ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 616 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ข้าราษฎร รวมข้อเขียนและบทบรรณาธิการจากวารสารข้าราชการ.

by อาทิตย์ อุไรรัตน์, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มงคล, 2518Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746 .อ6 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องการสูญเสียกำลังคนระดับสมองในราชการพลเรือน / แน่งน้อย ศรีวราธนบูลย์, ปณิต มีแสง, สุทธิลักษณ์ ธรรมโหร.

by แน่งน้อย ศรีวราธนบูลย์ | ปณิต มีแสง | สุทธิลักษณ์ ธรรมโหร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองวิชาการ สำนักงาน ก.พ., 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13 ล58 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยคุณลักษณะของข้าราชการพลเรือน / จินตนา บิลมาศ.

by จินตนา บิลมาศ | สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ., 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13พ4 จ64 (1).

ห้องสมุด:
แนวปฏิบัติตนของข้าราชการในยุคสมัยแห่งการปรับปรุงบริการภาครัฐ เพื่อประชาชน / ลิขิต ธีรเวคิน.

by ลิขิต ธีรเวคิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ล666น87 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ล666น87 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ล666น87 (3).

ห้องสมุด:
รูปแบบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหมาะสมกับราชการไทย : รายงานการวิจัย / ผู้วิจัย ศุภชัย ยาวะประภาษ.

by ศุภชัย ยาวะประภาษ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงาน ก.พ., 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ศ742 (1).

ห้องสมุด:
ชนชั้นข้าราชการ.

by อุทัย หิรัญโต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2527Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746 .อ7 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746 .อ7 (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมข้าราชการไทย / ประยงค์ เต็มชวาลา.

by ประยงค์ เต็มชวาลา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท พี.เพรส จำกัด, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13พ4 ป46 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: JQ1746.ฮ13พ4 ป46 (1).

ห้องสมุด:
คุณค่าใหม่ของข้าราชการ : การปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยม / ผู้รับผิดชอบโครงการ จิระภา รัตนาวิบูลย์.

by จิระภา รัตนาวิบูลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน ก.พ., 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 จ64 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 จ64 (1).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมของข้าราชการในภูมิภาค.

by สมพร แสงชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13 พ4 (1).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมข้าราชการไทย : ปัญหาและกลยุทธการพัฒนา.

by ประยงค์ เต็มชวาลา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กองแผนงานสาธารณสุข สำนักงานปลัดฯ กระทรวงสาธารณสุข, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 670/30 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 670/30 (1).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมข้าราชการไทย.

by อรุณ รักธรรม, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2524Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .อ4 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1358 .อ4 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1358 .อ4 (1).

ห้องสมุด:
การปรับตัวของข้าราชการในระบบราชการไทยยุคปฏิรูป : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย สมชาย สุขสิริเสรีกุล.

by สมชาย สุขสิริเสรีกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ส425 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ส425 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ส425 (2).

ห้องสมุด:
ข้าราษฎร / โดย อาทิตย์ อุไรรัตน์.

by อาทิตย์ อุไรรัตน์, 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2549Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746 .อ6 2549 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746 .อ6 2549 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746 .อ6 2549 (2).

ห้องสมุด:
ข้าราชการ : คนดีมีเหลือ (อีกมาก) / วินัย กลิ่นสุวรรณ.

by วินัย กลิ่นสุวรรณ, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง, 2544 [2001]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ว634 2544 (1).

ห้องสมุด:
ข้า-- ราชการ : พันธกิจการรับใช้ประชาชน / เมธี จันท์จารุภรณ์, วนัสรา เชาวน์นิยม.

by เมธี จันท์จารุภรณ์, 2493- | วนัสรา เชาวน์นิยม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [ชลบุรี] : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง, 2541Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: JQ1746 .ม73 (1).

ห้องสมุด:
ทัศนาข้าราชการ / อนันต์ สวัสดิพละ และเพื่อน.

by อนันต์ สวัสดิพละ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ชีวิตใหม่, 2537Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746 .อ325 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746 .อ325 (1).

ห้องสมุด:
แด่ความมีเหตุผล: ข้าราชการกับการเมืองไทย.

by ธวัช วิชัยดิษฐ, 2483-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บรรณกิจ, 2521Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746 .ธ5 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544