ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 45 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
บทบาทของรัฐในทางด้านสื่อสารมวลชน : ข้อเสนอร่าง พ.ร.บ. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ฉบับใหม่ / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2539Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8689.9.ท9 บ33 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE8689.9.ท9 บ33 (4), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HE8689.9.ท9 บ33 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์.

by กรมประชาสัมพันธ์. กองงานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2524Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE8689.9.ท9 ป4 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล / โดย นิณณยา ผลอนันต์.

by นิณณยา ผลอนันต์, 2525-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Laws relating to internet protocol television (IPTV) business.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4339 .น633 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. -- / [รวบรวมโดย] มูลนิธิสื่อสร้างสรรค์, มูลนิธิอาเซีย.

by มูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ | มูลนิธิเอเซีย | การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. -- (2536 : รัฐสภา).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3495 .อ73 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และผลกระทบของโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกในประเทศไทย / โดย สมพันธ์ จารุมิลินท.

by สมพันธ์ จารุมิลินท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง, [2547?]Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HE8700.72.ท9 ส446 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. -- / [จัดโดย] มูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ โดยความสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชีย.

by การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. -- (2536 : อาคารรัฐสภา) | มูลนิธิสื่อสร้างสรรค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3495.ก85 2536 (1).

ห้องสมุด:
หลักเกณฑ์การตรวจพิจารณาภาพยนตร์และโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์.

by กรมประชาสัมพันธ์. คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2523Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5819.ท9 ป4 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายสื่อสารมวลชน.

by พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ดอกหญ้า, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4748 .พ62 2528 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ = Laws and ethics for mass communication. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 [2010]Other title: Laws and ethics for mass communication.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4748 .ส65 2553 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน (Laws and ethics of mass communication).

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2529-Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4748 .ส65 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PN4748 .ส65 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4748 .ส65 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ = Laws and ethics for mass communication. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 [2010]Other title: Laws and ethics for mass communication.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4748 .ส65 2553 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ 1, 2.

by บำรุง สุขพรรณ์, 2486-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4165 .บ6 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544