ผลการค้นหาของคุณมี 14 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Basic portrait photo for beginner : , พื้นฐาน "การถ่ายภาพบุคคล" เชิงปฏิบัติ / โดย สุรเชษฐ์ น้ำทิพย์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน), 2551 . 229 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [TR575 .ส74] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [TR575 .ส74] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [TR575 .ส74] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TR575 .ส74] (2),

ห้องสมุด:
Fashion photography essential / โดย ณัฐวัฒน์ อุดมทรัพย์พงศ์. การพิมพ์: นนทบุรี : IDC Premier, 2556 . 226 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PHOTO TR 2013 621506] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PHOTO TR 2013 621506] (1),

ห้องสมุด:
How to portrait / โดย สหทัศน์ วชิระนภศูล. การพิมพ์: นนทบุรี : IDC Premier, 2556 . 153 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PHOTO TR 2013 621659] (1),

ห้องสมุด:
Perfect portrait : , photography & retouching techniques = สุดยอดเทคนิคถ่ายและตกแต่งภาพบุคคล / โดย สุทธิพงษ์ รุจิเกียรติขจร. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, 2551 . 253 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [TR575 .ส73] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [TR575 .ส73] (1),

ห้องสมุด:
การถ่ายภาพบุคคลในแสงธรรมชาติ (แสงอาทิตย์) / โดย เกศราภา ถนอมศักดิ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 . 49 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TR575 .ก75] (1),

ห้องสมุด:
ครบสูตรทุกการจัดไฟ ถ่ายภาพ รีทัช : , ฉบับ สก็อต เคลบี้ / โดย เคลบี, สก็อตต์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด, 2555 . xxv, 232 หน้า : , แปลจาก: Light it, shoot it, retouch it : learn step by step how to go from empty studio to finished image. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [TR590 .ค743 2555] (1),

ห้องสมุด:
ครบสูตรทุกการจัดไฟ ถ่ายภาพ รีทัช : , ฉบับ สก็อต เคลบี้ / โดย เคลบี, สก็อตต์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด, 2556 . xxv, 232 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2555. | แปลจาก: Light it, shoot it, retouch it : learn step by step how to go from empty studio to finished image. 1st ed. c2012. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PHOTO TR 2013 621654] (1),

ห้องสมุด:
ตากล้องต้องรู้. โดย สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะบุคคลกระปุกเงิน, 2552 . 177 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [TR575 .ส737] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TR575 .ส737] (1),

ห้องสมุด:
ตากล้องต้องรู้. โดย ธนา วรสุวัฒน์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะบุคคลกระปุกเงิน, 2551 . 154 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [TR575 .ธ36] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TR575 .ธ36] (3),

ห้องสมุด:
เทคนิคการถ่ายภาพนอกสถานที่ / โดย บิวเรียน, ปีเตอร์ เค. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : อมรินทร์, 2550 . 32 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library Circulation Counter [010/2553] (1),

ห้องสมุด:
เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล , Portrait photography / โดย วีรนิจ ทรรทรานนท์. | นายตากล้อง. | ตากล้อง. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2550 . 1 ซีดี-รอม : , คู่มือ เรียบเรียงเนื้อหาโดย วราลี สิทธิจินดาวงศ์. 4 3/4 นิ้ว + รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ผลงานภาพเอกรงค์ / โดย ธนารัช วังศิริไพศาล, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536 . ก-จ, 19 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [TR590 .ธ35] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455