ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 341 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
โครงการ"การดำเนินงานการแปรสัญญาร่วมการงานด้านกิจการโทรคมนาคม" : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; รายชื่อคณะวิจัย ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ... [และคนอื่นๆ].

by ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE8390.55 .ค94 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องโทรคมนาคม : แปรสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม ผลประโยชน์ของใคร? / บรรณาธิการ นวลน้อย ตรีรัตน์, นพนันท์ วรรณเทพสกุล.

by นวลน้อย ตรีรัตน์ | นพนันท์ วรรณเทพสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55.ฮ5 ศ74 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE8390.55.ฮ5 ศ74 (1).

ห้องสมุด:
กทช. กับการวางรากฐานโทรคมนาคมไทย / เหรียญชัย เรียววิไลสุข.

by เหรียญชัย เรียววิไลสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักกิจการกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2551Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55 ห842 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE8390.55 ห842 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษานโยบายและมาตรการส่งเสริมการพัฒนาและการลงทุนโครงการข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมยุคใหม่ของประเทศไทย : บทสรุปผู้บริหาร / โดย ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาธรรมศาสตร์ ; คณะผู้วิจัย ศุภัช ศุภชลาศัย ... [และคนอื่น ๆ].

by ศุภัช ศุภชลาศัย | ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : ศูนย์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 279/2555 (2).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษานโยบายและมาตรการส่งเสริมการพัฒนาและการลงทุนโครงการข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมยุคใหม่ของประเทศไทย : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาธรรมศาสตร์ ; คณะผู้วิจัย ศุภัช ศุภชลาศัย ... [และคนอื่น ๆ].

by ศุภัช ศุภชลาศัย | ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : ศูนย์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55.ฮ5 ค944 2554 (2).

ห้องสมุด:
การประมวลผลการแปรสัญญาร่วมการงานในกิจการโทรคมนาคม : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศไทย ; คณะวิจัย ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ... [และคนอื่นๆ].

by ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2542Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE8390.55 .ก633 (2).

ห้องสมุด:
สถานภาพของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทย / คณะทำงาน โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ... [และคนอื่นๆ].

by โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. 2536Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55 .ส36 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE8390.55 .ส36 (2).

ห้องสมุด:
ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services--GATS) และอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย / โดย ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี.

by ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE8390.55 .ณ62 (3).

ห้องสมุด:
รายงานสภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคม / สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม.

by สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55 .ร65 (1).

ห้องสมุด:
บทเรียนการเปิดเสรีโทรคมนาคมและการประเมินผลการปฏิรูประบบโทรคมนาคมไทย / สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HE8390.55.ฮ5 บ348 2553 (1).

ห้องสมุด:
บทเรียนการเปิดเสรีโทรคมนาคมและการประเมินผลการปฏิรูประบบโทรคมนาคมไทย / สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2552?]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55.ฮ5 บ348 2552 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE8390.55.ฮ5 บ348 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE8390.55.ฮ5 บ348 2552 (2).

ห้องสมุด:
แปรสัญญาโทรคมนาคม ปล้นชาติ 3 แสนล้าน / วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์.

by วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันสหสวรรษ, 2545Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ว734ป84 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ว734ป84 (1).

ห้องสมุด:
เปิดโลก-- โทรคมนาคมไทย การเปลี่ยนแปลงและสีสันที่เร้าใจ / กองบรรณาธิการ นัยนา แย้มอรุณ ... [และคนอื่นๆ].

by นัยนา แย้มอรุณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เทเลคอม เจอร์นัล จำกัด, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55 .ป764 (2).

ห้องสมุด:
วิกฤตโทรคมนาคม : ที่มา เหตุผล และทางออก.

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2550Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ว65168 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ว65168 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของภาคเอชนที่มีต่อการพัฒนาธุรกิจโทรคมนาคมไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2537 = The roles of private sector in Thai telecommunications industry between B.E 2533 and 2537 / วิไล เคียงประดู่.

by วิไล เคียงประดู่, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ภาควิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HE8390.55 .ว64 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การปฏิรูปโทรคมนาคมไทย 5-6 สิงหาคม 2536 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ / คณะกรรมการจัดงาน วันสื่อสารแห่งชาติ ; คณะผู้จัดทำรายงาน ประภาพร หัตถโกศล ... [และคนอื่นๆ]

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการปฏิรูปโทรคมนาคมไทย (2536 : กรุงเทพฯ) | ประภาพร หัตถโกศล | คณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55 .ก635 (1).

ห้องสมุด:
เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = Telecommunication infrastructure and Thailand's economic growth / โดย พิเชษฐ์ เหวันต์.

by พิเชษฐ์ เหวันต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Telecommunication infrastructure and Thailand's economic growth.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE8390.55.ฮ6 พ627 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544