ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 148 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พลังงาน = ผู้เรียบเรียง สุรีย์ แขวงโสภา ... [และคนอื่นๆ] ; จัดทำโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

by สุรีย์ แขวงโสภา | ศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : อักษรเจริญทัศน์, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TJ163.2 .พ43 (2).

ห้องสมุด:
กรณีศึกษาด้านพลังงาน / จันทร เศาภายน.

by จันทร เศาภายน, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9502.ท92 จ63 (1).

ห้องสมุด:
พลังงาน. โดย ไตรรัตน์ ศรีวัฒนา และคนอื่นๆ.

by ไตรรัตน์ ศรีวัฒนา | กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชุดที่ 3 คณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ, (2519?)Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9502.ท92 .ต93 (1).

ห้องสมุด:
แร่ธาตุและพลังงาน = Mineral & energy resources / บรรณาธิการ สมัย อาภาภิรม.

by สมัย อาภาภิรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโลกสีเขียว, 2537Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: TN147 .ร83 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TN147 .ร83 (1).

ห้องสมุด:
พลังงาน : งานที่มีพลัง : รวมบทความชวนคิดเพื่อความยั่งยืนของระบบพลังงานไทย / เดชรัต สุขกำเนิด.

by เดชรัต สุขกำเนิด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโลกสีเขียว, 2551Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9502.ท92 ด723 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9502.ท92 ด723 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9502.ท92 ด723 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนจากมหาสมุทร (Ocean thermal energy conversion)

by การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิทยาการพลังงาน. กองพลังงานพิเศษ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี, 2527Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
เรารักโลก = We love the earth : Greener energy / ผู้เขียนเรียบเรียง มนธิดา สีตะธนี.

by มนธิดา สีตะธนี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : โครงการสร้างความเข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่สาธารณชน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ม356ร74 (2).

ห้องสมุด:
พลังงานและมลพิษ.

by มาลี บานชื่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บริษัท สารมวลชน จำกัด, 2526Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TJ163.2 .ม56 (2).

ห้องสมุด:
พลังงานและสภาพแวดล้อม.

by มาลี บานชื่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: QC73 .ม6 (3). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
พลังงาน : เพื่อความเข้าใจ ใช้อย่างรู้ค่า พัฒนาสู่ความยั่งยืน / เรียบเรียง ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ; บรรณาธิการ อุษณีย์ วัฒนพันธ์.

by ธงชัย พรรณสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2543Availability: : Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
มิติใหม่-- พลังงานไทย : ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ / กระทรวงพลังงาน.

by กระทรวงพลังงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2546Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การพลังงานของประเทศไทย.

by ประวิทย์ รุยาพร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2527Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9502.ท92 ป4 (1).

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีการพลังงานกับสังคม = Energy technology for society / อัจฉรา พันธุ์อำไพ.

by อัจฉรา พันธุ์อำไพ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: QC73 .อ62 2546 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
สถานภาพปัจจุบันและข้อเสนอสู่อนาคตด้านเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงของประเทศไทย = Fuels and fuel technologies in Thailand : current status and recommendations for the future / หัวหน้าบรรณาธิการ บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร ; บรรณาธิการ อุษณีย์ ฉัตรานนท์, พัฒนา วิชกูล.

by บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร | อุษณีย์ ฉัตรานนท์ | พัฒนา วิชกูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9502.ท92 ส363 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9502.ท92 ส363 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HD9502.ท92 ส363 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พลังงานกับชีวิต.

by วิจิตร คงพูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2524Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: QC73 .ว6 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: PHYS QC 1981 93750 (1).

ห้องสมุด:
รายงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน วุฒิสภาพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทย.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9502 .ร64 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544