ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 16 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สงครามการโฆษณา.

by สรรพสิริ วิรยศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ไทยพิทยา, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D639.ฆ9 ส4 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: D639.ฆ9 ส4 (1).

ห้องสมุด:
การโฆษณาชวนเชื่อและการต่อต้าน.

by นวล หิญชีระนันทน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: 339/30 (1).

ห้องสมุด:
เปิดโปงกลวิธีปลุกระดมมวลชน.

by ส. สิทธิพร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, พิทักษ์ประชา, 2520Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HX762.5.ก3 ส15 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HX762.5.ก3 ส15 (1).

ห้องสมุด:
เกิบเบลส์ยอดนักหาเสียงและโฆษณาชวนเชื่อ แปลโดย บุญมาก พรหมพ้วย.

by สมภพ โรจนพันธ์ | บุญมาก พรหมพ้วย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บริษัทเคล็ดไทย จำกัด, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DD247.ก7 ส4 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DD247.ก7 ส4 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
จิตใจปฏิวัติที่หนึ่งไม่กลัวยากลำบาก สองไม่กลัวตายจงเจริญ.

by ชมรมดาวรุ่ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : ชมรมดาวรุ่ง, [2512?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HX418.5 .จ63 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HX418.5 .จ63 (1).

ห้องสมุด:
Kō̜ranī sưksā kānsāng rǣng bandān čhai čhak wīraburut thī dai sathō̜n ʻō̜k mā čhāk phāpphayon rư̄ang Enemy at the gates Case studies of inspirational heroes that is reflected from the film enemy at the gates / กรณีศึกษาการสร้างแรงบันดาลใจจากวีรบุรุษที่ได้สะท้อนออกมาจากภาพยนตร์เรื่อง Enemy at the gates = Case studies of inspirational heroes that is reflected from the film enemy at the gates / โดย ชาลดา ทิพย์พิมล.

Chalada Tippimol, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by ชาลดา ทิพย์พิมล, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2555] [2012] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2555] [2012]Other title: Case studies of inspirational heroes that is reflected from the film enemy at the gates.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānkhōtsanā chūanchư̄a phư̄a tō̜tān latthi khō̜mmiunit phān phāpphayon kātūn tawantok nai chūang songkhrāmyen = The propaganda against the communism through western animations during the cold war / การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ผ่านภาพยนตร์การ์ตูนตะวันตกในช่วงสงครามเย็น = The propaganda against the communism through western animations during the cold war / โดย พิมลดา จางไววิทย์.

Pimlada Changwaiwit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by พิมลดา จางไววิทย์, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2554] [2011] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2554] [2011]Other title: propaganda against the communism through western animations during the cold war.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2011 660264 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
นิเทศศาสตร์กับการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด / วิรัช ลภิรัตนกุล.

by วิรัช ลภิรัตนกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1221 .ว64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1221 .ว64 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HM1221 .ว64 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānkhōtsanā chūanchư̄a thāng kānmư̄ang nai phāpphayon kātūn khō̜ng Sahaphap Sōwīat : kō̜ranī sưksā phāpphayon kātūn chut American Imperialists / การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองในภาพยนตร์การ์ตูนของสหภาพโซเวียต : กรณีศึกษาภาพยนตร์การ์ตูนชุด American Imperialists / โดย ยุทธพงศ์ สกุลธรรม.

Yutthaphong Sakuntham, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by ยุทธพงศ์ สกุลธรรม, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2552] [2009] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2552] [2009]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2009 660751 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānkhōtsanā chūanchư̄a khō̜ng Sahaphantharat Ratsīa nai pī Khō̜. Sō̜. 2012-2015 : kō̜ranī sưksā wikrittakān Khraimīa wikrittakān thāng sētthakit khō̜ng Ratsīa čhāk māttrakān khwambāt dōi chāt Tawantok læ wikrittakān Sīrīa = Propaganda in Russian foreign policy in the period of 2012-2015 : a case study of the Crimea crisis, Western sanctions against Russia and the Syria crisis / การโฆษณาชวนเชื่อของสหพันธรัฐรัสเซียในปี ค.ศ. 2012-2015 : กรณีศึกษาวิกฤตการณ์ไครเมีย วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของรัสเซียจากมาตรการคว่ำบาตรโดยชาติตะวันตก และวิกฤตการณ์ซีเรีย = Propaganda in Russian foreign policy in the period of 2012-2015 : a case study of the Crimea crisis, Western sanctions against Russia and the Syria crisis / โดย บุษรัญชน์ ควรมิตร.

