ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 74 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ภาพเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง.

by บริษัทแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด, [2548]- [2005]-Other title: ภาพรวมเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: 177/2552 2548 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: 177/2552 2550 (1).

ห้องสมุด:
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2520-Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: J681.ส25 ส54 2520 (4).

ห้องสมุด:
ตามติดเศรษฐกิจไทย / ธนาคารโลก.

by ธนาคารโลก.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธนาคารโลกประจำประเทศไทย, 2546-Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ต62 2546 ต.ค. (6).

ห้องสมุด:
รวมรายงานเศรษฐกิจ / ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ.

by ธนาคารกรุงเทพ. ฝ่ายวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพฯ, 2556- [2013]-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HC 2013 624012 Jan. (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ทิศทางเศรษฐกิจไทย / ทีมข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทแมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด, [2547?]- [2004]-Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ก1 ท65 2548 (10), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ก1 ท65 2550 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445.ก1 ท65 2550 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ก1 ท65 2548 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและผลปฏิบัติงาน.

by กระทรวงพาณิชย์. กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 25-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: J681.ส57 ก5 2504 (2).

ห้องสมุด:
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: พระนคร, 2493-Availability: Available for loan (28)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: J681.ส25 ส5 2497 (28).

ห้องสมุด:
รวมรายงานเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม / ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ.

by ธนาคารกรุงเทพ. ฝ่ายวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพฯ, 2556- [2013]-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HC 2013 624040 Jan. (2).

ห้องสมุด:
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ : ฉบับย่อ / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546-Availability: Available for loan (20)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค7835 2547 (6), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ค7835 2547 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ค7835 2549 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ค7835 2549 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ค7835 2548 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ค7835 2546 (6).

ห้องสมุด:
รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน / ฝ่ายวิเคราะห์ กองวิชาการและแผนงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.

by กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. ฝ่ายวิเคราะห์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2545-Availability: Available for loan (60)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8700.55 .ร635 2545 ก.ค.-ก.ย. (40), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2014 405034 Apr.-June (13), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.55 .ร635 2558 ม.ค.-มี.ค. (7).

ห้องสมุด:
รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ / สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2543-Availability: Available for loan (64)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1250.55 .ธ36 2551 ม.ค. (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1250.55 .ธ36 2556 ต.ค. (57), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG1250.55 .ธ36 2557 ก.ย. (5).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีต่อครัวเรือน พ.ศ. ... ทั่วราชอาณาจักร / งานสถิติรายได้รายจ่ายของครัวเรือน ฝ่ายสถิติภาวะเศรษฐกิจ กองสถิติเศรษฐกิจ = A study on the impact of the economic crisis on households, ... whole kingdom / Household Income-Expenditure Section, Socio-Economic Statistics Branch, Economic Statistics Division.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. งานสถิติรายได้รายจ่ายของครัวเรือน | Thailand. National Statistical Office. Household Income-Expenditure Section.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : 2543- กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ร615 2542 (3).

ห้องสมุด:
ภาวะธุรกิจปี ... และแนวโน้ม / งานวิจัย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน).

by ธนาคารทหารไทย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ธนาคาร, 2548-Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC445.ฮ9อ7 ภ648 2548 (1).

ห้องสมุด:
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ = Economic indicators / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2539?]-Availability: Available for loan (9)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ค84 2552 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ค84 2554 (8).

ห้องสมุด:
ข้อมูลการตลาดจังหวัดชุมพร / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร กระทรวงพาณิชย์

by สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: (ชุมพร) : สำนักงาน, (2534?)-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5475.ท92ช7 ข54 2534 (1).

ห้องสมุด:
ประมาณการเศรษฐกิจไทย = Thailand's economic outlook / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

by สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2549]-Other title: Thailand's economic outlook.Availability: Available for loan (43)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ก1 ป464 2550 ก.พ. (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ก1 ป464 2550 ก.พ. (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445.ก1 ป464 2551 ก.ย. (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ก1 ป464 2551 ก.ย. (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ก1 ป464 2549 พ.ค. (32).

ห้องสมุด:
สรุปนโยบาย มาตรการ ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคง ของประเทศที่สำคัญในรอบปี.

by กระทรวงพาณิชย์. กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2529Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ก1 พ63 2528 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ก1 พ63 2528 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544