรชนก กาญจนพันธ์.

by เนตรชนก กาญจนพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3756.ท9 น734 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3756.ท9 น734 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .น734ค94 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษากลยุทธ์การแข่งขันสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน / โดย ธีระวัฒน์ แก้วแสง.

by ธีระวัฒน์ แก้วแสง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3756.ท9 ธ646 2553 (1).

ห้องสมุด:
การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติสำหรับการวิเคราะห์หนี้นอกระบบของครัวเรือนและการสร้างดัชนีชี้เตือนเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายการจัดการและป้องกันหนี้นอกระบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = Econometric modeling for the analysis of household informal personal debt and building warning indicators towards policy formulation to manage and prevent the debt based on sufficiency economy philosophy : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; [หัวหน้าโครงการและนักวิจัยหลัก อารี วิบูลย์พงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]].

by อารี วิบูลย์พงศ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555 [2012]Other title: Econometric modeling for the analysis of household informal personal debt and building warning indicators towards policy formulation to manage and prevent the debt based on sufficiency economy philosophy.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG3756.ท9 อ646 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3756.ท9 อ646 2555 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān kānwičhai khrōngkān wičhai chœ̄ng samrūat saphāp panhā læ phonkrathop čhāk panhā nī nō̜k rabop læ kānkhaothưng khwāmpentham / รายงานการวิจัยโครงการวิจัยเชิงสำรวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม / ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Sūn Chūailư̄a Lūknī læ Prachāchon thī maidai rap Khwāmpentham. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sathāban Wičhai Sangkhom. by ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn, [2554?] [2011?] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2554?] [2011?]Other title: Khrōngkān wičhai chœ̄ng samrūat saphāp panhā læ phonkrathop čhāk panhā nī nō̜k rabop læ kānkhaothưng khwāmpentham Other title: โครงการวิจัยเชิงสำรวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3756.ท9 ร64 2554 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā phatthanā nayōbāi kānyuttitham phư̄a kǣ panhā nī nō̜k rabop : bot sarup / โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ : บทสรุป / ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ. ยธ.) ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะผู้วิจัย วันชัย มีชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

Wanchai Mīchāt. Thailand. Sūn Chūailư̄a Lūknī læ Prachāchon thī Mai Dai Rap Khwāmpen Tham. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. by วันชัย มีชาติ | ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3756.ท9 ค94 2556 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā phatthanā nayōbāi kānyuttitham phư̄a kǣ panhā nī nō̜k rabop / โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ / ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ. ยธ.) ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะผู้วิจัย วันชัย มีชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Sūn Chūailư̄a Lūknī læ Prachāchon thī Mai Dai Rap Khwāmpen Tham. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. by ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3756.ท9 ค939 2556 (1).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การตลาดสินเชื่อผ่อนชำระที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : กรณีศึกษา: สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ / โดย จิโรจน์ วัฒนากร.

by จิโรจน์ วัฒนากร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG1294 (1). :

กลยุทธ์การตลาดสินเชื่อผ่อนชำระที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค : กรณีศึกษา: สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ / โดย จิโรจน์ วัฒนากร.

by จิโรจน์ วัฒนากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3756.ท9 จ649 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3756.ท9 จ649 (2).

ห้องสมุด:
ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของ non-bank ในประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: 339/2552 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของ non-bank ในประเทศไทย / ปกรณ์ วิชยานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ปกรณ์ วิชยานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3756.ท9 ธ724 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3756.ท9 ธ724 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3756.ท9 ธ724 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
Yư̄a 18 konkōng nī nō̜k rabop / เหยื่อ 18 กลโกง หนี้นอกระบบ / ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม

Thailand Krasūang Yuttitham. Sūn Chūailư̄a Lūknī læ Prachāchon thī Maidai Rap Khwāmpentham Krasūang Yuttitham. by กระทรวงยุติธรรม. ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn, 2558, [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3756.ท9 ห74 2558 (2).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการค้างชำระหนี้ของลูกหนี้ที่ได้รับปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว : กรณีศึกษา ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) / โดย เกษฎาพร บัวบาน.

by เกษฎาพร บัวบาน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG4028.ห3 ก753 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4028.ห3 ก753 (2).

ห้องสมุด:
ชำแหละสินเชื่อเงินสด Non-Bank และแนวทางการต่อสู้ของผู้บริโภค / เรียบเรียงโดย โท ณ บางนา.

by โท ณ บางนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หจก.ภาพพิมพ์, 2553 [2010]Availability: Available for loan (4)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG3756.ท9 ท92 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3756.ท9 ท92 2553 (2).

ห้องสมุด:
Rư̄ang lao khon tham ngān sư̄ sāthārana "Thaiphībīʻēt". [Lēm 3], Thaiphībīʻēt khapkhlư̄an sangkhom kǣ panhā nī thī mai pentham / เรื่องเล่าคนทำงานสื่อสาธารณะ "ไทยพีบีเอส". [เล่ม 3], ไทยพีบีเอสขับเคลื่อนสังคมแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่เป็นธรรม / บรรณาธิการที่ปรึกษา วิลาสินี พิพิธกุล, ก่อเขต จันทรเลิศลักษณ์ ; กองบรรณาธิการ สุรพล ธรรมร่มดี ... [และคนอื่น ๆ].

Wilāsinī Phiphitkun, Kō̜khēt Čhanthralœ̄tlak. Suraphon Thamromdī, ʻOngkān Kračhāisīang læ Phrǣphāp Sāthārana hǣng Prathēt Thai. Samnak Sapphayākō̜n Manut. by วิลาสินี พิพิธกุล, 2507- | ก่อเขต จันทรเลิศลักษณ์ | สุรพล ธรรมร่มดี, 2503- | องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย. สำนักทรัพยากรมนุษย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Sapphayākō̜n Manut ʻOngkān Kračhāisīang læ Phrǣphāp Sāthārana hǣng Prathēt Thai, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักทรัพยากรมนุษย์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2561 [2018]Other title: Thaiphībīʻēt khapkhlư̄an sangkhom kǣ panhā nī thī mai pentham Other title: Nī thī mai pentham Other title: ไทยพีบีเอสขับเคลื่อนสังคมแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่เป็นธรรม | หนี้ที่ไม่เป็นธรรม.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8700.9.ท9 ร824 2561 ล. 3 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความน่าจะเป็นในการผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน / โดย สิริภัทร์ บุรีพันธ์.

Siripat Bureepun, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by สิริภัทร์ บุรีพันธ์, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Factors affecting the probability of credit default for unsecured personal loans.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544