ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1744 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
อุปสรรค์สำหรับแรงงาน.

by บุญคง หันจางสิทธิ์, 2485- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4901 .บ7 (7).

ห้องสมุด:
สภาพและปัญหาแรงงานในประเทศไทย โดย สุวรรณ สุวรรณเวโช และคนอื่นๆ.

by สุวรรณ สุวรรณเวโช, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2511Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8750.7 .ส68 (1).

ห้องสมุด:
คนงานก็มีหัวใจ หรือ การคุ้มครองแรงงาน.

by เมธี ดุลยจินดา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ดวงกมล, 2518Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7942.5 .ม7 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD7942.5 .ม7 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD7942.5 .ม7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7942.5 .ม7 (5).

ห้องสมุด:
ครบรอบ ... ปี กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม / จัดทำโดย ส่วนนโยบายและแผน สำนักวิชาการแรงงานและสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.

by สำนักวิชาการแรงงานและสวัสดิการสังคม. ส่วนนโยบายและแผน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วน, 2538-2545Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.55 .ร83 2538 (5), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD8700.55 .ร83 2545 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD8700.55 .ร83 2545 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการขยายความคุ้มครองทางสังคมให้แก่แรงงานนอกระบบในประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ผู้วิจัย สมชาย สุขสิริเสรีกุล.

by สมชาย สุขสิริเสรีกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2553Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.55 .ส4263 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: IND HD 2010 561321 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8700.55 .ส4263 2553 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบสัมมนาเรื่อง 1 ปี รัฐบาลชวนกับการแก้ปัญหาแรงงานไทย / จัดโดย มูลนิธิเพื่อนหญิง ... [และอื่นๆ].

by สัมมนาทางวิชาการเรื่อง 1 ปี รัฐบาลชวน กับการแก้ไขปัญหาแรงงานไทย (2536 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มูลนิธิเพื่อนหญิง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.575 .ส436 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารแรงงานในประเทศไทย พ.ศ. 2520.

by สุวิทย์ ยิ่งวรพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กรมแรงงาน, 2520Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8750.5 .ส6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD8750.5 .ส6 (2).

ห้องสมุด:
วิชาการแรงงานและสวัสดิการ.

by นิคม จันทรวิทุร, 2468-2544.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2513Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4901 .น6 (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยงานวิจัยด้านแรงงาน / โดย เกื้อ วงศ์บุญสิน.

by เกื้อ วงศ์บุญสิน | การประชุมโครงการสัมมนาเชิงนโยบายเรื่องมิติงานวิจัยด้านแรงงานในยุคการแข่งขันเสรี (2546 : กระทรวงแรงงาน).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.575 .ก8 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8700.575 .ก8 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ประมาณการกำลังแรงงานและการมีงานทำ = Estimated labour force and employment / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.

by กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2539-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD5822.57 .ป432 2539 (2).

ห้องสมุด:
จับตาตลาดแรงงานไทย / อัจฉรา วรศิริสุนทร.

by อัจฉรา วรศิริสุนทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วนวารสารเศรษฐกิจ ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด, 2534Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 043/35 (1).

ห้องสมุด:
แรงงานไทยเพื่อชีวิตที่ดีกว่า / นิคม จันทรวิทูร.

by นิคม จันทรวิทุร, 2468-2544.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอดิสัน เพรส โพรดักส์ จำกัด, 2534Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.575 .น675 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8700.575 .น675 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD8700.575 .น675 (2).

ห้องสมุด:
จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงาน / โดย บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ.

by บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน, 2545-Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.575 .บ633 2545 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD8700.575 .บ633 2549 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD8700.575 .บ633 2544 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ชีวิตทางเศรษญกิจของคนงานที่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ.

by สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2503-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน, 2533Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4824.5 .ส44 (2).

ห้องสมุด:
บันทึกการแรงงาน.

by กระทรวงมหาดไทย. กรมแรงงาน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2530-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ฮ76 ม55 2530 (1).

ห้องสมุด:
ความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน / ผู้จัดทำ ชัยวัธน์ เกิดผล ... [และคนอื่นๆ].

by ชัยวัธน์ เกิดผล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ, 2549Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD8700.55 .ค56 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544