ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 192 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การติดตามการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : รายงาน / สุมัณฑนา จันทโรจวงศ์ หัวหน้าผู้ศึกษา ; ชุลี ศรีนวล, วรรณี กล่อมละเอียด ผู้ศึกษา.

by สุมัณฑนา จันทโรจวงศ์ | ชุลี ศรีนวล | วรรณี กล่อมละเอียด | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2286.ท9 ส746 2555 (1).

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีท่อความร้อน = Heat pipe technology / สัมพันธ์ ฤทธิเดช.

by สัมพันธ์ ฤทธิเดช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553 [2010]Other title: Heat pipe technology.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TJ264 .ส643 2553 (3).

ห้องสมุด:
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในงานอุตสาหกรรม / แต่งโดย G. Walker ; แปลเรียบเรียงโดย พงษ์ธร จรัญญากรณ์.

by วอร์กเกอร์, จี | พงษ์ธร จรัญญาภรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด, 2542Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TJ263 .ว54 (1).

ห้องสมุด:
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในอุตสาหกรรม / วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล.

by วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ส. เอเซียเพรส จำกัด, 2536Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TP363 .ว65 2536 (1).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์และวิธีเจรจาต่อรองทางการค้า / หลี่ ผูเหลียง เขียน ; อธิคม สวัสดิญาณ [แปลและ]เรียบเรียง.

by หลี่, ผูเหลียง | อธิคม สวัสดิญาณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เต๋าประยุกต์, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1008 .ห45 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF1008 .ห45 (1).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์และวิธีเจรจาต่อรองทางการค้า / หลี่ ผูเหลียง เขียน ; อธิคม สวัสดิญาณ เรียบเรียง.

by หลี่, ผูเหลียง | อธิคม สวัสดิญาณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เต๋าประยุกต์ , 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1008 .ห45 2555 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ให้ / โดย พระมนูภาณวิมลศาสตร์.

by มนูภาณวิมลศาสตร์, พระ, 2438-2522.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.อ7 ม32 2477 (1). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.อ7 ม32 2477 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / วิษณุ เครืองาม.

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2528 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / วิษณุ เครืองาม.

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2549Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2549 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2549 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2549 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2549 (3). Checked out (4).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชว์ว่าด้วย ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ให้.

by มนูภาณวิมลศาสตร์, พระ, 2438-2522.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2479Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.อ7ม3 2479 (2). :

ห้องสมุด:
รวมคำถามและแนวคำตอบข้อสอบไล่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.

by คณะนักศึกษานิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โอเดียนการพิมพ์, 2503Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ซ7 ค3 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / โดย วิษณุ เครืองาม.

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2542Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2542 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2542 (4).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การใช้ EDI (Electronic data interchange) ในประเทศไทย / ใกล้รุ่ง วินิจธรรม.

by ใกล้รุ่ง วินิจธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5548.33 .ก95 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544