ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 2724 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เรื่องของหมอ โดย คิด นาคี.

by คำนึง พรหมแพทย์, 2467-2519.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : คลังวิทยา, 2509Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: RA422.5 .ค597 (1).

ห้องสมุด:
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติในการวิจัยทางคลินิก = Methodology and statistics inclinical research / สังวาลย์ รักษ์เผ่า.

by สังวาลย์ รักษ์เผ่า.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539Availability: Available for loan (6)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W20.5 .ส625 (6).

ห้องสมุด:
วิจัยทางคลินิก = Clinical research / บรรณาธิการ ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์.

by ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด, 2538Availability: Available for loan (6)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W20.5 .ว626 (6).

ห้องสมุด:
ข้อเขียน และบทความพลเรือตรีวิทุร แสงสิงแก้ว / วิทุร แสงสิงแก้ว.

by วิทุร แสงสิงแก้ว, พล.ร.ต, 2479- | กรมการแพทย์. สำนักงานเลขานุการกรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2540 [1997]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED W 1997 624956 (1).

ห้องสมุด:
สถิติในวิจัยทางการแพทย์ / ทัสสนี นุชประยูร, เติมศรี ชำนิจารกิจ (บรรณาธิการ).

by ทัสสนี นุชประยูร | เติมศรี ชำนิจารกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงแก้ไข.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W20.5 .ท65 2541 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W20.5 .ท65 2541 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ตะลุยโรงหมอมะริกันสไตล์ / ประวิตร พิศาลบุตร.

by ประวิตร พิศาลบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทแกลเลอรี มีเดีย แอนด์ โปรดักส์ จำกัด, 2533Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: W21 .ป46 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W21 .ป46 (2).

ห้องสมุด:
Wētchasāt rūamsamai 2017 / เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2017 / จัดทำโดย โครงการตำราร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, ชุษณา สวนกระต่าย ... [และคนอื่น ๆ].

Chusanā Sūankratāi. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Phǣtthayasāt. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rārāmāthibō̜dī. by ชุษณา สวนกระต่าย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publication: Krung Thēp... : Parinʻǣmō̜, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ปริ้นท์แอนด์มอร์, 2560 [2017]Other title: Hand in hand towards healthy society.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB100 .ว7234 2560 (1).

ห้องสมุด:
ผลการดำเนินงานชมรมแพทย์ชนบทรุ่นที่ 22 ปี 2550 / บรรณาธิการ เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ, อารักษ์ วงศ์วรชาติ.

by ชมรมแพทย์ชนบท | เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ | อารักษ์ วงศ์วรชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : ชมรมแพทย์ชนบท, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WX27.JT3 พ832 2550 (1).

ห้องสมุด:
แพทย์-เทพเจ้ากาลี (Limits to medicine, medical Nemesis : the expropriation of health) แปลโดย สันต์ หัตถีรัตน์.

by อิลลิช, ไอวาน, ค.ศ. 1926- | สันต์ หัตถีรัตน์, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บริษัท เคล็ดไทย จำกัด, 2523Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA30 .อ644 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA30 .อ644 (2).

ห้องสมุด:
สถิติในวิจัยทางการแพทย์ / ทัสสนี นุชประยูร, เติมศรี ชำนิจารกิจ.

by ทัสสนี นุชประยูร | เติมศรี ชำนิจารกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2537Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: W20.5 .ท65 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W20.5 .ท65 (7).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ / ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย.

by ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: พิษณุโลก : ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W74.1 .ศ646 2544 (2).

ห้องสมุด:
พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ = Medical sciences dictionary / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

by วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2523Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W13 .ว65 (3).

ห้องสมุด:
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์ = Medical sociology and anthropology / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: Medical sociology and anthropology.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA31 .ส622 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA31 .ส622 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีและการศึกษาทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยาการแพทย์ / เบญจา ยอดดำเนิน, จรรยา เศรษฐบุตร, กฤตยา อาชวนิจกุล บรรณาธิการ.

by เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์ | จรรยา เศรษฐบุตร | กฤตยา อาชวนิจกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โคงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA31 .ท45 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA31 .ท45 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA31 .ท45 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA31 .ท45 (1).

ห้องสมุด:
ทำความรู้จักหมอ : หลักการ ข้อคิด ประสบการณ์ = [Knowing your doctors : principles and experiences] / ประสาน ต่างใจ บรรณาธิการ.

by ประสาน ต่างใจ, 2471-2561.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W21 .ท625 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ / สมชาย สุขสิริเสรีกุล.

by สมชาย สุขสิริเสรีกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Available for loan (16)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W74.1 .ส426 (12), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W74.1 .ส426 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W74.1 .ส426 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรม / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ บรรณาธิการ.

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2549Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: GN296.5.ท9 พ57 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GN296.5.ท9 พ57 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: GN296.5.ท9 พ57 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: GN296.5.ท9 พ57 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ANTH GN 2006 473212 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ที่ระลึกฌาปนกิจศพนายบุญ แก้วโรจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2516Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1973 94699 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544