ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 280 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
นิทานมิบ / เอนก นาวิกมูล.

by เอนก นาวิกมูล, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2532Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.อ83 น6 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.อ83 น6 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการขุดค้น ขุดแต่ง และศึกษาชั้นวัฒนธรรมทางโบราณคดี เขลางค์นคร / ผู้เรียบเรียง จตุรพร เทียมทินกฤต, ธนธร เหลี่ยมวานิช, สาคร วงค์สมุทร.

by จตุรพร เทียมทินกฤต | ธนธร เหลี่ยมวานิช | สาคร วงค์สมุทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [ลำปาง] : เทศบาลนครลำปางและสำนักศิลปากรที่ 7 น่าน, 2551Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: GN855.ท9 จ37 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GN855.ท9 จ37 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GN855.ท9 จ37 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รอยอดีต โดย พูลหลวง และ น. ณ ปากน้ำ.

by ประยูร อุลุชาฎะ, 2471-2543.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โอเดียนสโตร์, 2510Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS562 .ป434 (3).

ห้องสมุด:
ผลวิเคราะห์เซระมิคส์จากแหล่งโบราณคดีไทย = Scientific analysis results of ceramic samples from excavated sited in Thailand / ผู้เรียบเรียง-ถ่ายภาพ ธราพงศ์ ศรีสุชาติ.

by ธราพงศ์ ศรีสุชาติ, 2498- | กรมศิลปากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: NK3720.ท9 ธ46 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NK3720.ท9 ธ46 (1).

ห้องสมุด:
การขุดค้นแหล่งโบราณคดียุคโลหะตอนปลายในจังหวัดนครราชสีมา = Archaeological excavation at the late metal age sites in Changwat Nakhon Ratchasima : รายงานการวิจัย / โดย ปรีชา กาญจนาคม.

by ปรีชา กาญจนาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CC77.ป4 ป46 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CC77.ป4 ป46 (2).

ห้องสมุด:
โบราณคดีไทย-เวียตนามเปรียบเทียบ [วัสดุบันทึกเสียง] : วัฒนธรรมยุคโลหะ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 14 สิงหาคม 2541 / [จัดโดย] สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันโบราณคดีและสถาบันเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เวียตนาม).

by ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องโบราณคดีไทย-เวียตนามเปรียบเทียบ : วัฒนธรรมยุคโลหะ (2541 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา | สถาบันโบราณคดี (เวียดนาม) | สถาบันเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เวียดนาม).

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2541Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG .ป445บ93 (6). :

แหล่งโบราณคดีประเทศไทย.

by กองโบราณคดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2531-Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS567 .ห67 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS567 .ห67 (2).

ห้องสมุด:
โบราณคดีลุ่มน้ำป่าสัก : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / บรรณาธิการ สด แดงเอียด, ภัคพดี อยู่คงดี.

by สด แดงเอียด | ภัคพดี อยู่คงดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนครศรีอยุธยา] : สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3 พระนครศรีอยุธยา สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ก27 บ94 (1).

ห้องสมุด:
บ้านเชียง (Ban Chieng)

by พิสิฐ เจริญวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2516Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS567 .พ6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS567 .พ6 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ปัจจุบันของโบราณคดีไทย โดยคณะกรรมการจัดงานและกิจกรรมเผยแพร่ผลงานโบราณคดี.

by คณะกรรมการจัดงานและกิจกรรมเผยแพร่ผลงานโบราณคดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท. (2528?)Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS567 .ป6 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS567 .ป6 (1).

ห้องสมุด:
อารยธรรมของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในแหล่งโบราณคดี ชายฝั่งทะเล ของประเทศไทย.

by ปรีชา นุ่นสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2525Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS567 .ป562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS567 .ป562 (1).

ห้องสมุด:
ประชุมพระตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยอยุธยาภาค 1.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2510Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS567 .ส6 (2).

ห้องสมุด:
เหล็ก "โลหปฏิวัติ" เมื่อ 2500 ปีมาแล้ว : ยุคเหล็กในประเทศไทย : พัฒนาการทางเทคโนโลยีและสังคม / ศรีศักร วัลลิโภดม.

by ศรีศักร วัลลิโภดม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: GN780.32.ท9 ศ465 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GN780.32.ท9 ศ465 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GN780.32.ท9 ศ465 (1).

ห้องสมุด:
นิทานโบราณคดี (บางเรื่อง).

by ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, บริษัทไทยหัตถการพิมพ์, 2497Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: PL4209.ด6 น6 2497ข (1). :

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาชุมชนและขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียง โดย สุมิตร ปิติพัฒน์ และ ปรีชา กาญจนาคม.

by สุมิตร ปิติพัฒน์ | ปรีชา กาญจนาคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แผนกสังคมวิทยา และมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2517Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.8.อ4 ส7 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN750.8.อ4 ส7 (2).

ห้องสมุด:
มรดกบ้านเชียง (The legacy of Ban Chiang).

by พิสิฐ เจริญวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2530Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS567 .พ64 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS567 .พ64 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HIST DS 1987 46502 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการขุดตรวจแหล่งภาพเขียนสีบนผนังถ้ำสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่ผาฆ้อง ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดย อำพัน กิจงาม และคนอื่นๆ.

by อำพัน กิจงาม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2523Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS567 .อ6 (1).

ห้องสมุด:
มรดกใต้ท้องทะเลไทย / เอิบเปรม วัชรางกูร, วรวิทย์ หัศภาค.

by เอิบเปรม วัชรางกูร | วรวิทย์ หัศภาค, 2517-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: CC77.บ9 อ737 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CC77.บ9 อ737 2554 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmrū rư̄ang lūkpat kǣo nai ngān bōrānnakhadī Thai / ความรู้เรื่องลูกปัดแก้วในงานโบราณคดีไทย / ผุสดี รอดเจริญ.

Putsadee Rodcharoen. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Phāk Wichā Bōrānnakhadī. by ผุสดี รอดเจริญ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาโบราณคดี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phāk Wichā Bōrānnakhadī Khana Bōrānnakhadī Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: NK5440.ล7 ผ75 2559 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544