ผลการค้นหาของคุณมี 2 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ = , Neonatal screening programme in Thammasat Hospital : รายงานการวิจัย / โดย ไข่มุกด์ ช่างศรี. การพิมพ์: [ปทุมธานี] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544 . ก-ง, 14 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS420 .ข947] (1),

ห้องสมุด:
เช็คระยะสุขภาพ ตรวจดีได้ ตรวจร้ายเสีย /   การพิมพ์: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2557 . 54 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [MED WA 2014 659842] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [MED WA 2014 659842] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455