ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 2732 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การเขียนข้อความโฆษณาสินค้าประเภทยา ศึกษาเฉพาะกรณี : ยาทัมใจ / ภาวิชญา ภาวิจิตร.

by ภาวิชญา ภาวิจิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5825 .ภ64 (1).

ห้องสมุด:
การสร้างสรรค์งานโฆษณาสินค้าประเภทที่มียา : ศึกษาเฉพาะกรณียาอมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ / สุภาพร ยี่วิจิตตกุล.

by สุภาพร ยี่วิจิตตกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ]: สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF6161.ย63 ส74 (1).

ห้องสมุด:
การวางแผนโฆษณากับบทบาทหน้าที่ของเออี / เกตุทิพย์ ตัณฑ์พูนเกียรติ.

by เกตุทิพย์ ตัณฑ์พูนเกียรติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF6178 .ก74 (1).

ห้องสมุด:
ก้าวสำคัญกับการเป็นเออี / พิชชารีย์ พรรธนะจรัส.

by พิชชารีย์ พรรธนะจรัส, 2529-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF6178 .พ625 (1).

ห้องสมุด:
กว่างานสร้างสรรค์โฆษณาจะเสร็จสมบูรณ์ / เอมฤดี ชุ่มใจ.

by เอมฤดี ชุ่มใจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5821 .อ744 (1).

ห้องสมุด:
เพลงโฆษณา -- คุณค่าแห่งสำเนียง / ภาวิณี บุญสพ.

by ภาวิณี บุญสพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: ML3790 .ภ65 (1).

ห้องสมุด:
บริการชั้นยอดสู่ความสำเร็จของ Agency [เอเจนซี] / ประไพ เชาวนวิรัตน์.

by ประไพ เชาวนวิรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF6178 .ป45 (1).

ห้องสมุด:
Teaser Ads. [ทีเซอร์ แอดส์] กับงานโฆษณารถยนต์ : ศึกษาเฉพาะกรณี : รถยนต์ Nissan Suntra RZ-1 [นิสสันเซ็นทรา อาร์แซด-วัน] / ยศวดี หุวะนันทน์.

by ยศวดี หุวะนันทน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF6161.ร3 ย54 (1).

ห้องสมุด:
จากประกายความคิด-สู่ภาพยนตร์โฆษณา / นงลักษณ์ ดวงเขียวดารา.

by นงลักษณ์ ดวงเขียวดารา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5844 .น24 (1).

ห้องสมุด:
การเขียนข้อความโฆษณาให้ขายสินค้าได้ / อริศรา แซ่เตีย.

by อริศรา แซ่เตีย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5825 .อ44 (1).

ห้องสมุด:
Copy writing [คอปิ ไรติง] ยุคไหนสะใจกว่ากัน / ดวงรัตน์ เหล่าภราดรชัย.

by ดวงรัตน์ เหล่าภราดรชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5825 .ด53 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544