ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 203 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
มนุษย์กับเสรีภาพ / วศิน อินทสระ.

by วศิน อินทสระ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ปัญญา, 2539Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM271 .ว56 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM271 .ว56 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
แด่อิสรภาพ : กฤษณมูรติบรรยายที่ประเทศศรีลังกา / หิ่งห้อย ณ ภูเขา ถอดความ.

by กฤษณมูรติ, จิททุ, ค.ศ. 1895-1986 | จำรัส บำรุงรัฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อนฺวีกฺษณ ร่วมกับ กองทุนวุฒิธรรม, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: B105.อ6 ก452 (2).

ห้องสมุด:
เสรีภาพ-- ที่ไร้เดียงสา = An innocent freedom / โดย เอส.เอส. อนาคามี.

by อนาคามี, สมิทธ์ สมิตธาดา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สยามมิส พับลิชชิ่ง เฮ้าส์, 2553Other title: Innocent freedom.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1266 .อ36 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1266 .อ36 2553 (2). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: SOCY HM 2010 560654 (1).

ห้องสมุด:
ไท-ทาส : การศึกษาปัญหาความหมายของเสรีภาพสำหรับคนสมัยใหม่.

by เฉลิมเกียรติ ผิวนวล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2524Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM271 .ฉ7 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM271 .ฉ7 (1).

ห้องสมุด:
อิสรภาพ : รวมทัศนะทางปรัชญาของนักคิด นักเขียน และนักปฏิวัติ / น. ชญานุตม์ แปล.

by น. ชญานุตม์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์ดวงกมล จำกัด, 2523Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC585 .อ65 (1).

ห้องสมุด:
ความเรียงว่าด้วยเสรีภาพ (On liberty) / แปลโดย ภัทรพร สิริกาญจน ตรวจโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม.

by มิลล์, จอห์น สจวต, ค.ศ. 1806-1873 | ภัทรพร สิริกาญจน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC585 .ม6 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
แนวพินิจใหม่เพื่อเสรีภาพ = แปลจาก Newfrontiers for freedon / โดย อรรณพ สุวสารมัย.

by แคนัม, เออร์วิน ดี | อรรณพ สุวสารมัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : สหมิตรการพิมพ์, 2514Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: E169.1 .ค8 (2).

ห้องสมุด:
Sērīphāp = On liberty / เสรีภาพ = On liberty / by John Stuart Mill ; ศักดิ์ บวร แปล.

Mill, John Stuart, Sak Bō̜wō̜n. by มิลล์, จอห์น สจวต, ค.ศ. 1806-1873 | ศักดิ์ บวร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samit, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : สมิต, 2560 [2017]Other title: On liberty.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC585 .ม64 2560 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
วิธีการแทรกแซงการนำเสนอข่าว : ศึกษาเฉพาะกรณีหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน / สุธารี รุ่งทินพุทธิชัย.

by สุธารี รุ่งทินพุทธิชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4748.ท9 ส73 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ / เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.

by เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 2504-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3240 .ก746 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3240 .ก746 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3240 .ก746 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลในระบบกฎหมายไทย / โดย ฅนไท ก้วนหิ้น.

by ฅนไท ก้วนหิ้น, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Other title: Problems of liberty of expression of opinion in Thai legal.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2470 .ฅ339 2554 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การชุมนุมสาธารณะ = Freedom of assembly / โสพล จริงจิตร, ทิพย์พาพร ตันติสุนทร.

by โสพล จริงจิตร | ทิพย์พาพร ตันติสุนทร | สถาบันนโยบายศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2554 [2011]Other title: Freedom of assembly.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JC 2011 621344 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3256 .ส93 2554 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สิทธิเสรีภาพของคนไทย : สิทธิความเป็นคน / คณิน บุญสุวรรณ.

by คณิน บุญสุวรรณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2542Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ค36 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ค36 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2460 .ค36 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2460 .ค36 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .ค36 (5).

ห้องสมุด:
การจำกัดสิทธิในการชุมนุมโดยสงบภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 / โดย พอหทัย สิทธิยศ.

by พอหทัย สิทธิยศ, 2526-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Restrictions of right of peaceful assembly under International Covenant on Civil and Political Rights 1966.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3256 .พ553 (1).

ห้องสมุด:
ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน : ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล / ผู้แปล ปียนุช ฐิติพัฒนะ ; บรรณาธิการ อัจฉรา ฉายากุล.

by ปียนุช ฐิติพัฒนะ | อัจฉรา ฉายากุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ผ736 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ผ736 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ผ736 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ผ736 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ผ736 (3).

ห้องสมุด:
สื่อเสรี / บรรณาธิการ เฮดลีย์ เบอร์เรลล์.

by เบอร์เรลล์, เฮดลีย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : United States Information Agency, [2543?]Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: Z658.ส5 ส75 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิและเสรีภาพ : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย บรรเจิด สิงคะเนติ, ศาตรา โตอ่อน.

by บรรเจิด สิงคะเนติ | ศาตรา โตอ่อน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .บ44 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .บ44 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Sērīphāp nai kānphūt : khwāmrū chabap phok phā / เสรีภาพในการพูด : ความรู้ฉบับพกพา / Nigel Warburton ; จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน แปล.

Warburton, Nigel, Jompon Pitaksantayothin. by วอร์เบอร์ตัน, ไนเจล, ค.ศ. 1962- | จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Language: Thai Original language: English Publication: Krung Thēp... : Openworlds, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : Openworlds, 2560 [2017]Availability: : Checked out (9).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับประชาชน) / โดย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.).

by สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, [2551?]Other title: คู่มือสิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับประชาชน).Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 255/2552 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544