ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 12 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยประจำปี = Thai telecommunications indicators yearbook / สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2553]-Other title: Thai telecommunications indicators yearbook.Availability: Available for loan (12)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TRAN HE 2012-13 560194 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HE8390.55 .ก1217 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE8390.55 .ก1217 2552 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE8390.55 .ก1217 2552 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55 .ก1217 2557-58 (1).

ห้องสมุด:
รายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยประจำปี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = Thai telecommunications indicators yearbook / สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2553]- [2010]-Other title: Thai telecommunications indicators yearbook.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG2078 2552-53 (1). :

ห้องสมุด:
การสำรวจบุคลากรด้านโทรคมนาคม : รายงาน / กลุ่มวางแผนและพัฒนาการจัดทำโครงการด้านเศรษฐกิจ สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มวางแผนและพัฒนาการจัดทำโครงการด้านเศรษฐกิจ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2549-Availability: Available for loan (3)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD8039.ท942ท9 ก645 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD8039.ท942ท9 ก645 2548 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8039.ท942ท9 ก645 2548 (1).

ห้องสมุด:
วารสาร กทช. = NTC annual review / คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2549-Other title: NTC annual review.Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE8390.55 .ก25 2550 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE8390.55 .ก25 2549 (4), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HE8390.55 .ก25 2552 (2). Available for reference (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG137 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG 2009 485710 (1).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี = Annual report / กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2549?]-Other title: Annual report.Availability: Available for loan (19)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE8390.55 .ก125 2555 (6), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HE8390.55 .ก125 2548 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE8390.55 .ก125 2548 (9).

ห้องสมุด:
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ประจำปี.

by คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, [2548]-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE8390.55.ฮ6 ก622 2555 (1). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG469 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG469 2551 (2).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี / กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)

by กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2554- [2011]-Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HE8390.55 .ก1214 2554 (1).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี = TCI annual report / สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม.

by สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กุรุงเทพฯ : สถาบัน, 2551-Other title: TCI annual report.Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HE8390.55 .ก1225 2551 (1).

ห้องสมุด:
สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร.

by ไทย. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมาธิการ, [2547]-Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55 .ท94 2551-52 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HE8390.55 .ท94 2544-2547 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ = Annual report / The National Broadcasting and Telecommunications Commission.

by คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | National Broadcasting and Telecommunications Commission.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, [2551]- [2008]-Other title: Annual report.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG469 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG469 2554 (1). :

ห้องสมุด:
Rāingān pračham pī = Annual report / รายงานประจำปี = Annual report / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.

Thailand. Krasūang Dičhithan Phư̄a Sētthakit læ Sangkhom. Samnakngān Palat Krasūang Dičhithan Phư̄a Sētthakit læ Sangkhom. Kō̜ng Yutthasāt læ Phǣnngān. by กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: Krung Thēp ... : Kō̜ng Yutthasāt læ Phǣnngān Samnakngān Palat Krasūang Dičhithan Phư̄a Sētthakit læ Sangkhom, [2561?]- [2018?]- Publication: กรุงเทพฯ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, [2561?]- [2018?]-Other title: Annual report .Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: T58.5 .ด626 2560 (1).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) = Annual report / Samart Corporation Public Commpany Limited.

by บริษัทสามารถ คอร์ปอเรชั่น | Samart Corporation.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท, [2549?]-Other title: Annual report.Availability: Available for reference (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG299 2548 (3). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544