ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 360 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
โบราณคดีเบื้องต้น (ตอนที่ 1) / ปรีชา กาญจนาคม.

by ปรีชา กาญจนาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: CC165 .ป4 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CC165 .ป4 (2).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
ปาฐกถาเรื่องของสงวนของโบราณ.

by ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : ราชบัณฑิตยสภา, 2473Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS567 .ด6 (1), Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: DS567 .ด6 (1). :

ห้องสมุด:
โบราณคดีเบื้องต้น / ปรีชา กาญจนาคม.

by ปรีชา กาญจนาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CC165 .ป398 2556 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เรื่องก่อนประวัติศาสตร์.

by ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, กรมศิลปากร, 2481Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GN766 .ด6 2481ก (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: GN766 .ด6 2481ก (1).

ห้องสมุด:
โบราณคดีเบื้องต้น.

by นิคม มูสิกะคามะ, ตาย 2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กรมศิลปากร, 2517Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: CC165 .น6 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CC165 .น6 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
นิทานโบราณคดี (บางเรื่อง).

by ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2503Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: PL4209.ด6 น6 2503ก (1). :

ห้องสมุด:
นิทานโบราณคดีบางเรื่อง.

by ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ไทยพิทยา, 2497Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: PL4209.ด6 น6 2497ก (1). :

ห้องสมุด:
วิชาโบราณคดีและโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย.

by สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ, 2466-2546.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CC165 .ส7 (1).

ห้องสมุด:
โบราณคดี : แนวคิดและทฤษฎี / สว่าง เลิศฤทธิ์.

by สว่าง เลิศฤทธิ์, 2507-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2547Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CC165 .ส56 (1). Checked out (3).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
ของดีในประวัติศาสตร์ และโบราณคดี โดย ต. อมาตยกุล.

by ตรี อมาตยกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, หอสมุดกลาง 09, 2513Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS567 .ต3 (1).

ห้องสมุด:
ศิลปกรรมสมัยทวารวดี ; คู่มือนำชมการจัดแสดงชั่วคราว ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง สุพรรณบุรี.

by จิรา จงกล, 2472-2530 | กรมศิลปากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, กรมศิลปากร, 2509Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS567 .จ63 (2).

ห้องสมุด:
โบราณคดีดงศรีมหาโพธิ์.

by มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2510Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS567 .ศ66 (2).

ห้องสมุด:
ศัพทานุกรมโบราณคดี / คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำศัพทานุกรมด้านโบราณคดี.

by กรมศิลปากร. คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำศัพทานุกรมด้านโบราณคดี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: CC70 .ศ635 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ARCG CC 2007 511303 (1).

ห้องสมุด:
วารสารโบราณคดี = Archaeology journal / ของ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ; ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ บรรณาธิการ ; ประทีป ชุมพล ผู้ช่วยบรรณาธิการ.

by สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว | ประทีป ชุมพล, 2490- | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CC65 .ว64 (1).

ห้องสมุด:
การขุดค้นแหล่งโบราณคดียุคโลหะตอนปลายในจังหวัดนครราชสีมา = Archaeological excavation at the late metal age sites in Changwat Nakhon Ratchasima : รายงานการวิจัย / โดย ปรีชา กาญจนาคม.

by ปรีชา กาญจนาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CC77.ป4 ป46 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CC77.ป4 ป46 (2).

ห้องสมุด:
ศัพท์บัญญัติโบราณคดี ภาษาอังกฤษ-ไทย / ปรีชา กาญจนาคม.

by ปรีชา กาญจนาคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: CC70 .ป4 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CC70 .ป4 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการขุดค้น ขุดแต่ง และศึกษาชั้นวัฒนธรรมทางโบราณคดี เขลางค์นคร / ผู้เรียบเรียง จตุรพร เทียมทินกฤต, ธนธร เหลี่ยมวานิช, สาคร วงค์สมุทร.

by จตุรพร เทียมทินกฤต | ธนธร เหลี่ยมวานิช | สาคร วงค์สมุทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [ลำปาง] : เทศบาลนครลำปางและสำนักศิลปากรที่ 7 น่าน, 2551Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: GN855.ท9 จ37 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GN855.ท9 จ37 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GN855.ท9 จ37 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544