ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 87 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
การสำรวจเพื่อประเมินผลการจัดบริการไปรษณีย์โทรเลขในท้องถิ่นชนบทไทย : รายงานการวิจัย / โดย เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ ... [และคนอื่นๆ].

by เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมไปรษณีย์โทรเลข และ การสื่อสารแห่งประเทศไทย, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE7240.58 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
125 ปี ไปรษณีย์ไทย / บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด.

by บริษัทไปรษณีย์ไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด, 2551Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบห้าปีไปรษณีย์ไทย.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HE7240.55 .ป94 (1). :

ห้องสมุด:
วิธีใช้บริการไปรษณีย์.

by คมนาคม, กระทรวง. กรมไปรษณีย์โทรเลข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครหลวงฯ, 2515Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE6825.8 .ค4 (1).

ห้องสมุด:
10 ปี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด : 130 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย / บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด.

by บริษัทไปรษณีย์ไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556 [2013]Other title: สิบปีบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | หนึ่งร้อยสามสิบปี กิจการไปรษณีย์ไทย | 130 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย | สู่วันรุ่ง | ไปรษณีย์ไทย-- เครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทย : ที่ระลึก 130 ปี กิจการไปรษณีย์ไทยและ 10 ปี บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE7240.55 .ก123 2556 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาบริการไปรษณีย์ชนบทกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม / โดย เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ ... [และคนอื่นๆ].

by เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมไปรษณีย์โทรเลข, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE7240.58 .ก63 (1).

ห้องสมุด:
แขวงไปรษณีย์นครหลวง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ธนาคารออมสิน, 2513Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 383.49593 .ข77 (1).

ห้องสมุด:
กรมไปรษณีย์โทรเลข.

by กรมไปรษณีย์โทรเลข.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2523-Other title: ข้ามขอบฟ้า : หนังสือที่ระลึก 119 ปี กรมไปรษณีย์โทรเลข | สืบศักดิ์ศรีการไปรษณีย์โทรคมนาคม : หนังสือที่ระลึก 120 ปี กรมไปรษณีย์โทรเลข.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55 .ป94 2523 (4).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การศึกษาวิจัยเพื่อขยายข่ายงานไปรษณีย์ในเขตชนบท ตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ / ผู้วิจัย จิราพร พงษ์เสฐียร ... [และคนอื่นๆ].

by จิราพร พงษ์เสฐียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมไปรษณีย์โทรเลข การสื่อสารแห่งประเทศไทย, 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE7240.58 .ก634 (1).

ห้องสมุด:
โครงการสำรวจความต้องการด้านบริการไปรษณีย์โทรเลข ของภาคธุรกิจเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร / คณะผู้วิจัย ทิพย์สุดา จาระเวชสาร ... [และคนอื่นๆ].

by ทิพย์สุดา จาระเวชสาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองวิชาการและแผนงาน กรมไปรษณีย์โทรเลข, 2536Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE7240.58.ฮ7ก4 ค94 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติและวิวัฒนาการ การไปรณีย์ไทย.

by การสื่อสารแห่งประเทศไทย. กองสื่อสารในประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE7300.8 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
ปกิณกคดี ไปรษณีย์โทรเลข / รวบรวมโดย ศรีภูมิ ศุขเนตร.

by ศรีภูมิ ศุขเนตร, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ศ. ภัทรวรรธน์, [2535?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE7240.58 .ป23 (1).

ห้องสมุด:
การขยายการไปรษณีย์ สู่ชนบทในประเทศไทย.

by อุดม ฮุนตระกูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE7300.8 .อ7 (1).

ห้องสมุด:
บริการไปรณีย์โทรคมนาคม.

by การสื่อสารแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2524Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE7300.7 .ก6 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544