ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 39 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กลียุค 2000 : วิกฤตไทย-วิกฤตโลก และ ทางรอด / ผู้รวบรวม สมณะเดิมแท้ สมณลักขโณ.

by สมณะเดิมแท้ สมณลักขโณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, [2541?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ก534 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ก534 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
วาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อฟื้นฟูชาติ / [จัดทำโดย] สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ว6465 (4), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ว6465 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ว6465 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ว6465 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ว6465 (2).

ห้องสมุด:
สรุปภาวะธุรกิจปี ... และแนวโน้มปี / [จัดทำโดย] บริษัท ศูนย์วิจัย ไทยพาณิชย์ จำกัด.

by บริษัทศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2542-Availability: Available for loan (5)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC445 .ส585 2541 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ส585 2541 (2).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจไทย ปี 2000 / สมศักดิ์ วงศ์รัฐปัญญา บรรณาธิการ.

by สมศักดิ์ วงศ์รัฐปัญญา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ไทยไฟแนนเชียล, 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ศ7338 (1).

ห้องสมุด:
การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2541 ครั้งที่ 21 เรื่อง การฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ไทย / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 21 : 2541).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2541Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ธ445 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ธ445 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC445 .ธ445 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ธ445 (4).

ห้องสมุด:
วิกฤติใหญ่ทางเศรษฐกิจ : ฤๅจะสิ้นยุคโลกาภิวัตน์ / อนุช อาภาภิรม ... [และคนอื่นๆ].

by อนุช อาภาภิรม, 2483-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2542Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ว67585 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ว67585 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ว67585 (2).

ห้องสมุด:
ทางรอดเศรษฐกิจไทย : การสัมมนา "ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2541" / จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2541 (2540 : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) | สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2540Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ก585 2540 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ก585 2540 (3).

ห้องสมุด:
วิพากษ์ทุนนิยมไทย : ทัศนะจากกระแสหลุด / กนกศักดิ์ แก้วเทพ.

by กนกศักดิ์ แก้วเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทเอดิสันเพรส โปรดักส์ จำกัด, 2542Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB501 .ก325 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB501 .ก325 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB501 .ก325 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB501 .ก325 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ฤๅจะแก้วิกฤตด้วยตัวแทนกลุ่มทุนธนาคาร / สุนัย จุลพงศธร.

by สุนัย จุลพงศธร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : รุ่งแสงการพิมพ์, [2542?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ส731 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ส731 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ส731 (1).

ห้องสมุด:
หนึ่งครัวเรือนสองวิถีการผลิต : ทางออกวิกฤติเศรษฐกิจไทย / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรส โปรดักส์, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ห357 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ห357 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ห357 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วิกฤติเศรษฐกิจไทย : สู่การชำระหนี้เพื่อฟื้นฟูประเทศ / โดย ฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2540Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ว6522 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ว6522 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ว6522 (1).

ห้องสมุด:
ข้อมูลสถานการณ์ด้านเด็กและครอบครัว / บรรณาธิการ ภาวนา ใช้สงวน.

by ภาวนา ใช้สงวน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเสียงของคนด้อยโอกาสในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ792 .ข54 (2).

ห้องสมุด:
มหกรรมประชาชนกู้ชาติ : เคลื่อนทัพจับศึก IMF / บรรณาธิการ พิทยา ว่องกุล ; ทีมวิชาการ สุภา ใยเมือง ... [และคนอื่นๆ].

by พิทยา ว่องกุล | สุภา ใยเมือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เพื่อนพิมพ์, [2541?]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ม525 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ม525 (3).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การอภิปรายเรื่องเศรษฐกิจไทยปี 41 : สิ้นหวังจริงหรือ? / จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสงขลา ; คณะวิทยากร อรัญ ธรรมโน ... [และคนอื่นๆ].

by อรัญ ธรรมโน, 2477- | สถาบันราชภัฏสงขลา. คณะวิทยาการจัดการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : คณะ, 2541Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ก647 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ก647 (1).

ห้องสมุด:
เดินหลงทาง : ทศวรรษแห่งการบริหารเศรษฐกิจผิดพลาด / ณรงค์ชัย อัครเศรณี เขียน.

by ณรงค์ชัย อัครเศรณี, 2483-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อินฟอร์มีเดียคอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2542Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ณ352 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ณ352 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ณ352 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ณ352 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ECON HC 1999 327689 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ฝ่าวิกฤตด้วยพลังชุมชน / ผู้เรียบเรียง นิติยาภรณ์ หิรัญนิรมล.

by นิติยาภรณ์ หิรัญนิรมล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, 2543Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 น5675 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.592.พ6 น5675 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HN700.592.พ6 น5675 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจต่อการย้ายถิ่น = The impact of economic crisis on migration / โดย นภดล ศุภสวัสดิ์กุล.

by นภดล ศุภสวัสดิ์กุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB2104.55.ก3 น434 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544