ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 42 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชนบท = Research methodology in rural technology / โดย นฤมล พินเนียม.

by นฤมล พินเนียม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q180.ก1 น44 (1).

ห้องสมุด:
โครงการ "การศึกษาสถานภาพการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" = A study of the state of the art and the direction of information technology research : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย อัศนีย์ ก่อตระกูล และคณะ.

by อัศนีย์ ก่อตระกูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีอัจฉริยะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T58.5 .อ65 (1).

ห้องสมุด:
แผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2559 = Nanotechnology roadmap : NanoTRM / คณะทำงาน เปรมวิทย์ จรีเวฬุโรจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

by เปรมวิทย์ จรีเวฬุโรจน์ | ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2556 [2013]Other title: Nanotechnology roadmap : NanoTRM | แผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TECH T 2013 625711 (2).

ห้องสมุด:
เอกสารการสัมมนาสำหรับผู้บริหาร 19 พฤษภาคม 2536 ณ โรงแรมสยามซิตี้ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | การสัมมนาสำหรับผู้บริหารเรื่องการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2537-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q179.9 .อ72 (1).

ห้องสมุด:
Foresight research โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์จากผลงานวิจัย สาขาเทคโนโลยีอุบัติใหม่ / โดย กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กลุ่มกิจการพิเศษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2551Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HC445.ฮ9ท7 ฟ547 2551 (2).

ห้องสมุด:
เสริมศักยภาพการแข่งขันสู่เวทีโลกโดยบูรณาการแก่นสมรรถนะกับการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและการออกแบบ = Achieving global competitiveness by integrated core competency and R & DID / [จัดโดย] มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

by การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และการออกแบบ (ครั้งที่ 1 : 2547 : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2547Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5.ท9 ก643 (1).

ห้องสมุด:
Phǣnthī namthāng kānwičhai læ phatthanā nānōtheknōlōyī khō̜ng Prathēt Thai Phō̜.Sō̜. 2560-2564 = Nanotechnology roadmap. แผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 = Nanotechnology roadmap.

Sūn Nānōthēknōlōyī hǣng Chāt. by ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn Nānothēknōlōyī hǣng Chāt Samnakngān Phatthanā Witthayāsāt læ Thēknōlōyī hǣng Chāt, 2560 [2017] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2560 [2017]Other title: Phǣnthī namthāng kānwičhai læ phatthanā nānōtheknōlōyī khō̜ng Prathēt Thai Other title: Nanotechnology roadmap | แผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T174.7 .ผ836 2560 (1).

ห้องสมุด:
Theknik wičhai dān kānbō̜rihān theknōlōyī læ nawattakam = [Research techniques in technology and innovation management] / เทคนิควิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม = [Research techniques in technology and innovation management] / อรพรรณ คงมาลัย, อัญณิฐา ดิษฐานนท์.

ʻǬraphan Khongmālai, Anyanitha Distanont, by อรพรรณ คงมาลัย, 2518- | อัญณิฐา ดิษฐานนท์, 2524-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publication: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Research techniques in technology and innovation management.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T173.8 .อ434 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: T173.8 .อ434 2561 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 105 ปี / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

by การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี (2552 : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: จันทบุรี : สถาบัน, 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: H85 .ก643 2552 (1).

ห้องสมุด:
วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปี 2553 / [จัดโดย] สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

by การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี (2553 : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [จันทบุรี] : สถาบัน, [2553] [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: H85 .ก643 2553 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง : การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554 / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

by การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี (ครั้งที่ 5 : 2554 : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. สถาบันวิจัยและพัฒนา | การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา (ครั้งที่ 2 : 2554 : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: จันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: H85 .ก643 2554 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี / จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา.

by การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี (ครั้งที่ 5 : 2554 : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา (ครั้งที่ 2 : 2554 : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี).

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: จันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2554 [2011]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1878 (1). :

ห้องสมุด:
รายงานผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยประจำปี 2552 / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ; คณะผู้จัดทำ อรฉัตร เลียงพิบูลย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by อรฉัตร เลียงพิบูลย์ | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: T177.ท9 ร642 2554 (1).

ห้องสมุด:
ธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคนวัตกรรม : เพื่อการอยู่รอดและการก้าวต่อไปขององค์กรในศตวรรษที่ 21 / Henry Chesbrough ; แปลและเรียบเรียงโดย ณัฐยา สินตระการผล.

by เชสโบร, เฮนรี วิลเลียม | ณัฐยา สินตระการผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2551Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD45 .ช753 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD45 .ช753 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD45 .ช753 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD45 .ช753 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD45 .ช753 (1).

ห้องสมุด:
Wičhai "mai" khưnhing : khwāmsamret bon sēnthāng phatthanā ngān wičhai pai sū kānsāng nawattakam / วิจัย "ไม่" ขึ้นหิ้ง : ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม / คณะบรรณาธิการ อภิชาต สุขสำราญ ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAphichāt Suksamrān. by อภิชาต สุขสำราญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Banthittayasaphā Witthayāsāt læ Thēknōlōyī hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T173.8 .ว626 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: T173.8 .ว626 2560 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544