ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 260 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คู่มือการจัดเก็บข้อมูลและการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญางานช่างฝีมือพื้นบ้าน โครงการภูมิบ้านภูมิเมือง / คณะทำงานและเรียบเรียงข้อมูล สุนันทา มิตรงาม, มนัส สุทเธนทร์, เมธาวินทร์ แสงมาลา.

by สุนันทา มิตรงาม | มนัส สุทเธนทร์ | เมธาวินทร์ แสงมาลา | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. กลุ่มส่งเสริมการถ่ายทอดวัฒนธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มส่งเสริมการถ่ายทอดวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, [2551?] [2008?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .ส7275 2551 (1).

ห้องสมุด:
ศักยภาพในไทวิถี / เอกวิทย์ ณ ถลาง.

by เอกวิทย์ ณ ถลาง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2545Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .อ722 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS568 .อ722 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS568 .อ722 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ภูมิปัญญาไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2538Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS568 .ภ743 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ถักทอความรู้จากแผ่นดิน / บรรณาธิการ จันทร์นวล รัตรสาร.

by จันทร์นวล รัตรสาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการติดตามและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น : การจัดการความรู้และพัฒนาการจัดการป่าโดยชุมชน, 2548Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .ถ623 (1).

ห้องสมุด:
ภูมิปัญญาไทยกับการส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างอาชีพ : รายงานการวิจัย / นักวิจัย สุมาลี สังข์ศรี ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม, ปิยะมาศ เมิดไธสง.

by สุมาลี สังข์ศรี | นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม | ปิยะมาศ เมิดไธสง | สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้. กลุ่มพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .ภ7432 2550 (1).

ห้องสมุด:
ปริศนาแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น / ยุวนุช ทินนะลักษณ์.

by ยุวนุช ทินนะลักษณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2549Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: GN635.ท9 ย753 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GN635.ท9 ย753 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: GN635.ท9 ย753 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: GN635.ท9 ย753 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GN635.ท9 ย753 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ภูมิปัญญาตายาย / มานพ แก้วสนิท.

by มานพ แก้วสนิท, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2550 [2007]Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS568 .ม566 2550 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รากแก้ว : บันทึกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีที่ 110 / คณะทำงานจัดทำหนังสือ อุทัย พิสณฑ์ ... [และคนอื่นๆ].

by อุทัย พิสณฑ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .ร615 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ร636 (1).

ห้องสมุด:
Phūmpanyā Thai / ภูมิปัญญาไทย / ศศิปภา ทิพย์ประภา.

Sasipaphā Thippraphā. Mahāwitthayālai Rātchaphat Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā. by ศศิปภา ทิพย์ประภา | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā : Mahāwitthayālai Rātchaphat Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā, 2560 [2017] Publication: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS568 .ศ563 2560 (1).

ห้องสมุด:
คติชนและภูมิปัญญาไทย / เรไร ไพรวรรณ์.

by เรไร ไพรวรรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2553 [2010]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānsāng khwāmpen pưkphǣn khō̜ng chāt dūai khrū phūmpanyā Thai run thī 8 / การสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติด้วยครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8 / บรรณาธิการ วิชเทพ ฦาชาฤทธิ์, พุฒิสาร์ อัคคะพู, ปิยะมาศ เมิดไธสง.

Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. Samnak Māttrathān Kānsưksā læ Phatthanā Kānrīanrū. by วิชเทพ ฦาชาฤทธิ์ | พุฒิสาร์ อัคคะพู, 2499- | ปิยะมาศ เมิดไธสง | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnak Māttrathān Kānsưksā læ Phatthanā Kānrīanrū Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā Krasūang Sưksāthikān, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท9 ก645 2560 (1).

ห้องสมุด:
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น = Regional Thai wisdom and technology / ผู้เขียนและเรียบเรียง เมธินี จิระวัฒนา ... [และคนอื่นๆ] ; ผู้แปลภาษาอังกฤษ มงคล สำราญสุข.

by เมธินี จิระวัฒนา | มงคล สำราญสุข | นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยเรื่องภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น (2542 : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ, 2542Other title: Regional Thai wisdom and technology.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .ภ744 (1).

ห้องสมุด:
รุกถอยหลัง / นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.

by นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2553 [2010]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
สารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา. ตอนที่ 3, กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยแหล่งเรียนรู้ชุมชน [วีดิทัศน์] : สื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by คมน์ นพรัตน์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มประชาสัมพันธ์สภาการศึกษา สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, [2549?]Other title: กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยแหล่งเรียนรู้ชุมชน.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG843 (1). :

รุกถอยหลัง : ข้อเขียนว่าด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวบ้านไทย / นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.

by นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .น59 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS568 .น59 (2).

ห้องสมุด:
ฐานปัญญาไทยในโลกสากล : สัมมนาโครงการปราชญ์เพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2 / [จัดโดย] ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร.

by การสัมมนาโครงการปราชญ์เพื่อแผ่นดินเรื่องฐานปัญญาไทยในโลกสากล (ครั้งที่ 2 : 2543 : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | ราชบัณฑิตยสถาน | กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2543Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS568 .ก6175 (3).

ห้องสมุด:
100 เรียงภูมิปัญญาพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง : รวบรวมหลากหลายภูมิปัญญาชุมชนจากทั่วประเทศ / จัดทำโดย เครือข่ายองค์กรชุมชน 4 ภาค, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), องค์กรร่วมจัดงานวิถีพลังไท.

by เครือข่ายองค์กรชุมชน 4 ภาค | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน | องค์กรร่วมจัดงานวิถีพลังไท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), [2546?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TT113.ท9 ก14 (1).

ห้องสมุด:
ฐานคิดสู่ทางเลือกใหม่ของสังคมไทย [วัสดุบันทึกเสียง] / โดย เสน่ห์ จามริก ... [ และคนอื่นๆ] ; เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ ดำเนินรายการ.

by เสน่ห์ จามริก, 2470- | เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.

Material type: Music Music Publication: [ม.ป.ท.] : โครงการวิถีทรรศน์อภิปราย, 2541Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG .ฐ633 (2). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544