ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 133 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คาบสมุทรไทยในราชอาณาจักรสยาม : ประวัติศาสตร์ตัวตนของภาคใต้สมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ / นิธิ เอียวศรีวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; ยงยุทธ ชูแว่น บรรณาธิการ.

by นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483- | ยงยุทธ ชูแว่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : นาคร, 2550Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ต9 ค635 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS588.ต9 ค635 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS588.ต9 ค635 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ตำนานและพงศาวดาร : ในประวัติศาสตร์แหลมทอง / เริงวุฒิ มิตรสุริยะ บรรณาธิการ.

by เริงวุฒิ มิตรสุริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2552Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ต9 ต63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS588.ต9 ต63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS588.ต9 ต63 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูล / โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ.

by สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. ภาพพิมพ์, 2554 [2011]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
อาณาจักรโบราณในภาคใต้ [วีดิทัศน์] / ผลิตโดย โครงการโสตทัศนวัสดุ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; วิภา อุตมฉันท์ อำนวยการผลิต ; จำรัส น้อยแสงศรี บทและลำดับภาพ.

by วิภา อุตมฉันท์, 2489- | จำรัส น้อยแสงศรี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา. โครงการโสตทัศนวัสดุ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, [2541?]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .อ655 (2). :

ชื่อบ้านนามเมืองภาคใต้ : จังหวัด อำเภอ และสถานที่ บุคคลบางชื่อ / ประพนธ์ เรืองณรงค์.

by ประพนธ์ เรืองณรงค์, 2485-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2551Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS588.ต9 ป384 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาองค์ความรู้งานวิจัยประวัติศาสตร์ภาคใต้ในรอบทศวรรษ พ.ศ. 2537-2547 = A study of the knowledge of the Southern history research in Thailand, A.D.1994-2004 : รายงานการวิจัย / อดิศร ศักดิ์สูง, สกรรจ์ จันทรัตน์, ศุภการ สิริไพศาล.

by อดิศร ศักดิ์สูง | สกรรจ์ จันทรัตน์ | ศุภการ สิริไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547Other title: Study of the knowledge of the Southern history research in Thailand, A.D.1994-2004.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ต9 อ36 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องวิวัฒนาการการเขียนประวัติศาสตร์ภาคใต้ / สงบ ส่งเมือง.

by สงบ ส่งเมือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.95 .ส23 (1).

ห้องสมุด:
เล่าขานตำนานใต้ / หัวหน้าโครงการ ศรีศักร วัลลิโภดม ; คณะนักวิจัย พล.ต.ต. จำรูญ เด่นอุดม, อับดุลเลาะห์ ลออแมน, อุดม ปัตนวงศ์ และคณะ ; บรรณาธิการเล่ม วลัยลักษณ์ ทรงศิริ.

by ศรีศักร วัลลิโภดม | จำรูญ เด่นอุดม | อุดม ปัตนวงศ์ | วลัยลักษณ์ ทรงศิริ | อับดุลเลาะห์ ลออแมน, ต. 2550.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ต9 ศ45 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS588.ต9 ศ45 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS588.ต9 ศ45 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ภาคใต้ / เขมิกา หวังสุข.

by เขมิกา หวังสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS588.ก26 ข74 2550 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
อู่อารยธรรมแหลมทองคาบสมุทรไทย / ศรีศักร วัลลิโภดม.

by ศรีศักร วัลลิโภดม, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ต9 ศ46 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS588.ต9 ศ46 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS588.ต9 ศ46 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
รบไป-กินไป : เรื่องหรรษาคละเศร้า ของ ท.ทหารทนอด ยุคใต้ร่มเย็น / บัญชร ชวาลศิลป์.

by บัญชร ชวาลศิลป์, พล.อ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เนชั่นบุ๊คส์, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS573 .บ622 (1).

ห้องสมุด:
หนึ่งทศวรรษการศึกษาประวัติศาสตร์ภาคใต้ : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 24-25 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุมเทพยสุวรรณ อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / [จัดโดย] ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

by การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องหนึ่งทศวรรษการศึกษาประวัติศาสตร์ภาคใต้ (2550 : มหาวิทยาลัยศิลปากร) | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาประวัติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครปฐม] : ภาควิชา, 2550Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ก26 ก643 (1).

ห้องสมุด:
พระนิพพานโสตร ฉบับศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ บทนำโดย ปรีชา นุ่นสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครศรีธรรมราช, ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ และ มูลนิธิโตโยต้าประเทศญี่ปุ่น, 2528Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.1.น32 พ4 (5).

ห้องสมุด:
สุลต่านลุ่มทะเลสาบสงขลา : เรื่องราวของกลุ่มขุนนางไทยเชื้อสายแขกที่มีบทบาทสำคัญต่อประเทศไทย / อาณัติ อนันตภาค เรียบเรียง.

by อาณัติ อนันตภาค.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2547Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: CS1259.พ632 2547 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CS1259.พ632 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CS1259.พ632 2547 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กระดูกเข้าบัว / สหายช่วง, พันเอก บัญชร ชวาลศิลป์.

by ธงชัย สุวรรณวิหค | บัญชร ชวาลศิลป์, พล.อ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS573 .ธ226 (2).

ห้องสมุด:
ศรีวิชัยในสยาม / สุจิตต์ วงษ์เทศ.

by สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ต9 ส675 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS588.ต9 ส675 (1).

ห้องสมุด:
ตามพรลิงค์-ศรีวิชัย อาณาจักรที่ถูกลืม / พลตำรวจตรี สรรเพชญ ธรรมาธิกุล.

by สรรเพชญ ธรรมาธิกุล, 2483-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2538Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS646.15.ศ4 ส44 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS646.15.ศ4 ส44 (4).

ห้องสมุด:
ถลาง ภูเก็ต และชายฝั่งทะเลอันดามัน โบราณคดีประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์และเศรษฐกิจ / บรรณาธิการ (โดย) วิสันชนี โพธิสมุทร.

by วิสันชนี โพธิสมุทร | กรมศิลปากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2532Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ภ7 ถ4 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544