Your search returned 5 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānbō̜rihān čhatkān namthūam læ ʻuthokkaphai khō̜ng Prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / การบริหารจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้ศึกษา ศรีราชา เจริญพานิช ... [และคนอื่น ๆ].

Siracha Vongsarayankura. Thailand. Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin. by ศรีราชา วงศารยางกูร | สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TC513.ท9 ก636 2554] (1).

Open Library:
Kānphatthanā rabop khūapkhum læ čhatkān khō̜mūn kānchai namprapā bon rabop khāo : kō̜ranī sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt : rāingān kānwičhai chabap sombūn = Development of control and management system for water consumption based on cloud : a case of Thammasat University / การพัฒนาระบบควบคุมและจัดการข้อมูลการใช้น้ำประปาบนระบบคลาวด์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / นพพร ลีปรีชานนท์, ณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์, เจษฎา ผลเจริญ.

Nopbhorn Leeprechanon. Natthaphon Watthanawisut. Čhedsadā Phončharœ̄n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Witsawakam Faifā læ Khǭmphiutœ̄. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by นพพร ลีปรีชานนท์ | ณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์ | เจษฎา ผลเจริญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Phāk Wichā Witsawakam Faifā læ Khō̜mphiutœ̄ Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Thammasāt Sūn Rangsit, 2558 [2015] Publisher: ปทุมธานี : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต, 2558 [2015]Other title: Development of control and management system for water consumption based on cloud : a case of Thammasat University.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TD485 .น33 2558] (1).

Open Library:
Čhāk Bāngrakam phān Bāngbān thưng Nakhō̜n Pathom : prachāchon yū nai / จากบางระกำ ผ่านบางบาล ถึงนครปฐม : ประชาชนอยู่ไหน / ผู้เขียน เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์, พรพนา ก๊วยเจริญ ; บรรณาธิการ วีรวัธน์ ธีรประสาธน์, ศรีสุวรรณ ควรขจร.

Lœ̄tsak Khamkhongsak. Phō̜nphanā Kūaicharoen. Wīrawat Thīraprasāt. Sīsuwan Khūankhačhō̜n. Mūnnithi Fư̄nfū Chīwit læ Thammachāt. by เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ | พรพนา ก๊วยเจริญ, 2510- | วีรวัธน์ ธีรประสาธน์ | ศรีสุวรรณ ควรขจร | มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Fư̄nfū Chīwit læ Thammachāt Khana, Kammakān Prasānngā naʻongkō̜n Phatthanā ʻĒkkachon (Kō̜Pō̜. ʻŌ̜Phō̜Chō̜.), 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป. อพช.), 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2013 635870] (1).

Open Library:
ʻOngkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin kap kānbō̜rihān čhatkān nam / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการน้ำ / ธงชัย โรจนกนันท์.

Thongchai Rōtčhanoknan. Sathāban Phrapokklao. Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by ธงชัย โรจนกนันท์ | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Sathāban Phrapokklao, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: IND HD 2014 645540] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)