ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สื่อสารโทรคมนาคมไทยในทศวรรษหน้า / จัดโดย นักศึกษาปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ... [และอื่นๆ].

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสื่อสารโทรคมนาคมไทยในทศวรรษหน้า (2533 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2533Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55 .ก64 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HE8390.55 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
การสื่อสารและโทรคมนาคมไทย / โดย คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ; คณะผู้จัดทำ กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธาน.

by การสัมมนาเรื่องการสื่อสารและโทรคมนาคมไทยพร้อมแล้วจริงหรือ? ต่อการเปิดเสรีปี 2549 (2548 : กรุงเทพฯ) | ไทย. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมาธิการ, [2548?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55 .ก644 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HE8390.55 .ก644 (1).

ห้องสมุด:
สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม แบบ DTH (Direct to Home) / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการและแผนงาน กองงาน กบว. กรมประชาสัมพันธ์.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม แบบ DTH (Direct to Home) (2538 : กรุงเทพฯ) | กองงานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์. ฝ่ายวิชาการและแผนงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ฝ่าย] 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE9721.ท9 ก62 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HE9721.ท9 ก62 (1).

ห้องสมุด:
ความคาดหวังของภาคประชาชนจาก กสช. / โดย คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ; คณะผู้จัดทำ กิตติ ยงค์สงวนชัย ... [และคนอื่น ๆ].

by การสัมมนาเรื่องความคาดหวังของภาคประชาชนจาก กสช (2548 : กรุงเทพฯ) | กิตติ ยงค์สงวนชัย | ไทย. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมาธิการ, [2549?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55 .ก654 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HE8390.55 .ก654 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบคำบรรยายงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2553 = NTC year-end conference 2010 : วันที่ 20-21 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมดุสิตธานี.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. งานสัมมนาวิชาการ (2553 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2553Other title: NTC year-end conference 2010.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE8390.55 .ก664 2553 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสัมมนาทางวิชาการเรื่องดาวเทียมของไทย--ใครได้รับประโยชน์? / จัดโดย นักศึกษาปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ... [และคนอื่นๆ].

by สัมมนาทางวิชาการเรื่องดาวเทียมของไทย--ใครได้รับประโยชน์? (2536 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | นักศึกษาปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE9721.ท9 ส65 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE9721.ท9 ส65 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HE9721.ท9 ส65 (1).

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมกับเศรษฐกิจการเมืองไทยในศตวรรษที่ 21 : เอกสารประกอบการสัมมนา ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2538.

by การสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมกับเศรษฐกิจการเมืองไทยในศตวรรษที่ 21 (2538).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการปริญญาโทสาขาการปกครองสำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE9721.ท9 ก66 (1).

ห้องสมุด:
ดาวเทียมไทยคมกับการปฏิวัติกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ / จัดทำโดย นิสิตปริญญาโทภาควิชาการสื่อสารมวลชน (นอกเวลาราชการ) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องดาวเทียมไทยคมกับการปฏิวัติกระบวนการผลิต รายการโทรทัศน์ (2536 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | นิสิตปริญญาโทภาควิชาการสื่อสารมวลชน (นอกเวลาราชการ) คณะนิเทศศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE9721.ท9 ก64 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HE9721.ท9 ก64 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาในยุค โลกานุวัตร ค.ศ. 2000 / จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย.

by การสัมมนาเรื่องการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาในยุคโลกานุวัตร ค.ศ. 2000 (2537 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม | องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2537Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1044.84 .ก64 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: LB1044.84 .ก64 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544