ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 580 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบงานตามแนว COBIT และ ITIL : กรณีศึกษาบริษัทบริหารสินทรัพย์ = A roadmap of system development based on COBIT and ITIL : case study : an asset management company / โดย ศิริลักษณ์ โรจน์วงษ์วิริยะ.

by ศิริลักษณ์ โรจน์วงษ์วิริยะ, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Roadmap of system development based on COBIT and ITIL : case study : an asset management company.Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD30.2 .ศ646 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD30.2 .ศ646 (1).

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีสารสนเทศ = [Information technology] / อรรถสิทธิ์ สุดสงวน.

by อรรถสิทธิ์ สุดสงวน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ท72 อ44 (1).

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีสารสนเทศ = Information technology / พนิดา พานิชกุล ; บรรณาธิการ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.

by พนิดา พานิชกุล | กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เคทีพี, 2549Other title: Information technology.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: T58.5 .พ36 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T58.5 .พ36 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: T58.5 .พ36 (1). Checked out (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีสารสนเทศ : บทบาทและความจำเป็น / ยืน ภู่วรวรรณ, ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์.

by ยืน ภู่วรวรรณ | ชัยยงค์ วงค์ชัยสุวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ท72 ย63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC79.ท72 ย63 (2).

ห้องสมุด:
ก้าวไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศ / ครรชิต มาลัยวงศ์.

by ครรชิต มาลัยวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ. อาร์. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ท72 ค44 (1).

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ / วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา ... [และคนอื่นๆ].

by วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ท72 ท75 (2).

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ข้อมูลในระบบสารสนเทศ = Statistical information technology : data in information system / สุชาดา กีระนันทน์.

by สุชาดา กีระนันทน์. คุณหญิง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ท72 ส72 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC79.ท72 ส72 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น = Introduction to information technology / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: T58.5 .ท72 2546 (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: T58.5 .ท72 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: T58.5 .ท72 2546 (2).

ห้องสมุด:
IT ทางรอดของธุรกิจไทย / โดย โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 6 | นิสิตปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ท72 อ96 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจดิจิตอล : ความหวังและข้อควรระวังในยุคของเครือข่ายทางปัญญา = The digital economy : promise and peril in the age of networked intelligence / Don Tapscott ; แปลและเรียบเรียงโดย สงกรานต์ จิตสุทธิภากร.

by แทปสก็อตต์, ดอน, ค.ศ. 1947- | สงกรานต์ จิตสุทธิภากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์, 1996 [2539]Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC79.ท72 ท83 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ไอที 2000 : นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ = IT. 2000 : Thailand national IT policy / จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ท72 อ93 2539 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC79.ท72 อ93 2539 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HC79.ท72 อ93 2539 (1).

ห้องสมุด:
ไอที 2000 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ.

by สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ท72 อ93 (1).

ห้องสมุด:
ไอทีง่ายๆ สไตล์ ดร.บุญมาก / โดย บุญมาก ศิริเนาวกุล.

by บุญมาก ศิริเนาวกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ราชบุรี : โรงพิมพ์ธรรมรักษ์, 2543Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ท72 บ72 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC79.ท72 บ72 (1).

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ / นวลวรรณ สุนทรภิษัช.

by นวลวรรณ สุนทรภิษัช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76 .น54 2552 (1).

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต / สุขุม เฉลยทรัพย์, จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ, วิชชา ฉิมพลี.

by สุขุม เฉลยทรัพย์, 2492- | จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ | วิชชา ฉิมพลี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: QA76.25 .ส69 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษากลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ.

by อนุภาพ ถิรลาภ, 2499- | วิริยะ อนุจารี | วนิดา ศุภวัฒนเกียรติ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. โครงการสำนักบริการวิชาการ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการสำนักบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ท72 ร64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ท72 ร64 (2).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาความต้องการบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย อภิชัย พันธเสน ... [และคนอื่นๆ].

by อภิชัย พันธเสน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ท72 ค94 (1).

ห้องสมุด:
ทันโลก ทันคอม / อรรถพล เอื้ออารีวิวัฒน์.

by อรรถพล เอื้ออารีวิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สตาร์คอม, 2544Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: QA76 .อ48 (2).

ห้องสมุด:
E-strategies / ปัญญา เปรมปรีดิ์.

by ปัญญา เปรมปรีดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : SUM System, 2544Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM851 .ป62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM851 .ป62 (3). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544