ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เชียงใหม่ : บรรณานุกรมและสาระสังเขป = Chiang Mai : bibliography and abstract / คณะผู้จัดทำ สายทอง มโนมัยอุดม ... [และคนอื่นๆ].

by สายทอง มโนมัยอุดม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z3238.ช9 ช85 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z3238.ช9 ช85 (3).

ห้องสมุด:
ประมวลผลงานวิชาการด้านการเกษตร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ / จัดทำโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; บรรณาธิการ เกศิณี ระมิงค์วงศ์, ไสว บูรณพานิชพันธ์, ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร.

by เกศิณี ระมิงค์วงศ์ | ไสว บูรณพานิชพันธ์ | ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : คณะ, 2542Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z5071 .ป464 (1).

ห้องสมุด:
บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ ที่บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Bibliography on Northern Thailand information held in Chiang Mai University Libraries / รวบรวมโดย สุภาวดี วงษ์สุวรรณ์ ... [และคนอื่นๆ]

by สุภาวดี วงษ์สุวรรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z3238.ห7 บ4 (1).

ห้องสมุด:
ฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ / โดย เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์.

by เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ฝ่ายระบบข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2539?]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z7164.ช4 ก74 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z7164.ช4 ก74 (1).

ห้องสมุด:
เทคนิคและวิธีการสืบค้นสารสนเทศ / จีราพรรณ สวัสดิพงษ์.

by จีราพรรณ สวัสดิพงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z699.35.อ53 จ646 (1).

ห้องสมุด:
วิถีวิจัย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ : เอกสารประกอบการประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5.

by วันวิชาการ (ครั้งที่ 5 : 2552 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัย, 2552 [2009]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1589 (1). :

ประมวลรายชื่อและบทคัดย่อรายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (พ.ศ. 2544-2550) / พิทพิชัย หรรษอุดม ผู้รวบรวม.

by พิทพิชัย หรรษอุดม, 2524-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2551Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z5055.ท95ช9น54 ป464 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการประชุมวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by วันวิชาการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์บริหารงานวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2548?]-2551 [[2005?]-2008]Other title: วิถีวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิถีวิจัยตามรอยพระยุคลบาท | วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต.Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z3238.ช9 ว635 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z3238.ช9 ว635 2548 (4). Available for reference (11)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ว62313อ73 2549 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ว62313อ73 2549 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ว62313อ73 2549 (3).

ห้องสมุด:
รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณกรรมล้านนา (2531-2541) / ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล บรรณาธิการ.

by ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2495- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์. ภาควิชาภาษาไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชา, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4251.ท97 ร543 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4251.ท97 ร543 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544