Busarun Kulmit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by บุษรัญชน์ ควรมิตร, 2536- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Propaganda in Russian foreign policy in the period of 2012-2015 : a case study of the Crimea crisis, Western sanctions against Russia and the Syria crisis.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN5277.ก64 บ754 2559 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Botbāt læ phāpphot khō̜ng sattrī nai Sahaphāp Sōwīat thī prākot bon sư̄ pōttœ̄ khōtsanā chūanchư̄a rawāng pī Khō̜. Sō̜. 1917-1945 = Role and image of Soviet women appear on propaganda poster during 1917-1945 / บทบาทและภาพพจน์ของสตรีในสหภาพโซเวียตที่ปรากฏบนสื่อโปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อระหว่างปี ค.ศ. 1917-1945 = Role and image of Soviet women appear on propaganda poster during 1917-1945 / โดย เอกพัฒน์ อาดัม.

Ekapat Adam, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by เอกพัฒน์ อาดัม, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publication: [ปทุมธานี]: สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Role and image of Soviet women appear on propaganda poster during 1917-1945.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การวิพากษ์วาทะผ่านแถลงการณ์ของกลุ่มอัล กออิดะห์ในเว็บไซต์สถานีข่าวตะวันตกและอาหรับ = Rhetorical criticism on Al Qaeda's statements released by western and Arab news channel websites / โดย ครองหทัย เกตุบางลาย.

by ครองหทัย เกตุบางลาย, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Rhetorical criticism on Al Qaeda's statements releasesed by western and arab news channel websites.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4784.ก56 ค452 (1).

ห้องสมุด:
Panhā kānkhōtsanā khō̜ng wichāchīp thanāikhwām tām khō̜ bangkhap saphā thanāikhwām wādūai manyāt thanāikhwām Phō̜.Sō̜. 2529 / ปัญหาการโฆษณาของวิชาชีพทนายความ ตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 / โดย ชิตชัย ชินสันติ.

Chitchai Chinsunti, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ชิตชัย ชินสันติ, 2523- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Problems of lawyer's advertising in accordance with the ethical regulations of lawyers council.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2014 639344 (1).

ห้องสมุด:
Sēkē ʻAisēnsatai : phāpphayon khōtsanā chūanchư̄a khō̜ng latthi sangkhomniyom læ thritsadī chapho̜ thāng sinlapa = Sergei Eisenstein : film as propaganda / เซอร์เกย์ ไอเซนสไตน์ : ภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อของลัทธิสังคมนิยมและทฤษฎีเฉพาะทางศิลปะ = Sergei Eisenstein : film as propaganda / โดย คริสเตอร์เฟอร์ มาร์ค ชาร์แมน.

Chāmǣn, Khrittœ̄fœ̄ Māk, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by ชาร์แมน, คริสเตอร์เฟอร์ มาร์ค, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2550] [2007] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2550] [2007]Other title: Study of Sergei Eisenstein's film editing techniques influencing various films.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2007 660312 (1).

ห้องสมุด:
Phrō̜pphākandā nai wongkān phāpphayon Tawantok wādūai rư̄ang Sahaphāp Sōwīat kap bō̜ribot wāirāi nai yuk songkhrām yen : kō̜ranī sưksā phāpphayon 007 Čhēm Bō̜n (pī Kō̜.Sō̜. 1962-1967) = The hidden propagandas in Western movies which are concealed the context of villains of Union of Soviet in the Cold War : case study 007 James Bond (A.D. 1962-1967) / พรอบพากันดาในวงการภาพยนตร์ตะวันตกว่าด้วยเรื่องสหภาพโซเวียตกับบริบทวายร้ายในยุคสงครามเย็น : กรณีศึกษาภาพยนตร์ 007 เจมส์ บอนด์ (ปี ค.ศ. 1962-1967) = The hidden propagandas in Western movies which are concealed the context of villains of Union of Soviet in the Cold War : case study 007 James Bond (A.D. 1962-1967) / โดย เตชวัฒน์ แช่มช้อย.

Techawat Chamchoi, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by เตชวัฒน์ แช่มช้อย, 2536- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: The hidden propagandas in Western movies which are concealed the context of villains of Union of Soviet in the Cold War : case study 007 James Bond (A.D. 1962-1967).Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN1993.5.ส5 ต725 2559 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544