ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 208 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การพัฒนากฎหมายในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการชำระค่าสินค้าและบริการล่วงหน้า : รายงานผลการศึกษาวิจัยและรับฟังความคิดเห็น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2553]Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: 160/2553 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 160/2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 160/2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2010 549630 (1).

ห้องสมุด:
โครงการสัมมนาการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดย คณะกรรมการบริการสังคมและคณะกรรมการสัมมนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19 มกราคม 2524 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. คณะกรรมการบริการสังคม | ศิริบูรณ์ เนาว์ถิ่นสุข | ธำรง จำเดิมเผด็จศึก | วิไลกุล ระตินัย | กุลพล พลวัน, 2487- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. คณะกรรมการสัมมนาและเผยแพร่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2524Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC79.ผ7 ธ4 (3).

ห้องสมุด:
องค์การเอกชนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค / สุษม ศุภนิตย์.

by สุษม ศุภนิตย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2544Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276 .ส74 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .ส74 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276 .ส74 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276 .ส74 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / สุษม ศุภนิตย์.

by สุษม ศุภนิตย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับแก้ไขปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ค72 ส72 2540 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HC445.ฮ9ค72 ส72 2540 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ค72 ส72 2540 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ค72 ส72 2540 (2).

ห้องสมุด:
สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค / คณะทำงานจัดทำหนังสือ อนุวัฒน์ ธรมธัช ... [และคนอื่นๆ].

by อนุวัฒน์ ธรมธัช.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 2545Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .ส23 2545 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 พร้อมกฎกระทรวง ถึง พ.ศ. 2543 พระราชกฤษฎีกา, ระเบียบและประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระเบียบและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ระเบียบและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276.ก28 2543 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276.ก28 2543 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนากฎหมายการเสริมสร้างพลังและการคุ้มครองผู้บริโภค / โดย เขตไท ลังการ์พินธุ์ ... [และคนอื่นๆ].

by เขตไท ลังการ์พินธุ์, 2506-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .ก964 (1).

ห้องสมุด:
รวมกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานศาลยุติธรรม. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2553?] [2010?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276.ก33 2553 (1).

ห้องสมุด:
การดำเนินคดีคุ้มครองผู้บริโภคในศาลไทย = Consumer protection suit in Thai court / โดย เรณู อาจรยวัตรกุล.

by เรณู อาจรยวัตรกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .ร73 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276 .ร73 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายพัฒนาการของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของไทย / สุษม ศุภนิตย์.

by สุษม ศุภนิตย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .ส734 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276 .ส734 2554 (2).

ห้องสมุด:
สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค / คณะทำงานจัดทำหนังสือ อนุวัฒน์ ธรมธัช ... [และคนอื่นๆ].

by อนุวัฒน์ ธรมธัช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276 .ส23 2543 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276 .ส23 2543 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276 .ส23 2543 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: KPT3276 .ส23 2543 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / รวบรวมโดย ธนา เบญจาทิกุล.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธนา เบญจาทิกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276.ก28 2544 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / สุษม ศุภนิตย์.

by สุษม ศุภนิตย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ค72 ส72 2556 (2).

ห้องสมุด:
ทัศนคติของแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขต่อพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 / แพทย์หญิงเกศรา อัศดามงคล.

by เกศรา อัศดามงคล, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยวิชาการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552Other title: Attitude of doctors and paramedical personnels in respect to the consummer protection act, B.E.2551.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276 .ก975 2552 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

by ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276ก28 2543 ช645 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276ก28 2543 ช645 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276ก28 2543 ช645 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276ก28 2543 ช645 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
มาตรา 61 รู้แล้วรอด / บรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง ; คณะผู้เขียน กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล ... [และคนอื่น ๆ].

by สารี อ๋องสมหวัง, 2506- | กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล | มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, [2555] [2012]Other title: ม. 61 รู้แล้วรอด : หนังสือที่ผู้บริโภค (เรา) ควรมี.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ค7 ม634 2555 (2).

ห้องสมุด:
สิทธิผู้บริโภค / สรวิศ ลิมปรังษี.

by สรวิศ ลิมปรังษี.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276 .ส225 2552 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .ส225 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276 .ส225 2552 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3276 .ส225 2552 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT3276 .ส225 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276 .ส225 2552 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / สุษม ศุภนิตย์.

by สุษม ศุภนิตย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ค72 ส72 2545 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HC445.ฮ9ค72 ส72 2545 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ค72 ส72 2545 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ค72 ส72 2545 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 พร้อมกฎกระทรวง ถึง พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2541Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276.ก28 2541 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT3276.ก28 2541 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับชาวบ้าน) / ไพโรจน์ อาจรักษา.

by ไพโรจน์ อาจรักษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276 .พ949 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276 .พ949 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .พ949 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3276 .พ949 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT3276 .พ949 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276 .พ949 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544