Your search returned 4 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānphatthanā læ songsœ̄m chumchon læ khrư̄akhāi khō̜ng phū mī sūandai sūansīa hai mī khwāmtranak læ khao mā mī sūan rūam nai kānčhatkān kānkatso̜ chāifang = Developing and promoting the stakeholder communities and network to be aware and participate in the management of disaster caused by coastal erosion : rāingān kānwičhai / การพัฒนาและส่งเสริมชุมชนและเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง = Developing and promoting the stakeholder communities and network to be aware and participate in the management of disaster caused by coastal erosion : รายงานการวิจัย / โดย สัจจา บรรจงศิริ ... [และคนอื่น ๆ].

Sujja Banchongsiri. Mahāwitthayālai Sukhōthaithamthirāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by สัจจา บรรจงศิริ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Mahāwitthayālai Sukhōthaithamthirāt, 2561 [2018] Publisher: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2561 [2018]Other title: Developing and promoting the stakeholder communities and network to be aware and participate in the management of disaster caused by coastal erosion.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TC313.ท9 ก64 2561] (1).

Open Library:
คู่มือแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นความรู้เกี่ยวกับชายฝั่งและการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง : สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; จัดทำโดย บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด ; คณะผู้จัดทำ, สมศักดิ์ พิริยโยธา ... [และคนอื่น ๆ].

by สมศักดิ์ พิริยโยธา | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | บริษัทวิสุทธิคอนซัลแตนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QH541.5.ฝ62 ค7475 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BIOL QH 2013 634965] (1).

Open Library:
คู่มือแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นความรู้เกี่ยวกับชายฝั่งและการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง : สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลาง / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; จัดทำโดย บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด ; คณะผู้จัดทำ สมศักดิ์ พิริยโยธา ... [และคนอื่น ๆ].

by สมศักดิ์ พิริยโยธา | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | บริษัทวิสุทธิคอนซัลแตนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QH541.5.ฝ62 ค747 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BIOL QH 2013 634969] (1).

Open Library:
Khūmư̄ nǣothāng patibat bư̄angton khwāmrū kīeokap chāifang læ kānčhatkān panhā kānkatso̜ chāifang samrap prachāchon / คู่มือแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นความรู้เกี่ยวกับชายฝั่งและการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง สำหรับประชาชน / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; คณะผู้จัดทำ สมศักดิ์ พิริยโยธา ... [และคนอื่น ๆ].

Somsak Phiriyayōthā. Thailand. Krom Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang. by สมศักดิ์ พิริยโยธา | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TC313.ท9 ค74 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ENGIN TC 2013 636050] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)