ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 2690 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การคุ้มครองสิทธิในภาพลักษณ์ของบุคคลผู้มีชื่อเสียง / ชีวิน มัลลิกะมาลย์.

by ชีวิน มัลลิกะมาลย์, 2523-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2551?]Other title: Protection of celebrity's identity right.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3263 .ช656 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี = Case study.

by กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการแนะแนว และจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62 .ก4 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือทำความเข้าใจเรื่อง การบังคับให้บุคคลสูญหาย / บรรณาธิการ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ; ผู้แปลอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย สมชาย หอมลออ.

by พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ | สมชาย หอมลออ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ร่วมกับสหพันธ์ต่อต้านการบังคับให้สูญหายแห่งเอเชีย, 2550Other title: การบังคับให้บุคคลสูญหาย.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค74768647 (1).

ห้องสมุด:
ความพร้อมด้านกฎหมายของประเทศไทยในการรับรอง : อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลสูญหาย / [โดย] คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ.

by คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะทำงานยุติธรรมเพื่อนสันติภาพ, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6322 .ค56 2551 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล.

by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6 .บ7 จ6 (3). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6 .บ7จ6 2516 (1). Pending hold (1).

ห้องสมุด:
ทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 : กรณีศึกษากองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 = The opinion of police officer in operating witness protection system according to the Witness Protection Act B.E. 2546 : case study Provincial Police Region 5 / โดย ชุมพล กฤษณสุวรรณ.

by ชุมพล กฤษณสุวรรณ, 2513-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Opinion of police officer in operating witness protection system according to the Witness Protection Act B.E. 2546 : case study Provincial Police Region 5.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV8041 .ช744 (1).

ห้องสมุด:
มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล / กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ; ผู้จัดทำ ชอบ ชอบชื่นชม ... [และคนอื่น ๆ].

by ชอบ ชอบชื่นชม | กรมการพัฒนาชุมชน. กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล.

Edition: ปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงาน, 2554 [2011]Other title: คู่มือการขอรับรองมาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ม587 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ม587 2554 (1).

ห้องสมุด:
Sitthi khō̜ng bukkhon nai khrō̜pkhrūa kō̜ranī kānklāo khamsābānton kō̜n bœ̄kkhwām pen phayān nai sān khō̜ng tǣla sātsanā mī khwāmtǣktāngkan thamhai krathop thưng sitthi khō̜ng bukkhon nai khrō̜pkhrūa sưng pen kānkratham thī khat rư̄ yǣng Ratthammanūn hǣng Rātcha ʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2550 / สิทธิของบุคคลในครอบครัว กรณีการกล่าวคำสาบานตนก่อนเบิกความเป็นพยานในศาลของแต่ละศาสนามีความแตกต่างกัน ทำให้กระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / [คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม] ; ผู้จัดทำ กชามาศ ฐาปนโสภณ.

Kachāmāt Thāpanasōphon. Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. Khana ʻAnukammakān Sitthi Manutsayachon dān Kotmāi læ Kānpatibat thī Mai Pentham. by กชามาศ ฐาปนโสภณ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1784 .ส633 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1784 .ส633 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1784 .ส633 2558 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล.

by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.บ7 จ6 2526 (3).

ห้องสมุด:
มงคลนามและการตั้งชื่อ พร้อมทั้งคำตั้งชื่อตามลำดับอักษร.

by โสพัศเวท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แพร่พิทยา, 2525Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: CS3050 .ส9 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CS3050 .ส9 (1).

ห้องสมุด:
ตั้งชื่ออะไรดี.

by ศิวรี วรนิตินันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ผดุงวิทย์, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: CS3050 .ศ6 (1).

ห้องสมุด:
นามศาสตร์ มหาอำนาจแห่งการตั้งชื่อ / กรหริศ บัวสรวง.

by กรหริศ บัวสรวง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CS3050.ท9 ก45 2554 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือตั้งชื่อลูกรัก : ชื่อดี ชื่อเป็นมงคล / มงคลนาม งามนิมิต รวบรวม.

by มงคลนาม งามนิมิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สนุกอ่าน, 2545Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: CS3050 .ค76 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CS3050 .ค76 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CS3050 .ค76 (1).

ห้องสมุด:
Chư̄ læ chư̄sakun thī Phrabāt Somdet Phrapō̜ramin Mahā Phūmiphon ʻAdunlayadēt Bō̜rommanātbō̜phit phrarātchathān Phutthasakkarāt 2489-2559. ชื่อและชื่อสกุลที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน พุทธศักราช 2489-2559.

Samnak Phrarātchawang. by สำนักพระราชวัง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Phrarātchawang, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพระราชวัง, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CS3050.ท9 ช748 2560 ล. 1 (2). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CS3050.ท9 ช748 2560 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
ตั้งชื่อดีมีความสุข / พ. สุวรรณ.

by พ. สุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2538Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: CS3050 .พ15 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CS3050 .พ15 (2).

ห้องสมุด:
หลากหลายชื่อในชีวิต / ญาดา อรุณเวช.

by ญาดา อารัมภีร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2542Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: CS3050 .ญ636 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CS3050 .ญ636 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายกับวงจรชีวิต / สมยศ เชื้อไทย.

by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K625 .ส44 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW K 2014 626306 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW K 2014 626306 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544