ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 23 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
โครงการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน-จีน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ชโยดม สรรพศรี หัวหน้าโครงการ ; สมประวิณ มันประเสริฐ, ธานี ชัยวัฒน์ นักวิจัย.

by ชโยดม สรรพศรี | สมประวิณ มันประเสริฐ | ธานี ชัยวัฒน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2548Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1604.ฮ4อ72 ช49 (1). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ช465ค94 (1).

ห้องสมุด:
ตลาดเอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย / กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์.

by กรมส่งเสริมการส่งออก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : กรม, [2551?] [2008?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5770.5.ก3 ต463 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG5770.5.ก3 ต463 2551 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5770.5.ก3 ต463 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG5770.5.ก3 ต463 2551 (1).

ห้องสมุด:
ความร่วมมือในเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ-ผลกระทบต่อไทย / จัดทำโดย รัชนี อัชฌากุลกิจ.

by รัชนี อัชฌากุลกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC441 .ร612 (1).

ห้องสมุด:
Khāo Thai nai Prachākhom Sētthakit ʻĀsīan / ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / อัทธ์ พิศาลวานิช.

ʻAt Phisānwānit, by อัทธ์ พิศาลวานิช, 2506-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9066.ท92 อ55 2558 (1).

ห้องสมุด:
การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : รายงานการศึกษา / คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า.

by ไทย. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG2111 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG2111 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG2111 (1). :

การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 : รายงานการศึกษา / คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า.

by ไทย. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC441 .ก645 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC441 .ก645 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC441 .ก645 2555 (1).

ห้องสมุด:
Regional integration in ASEAN : a case study of the Thai-Lao Bridges / head project, Apirat Petchsiri ; research team and organizing officers, Kasira Cheeppensook ... [et al.].

by Apirat Petchsiri | Kasira Cheeppensook.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Bangkok, Thailand : Centre for European Studies, Chulalongkorn University/Japan Overseas Development Corporation, 2007Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.55.Z4L28 A65 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1594.55.Z4L28 A65 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF1594.55.Z4L28 A65 (1).

ห้องสมุด:
โครงการความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ = Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Trianqle.

by ธนาคารกรุงไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วนธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), 2539Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ค9335 (2).

ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n phonkrathop čhāk nayōbāi kānkhā kānlongthun khō̜ng klum prathēt BRICS tō̜ prachākhom ʻĀsīan / การประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้า การลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS ต่อประชาคมอาเซียน / พิเศษพร วศวงศ์ หัวหน้าทีมวิจัย ; ชญาณิศา ใจซื่อกุล นักวิจัยและเลขานุการโครงการ ... [และคนอื่น ๆ].

Pisetphō̜n Wasawong. Chayānisā Čhaisư̄kun. Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthan. by พิเศษพร วศวงศ์ | ชญาณิศา ใจซื่อกุล | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthan (ʻOngkān Mahāchon), 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2560 [2017]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC59.7 .พ65 2560 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC59.7 .พ65 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC59.7 .พ65 2560 (2).

ห้องสมุด:
Prachākhom ʻĀsīan (ASEAN Community) nai mummō̜ng khō̜ng sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Surakīat Sathīanthai / ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในมุมมองของ ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย / เรียบเรียงโดย ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร.

Thatchamai Thō̜ngʻurai, Saranrom Institute of Foreign Affairs. by ทัชชมัย ทองอุไร, 2504- | มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555 [2012]Other title: ASEAN Community.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC441 .ท624 2555 (1).

ห้องสมุด:
Prachākhom sētthakit ʻĀsīan : nǣothāng kānchai prayōt khō̜ng phāk ʻēkkachon / ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : แนวทางการใช้ประโยชน์ของภาคเอกชน / ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา.

Piyanuch Malakul Na Ayuthya, Witthayālai Kānyuttitham. by ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา, 2503- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: ASEAN Economic Community : recommendation for private sectors to optimize ASEAN business opportunities.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF3800.55.ฮ7อ73 ป643 2555 (1).

ห้องสมุด:
อาเซียน : ประเด็นปัญหาและความท้าทาย = ASEAN : its issues and challenges / สีดา สอนศรี ... [และคนอื่น ๆ].

by สีดา สอนศรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [มหาสารคาม] : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552Other title: ASEAN : its issues and challenges.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1591 .อ642 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1591 .อ642 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Thai kap kānpen sūnklāng khō̜ng prachākhom sētthakit ʻĀsīan / ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Kānsammanā TU-ASEAN Forum Krung Thēp...) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by การสัมมนา TU-ASEAN Forum (ครั้งที่ 7 : 2556 : กรุงเทพฯ) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ก5868 2557 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ก5868 2557 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ก5868 2557 (1).

ห้องสมุด:
Khamsap Thai-ʻAngkrit samrap tittō̜ rātchakān læ kānprachum rawāng prathēt / คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ; หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการ จิรประภา อัครบวร ; หัวหน้าทีมวิจัย วัลลภ ใหญ่ยิ่ง ; นักวิจัย บรรจบ ปิยมาตย์.

Čhiraprapā ʻAkkharabō̜wō̜n. Wanlop Yaiying. Bančhop Piyamāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by จิรประภา อัครบวร | วัลลภ ใหญ่ยิ่ง | บรรจบ ปิยมาตย์ | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, [2557?] [2014?] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, [2557?] [2014?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA65 .จ643 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA65 .จ643 2557 (2).

ห้องสมุด:
Thai kap kān pen sūnklāng khō̜ng Prachākhom Sētthakit ʻĀsīan phāk 2 / ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2 / บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Kānsammanā TU-ASEAN Forum Krung Thēp...) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. by การสัมมนา TU-ASEAN Forum (ครั้งที่ 8 : 2557 : กรุงเทพฯ) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn ʻĀsīan Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (5)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ก587 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ก587 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ก587 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ก587 2558 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารทางวิชาการศูนย์อินโดจีนศึกษา พ.ศ. 2551-2552 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.

by มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ. ศูนย์อินโดจีนศึกษา.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: ชลบุรี : ศูนย์, [2552?] [2009]Availability: Available for reference (2)Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG1463 (2). :

Mummō̜ng tō̜ prachākhom ʻĀsīan (ASEAN Community) khō̜ng Sō̜. (Phisēt) Dō̜rō̜. Surakīat Sathīanthai / มุมมองต่อประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของ ศ. (พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย / เรียบเรียงโดย ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร.

Thatchamai Thō̜ng'urai, by ทัชชมัย ทองอุไร, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2557 [2014] Publication: กรุเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014]Other title: ASEAN Community.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS526.7 .ท62 2557 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HIST DS 2014 645129 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS526.7 .ท62 2557 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544