ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1413 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
วิธีวิเคราะห์เศรษฐกิจ.

by สมบูรณ์ ศุภศิลป์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB135 .ส4 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB135 .ส4 (3).

ห้องสมุด:
จิ๋วแต่แจ๋ว: ทรรศนะเศรษฐศาสตร์ชาวตะวันออก.

by แมน สารรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2522Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ม84จ65 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีทั่วไปของภาวะดีที่สอง โดย อาร์ จี ลิฟเซ แลง เคลวิน และคาสเตอร์ แปลโดย เยาวเรศ แกะสุวรรณ.

by ลิพเซ, อาร์ จี | แลงคาสเตอร์, เคลวิน | เยาวเรศ แกะสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: 132/29 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 132/29 (5).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์ I : หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วรัญญา ภัทรสุข.

by วรัญญา ภัทรสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ว345 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .ว345 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB180 .ว345 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HB180 .ว345 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ว345 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : (Basic economics).

by ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สหกรณ์วิทยาลัยพณิชยการพระนคร, 2524Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ด6 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์สองกระแส / กนกศักดิ์ แก้วเทพ.

by กนกศักดิ์ แก้วเทพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB75 .ก35 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB75 .ก35 (3).

ห้องสมุด:
วิวัฒนาการของแนวความคิดทางเศรษฐกิจ (The age of the economist) แปลโดย สุนิตย์ แป้นนาบอน.

by ฟัสเฟลด์, แดเนียล โรแลนด์, ค.ศ. 1922- | สุนิตย์ แป้นนาบอน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2528Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB75.ฟ6 ส7 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB75.ฟ6 ส7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB75.ฟ6 ส7 (3).

ห้องสมุด:
เบื้องแรกของเศรษฐศาสตร์ / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

by วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท วศิระ จำกัด, 2552Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB76 .ว624 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB76 .ว624 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB76 .ว624 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB76 .ว624 (1).

ห้องสมุด:
ยุคของนักเศรษฐกิจ (The age of the economist) แปลโดย ประเวศ ศรีพิพัฒน์.

by ฟัสเฟลด์, แดเนียล โรแลนด์, ค.ศ. 1922- | ประเวศ ศรีพิพัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2518Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB75.ฟ6 ป4 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB75.ฟ6 ป4 (1).

ห้องสมุด:
แนววิวัฒนาการของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์.

by โกวิทย์ โปษยานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ประชุมช่าง จำกัด, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ก9 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .ก9 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ก9 (4).

ห้องสมุด:
หลักเศรษฐศาสตร์.

by กล่อม อิศรพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : อักษรเสรี (แผนกการพิมพ์), 2511-2512Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ก43 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ก43 ล. 1 (10).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจเปรียบเทียบ.

by ลิลี่ โกศัยยานนท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB90 .ล6 (3).

ห้องสมุด:
ความเข้าใจทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค / โดย สุขุม อัตวาวุฒิชัย.

by สุขุม อัตวาวุฒิชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ / บรรณาธิการ ปกป้อง จันวิทย์.

by ปกป้อง จันวิทย์ | ปรีดิยาธร เทวกุล, ม.ร.ว, 2490- | อภิชัย พันธเสน | พระสุบิน ปณีโต | ชบ ยอดแก้ว | นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483- | ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ | อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490- | ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2498- | เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2492- | วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : openbooks, 2554 [2011]Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ป63 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .ป63 2554 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB180 .ป63 2554 (5), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ป63 2554 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ (Microeconomic and macroeconomics analysis)

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ส645 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ส645 ล. 1 (5).

ห้องสมุด:
วิวัฒนาการแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ / ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย.

by ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ECON HB 2011 621710 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

by วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ว565 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .ว565 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ว565 (7).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์พิศดาร.

by โชจิอิโต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2478Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ช86 (1). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HB180 .ช86 (3).

ห้องสมุด:
หลักเศรษฐศาสตร์ = Principles of economics for non major / ประพันธ์ เศวตนันท์, ไพศาล เล็กอุทัย.

by ประพันธ์ เศวตนันทน์ | ไพศาล เล็กอุทัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ป395 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ป395 (3).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์มิติใหม่ / วิทยากร เชียงกูล.

by วิทยากร เชียงกูล, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2542Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB71 .ว63 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB71 .ว63 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB71 .ว63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB71 .ว63 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB71 .ว63 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544