ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 30 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายทะเลใหม่กับผลกระทบต่อประเทศไทย โดย พนัส ทัศนียานนท์ และ วีรวัฒน์ หงสกุล.

by พนัส ทัศนียานนท์, 2485- | วีรวัฒน์ หงสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 253/30 (1).

ห้องสมุด:
กองทัพเรือกับการรักษากฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล / พลเรือโท ชัยณรงค์ เจริญรักษ์.

by ชัยณรงค์ เจริญรักษ์, 2498- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Royal Thai Navy and maritime security law enforcement.Availability: No items available : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี พ.ศ. 1982 ต่อการทำประมงน่านน้ำไกลของประเทศไทย / โดย จุมพต สายสุนทร.

by จุมพต สายสุนทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2534Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4422.ท9 จ64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX4422.ท9 จ64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX4422.ท9 จ64 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจทางทะเล.

by เดือน บุนนาค, 2448-2525.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., ม.ป.พ., ม.ป.ปAvailability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JX4418 .ด8 (2). :

ห้องสมุด:
กฎหมายทะเล รวบรวมโดย ร.ต.ท. เสถียร วิชัยลักษณ์ และ พ.ต.อ. สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.

by เสถียร วิชัยลักษณ์, 2448- | สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นีติเวชช์, 2528Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1162 .ส7 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตต่อเนื่อง : วิเคราะห์ปัญหาเขตอำนาจของรัฐชายฝั่ง / โดย พรภพ อ่วมพิทยา.

by พรภพ อ่วมพิทยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4144 .พ44 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายทะเล : เขตทางทะเลของประเทศไทย / เรียบเรียงโดย พลเรือเอก ถนอม เจริญลาภ.

by ถนอม เจริญลาภ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Other title: เขตทางทะเลของประเทศไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KZA1146.ท9 .ถ35 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZA1146.ท9 .ถ35 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZA1146.ท9 .ถ35 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย : ปัญหากฎหมายในทางปฏิบัติ ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมระหว่างประเทศ / จตุรนต์ ถิระวัฒน์.

by จตุรนต์ ถิระวัฒน์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT970 .จ36 2547 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT970 .จ36 2547 (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT970 .จ36 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT970 .จ36 2547 (5). Checked out (2).

ห้องสมุด:
อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย : ปัญหากฎหมายในทางปฏิบัติ ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมระหว่างประเทศ / จตุรนต์ ถิระวัฒน์.

by จตุรนต์ ถิระวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT970 .จ36 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT970 .จ36 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
เขตเศรษฐกิจจำเพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประมง : กรณีศึกษาไทย-มาเลเซีย / โดย กอบชัย เจริญวิมลกุล.

by กอบชัย เจริญวิมลกุล, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3895.4 .ก5 (1).

ห้องสมุด:
การขยายอำนาจของรัฐต่อเรือที่มีสภาพอันตรายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย = Expanding port state jurisdiction to the dangerous ships in the exclusive economic zone in Thailand / โดย สุนีย์ กุศลฤกษ์ดี.

by สุนีย์ กุศลฤกษ์ดี, 2516-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4165 .ส746 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4165 .ส746 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
อาชญากรรมทางพาณิชยนาวีซึ่งเป็นความผิดที่นอกเหนือไปจากการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นทรัพย์ / โดย ศิรินันท์ จันทจวง.

by ศิรินันท์ จันทจวง, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Maritime criminal acts other than piracy and armed robbery.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW K 2013 616429 (1).

ห้องสมุด:
เขตอำนาจของรัฐชายฝั่งเหนือเรือประมงต่างชาติ ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ / โดย ชื่นสุมน รัตนจันทร์.

by ชื่นสุมน รัตนจันทร์, 2514-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4418 .ช74 (1).

ห้องสมุด:
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทรัพยากรทางทะเลกับอนาคตเศรษฐกิจไทย.

by อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2528Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4408 .อ25 (2).

ห้องสมุด:
การประชุมทางวิชาการ การพิทักษ์ผลประโยชน์ในทะเลของไทยกับกฎหมายทะเล แนวใหม่.

by มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2520Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4408 .ร6 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JX4408 .ร6 (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: JX4408 .ร6 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX4408 .ร6 (2).

ห้องสมุด:
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.ต. สนั่น ฤาไชย.

by อนันต์ วิมลจิตต์ | อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476- | คนึง ฦาไชย, 2467-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2513Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1970 17701 (1). :

ห้องสมุด:
มลพิษของสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากแหล่งบนบก : ศึกษาบทบาทของประเทศไทยโดยคำนึงถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 = Pollution of marine environment from land-based sources : study the role of Thailand subject to United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 / โดย สุชาติ รัตนวารินทร์ชัย.

by สุชาติ รัตนวารินทร์ชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Pollution of marine environment from land-based sources : study the role of Thailand subject to United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3591 .ส726 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544