ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 36 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความรับผิดทางละเมิดของผู้ประกอบวิชาชีพ = Professional tort liability / คิณีนาถ เกียรติกังวาฬไกล.

by คิณีนาถ เกียรติกังวาฬไกล, 2504-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ล5 ค63 (1).

ห้องสมุด:
กรณีฟ้องร้องทางสุขภาพ : วิกฤตและโอกาส / โดย ทองใบ ทองเปาด์.

by ทองใบ ทองเปาด์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ท72337ก43 (1).

ห้องสมุด:
ภาระการพิสูจน์ความรับผิดทางละเมิดในการประกอบวิชาชีพแพทย์ / โดย เพลินตา ตันรังสรรค์.

by เพลินตา ตันรังสรรค์, 2524- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Other title: Burden of proof in medical malpractice litigation.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3100.5 พ764 2554 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย / โดย วิฑูรย์ อึ้งประพันธ และคณะ.

by วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา, 2544Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3100.5 .ว63 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3100.5 .ว63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3100.5 .ว63 (1).

ห้องสมุด:
สงสัย-- ตายเพราะหมอ? / โดย นักเขียนสารคดีหญิง อรสม สุทธิสาคร.

by อรสม สุทธิสาคร, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2549Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: W44.JT3 อ454 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W44.JT3 อ454 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W44.JT3 อ454 (1).

ห้องสมุด:
คดีทางการแพทย์ : แนวทางศึกษา เพื่อป้องกันและต่อสู้คดี / ขวัญชัย โชติพันธุ์.

by ขวัญชัย โชติพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), [2555] [2012]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3100.5 .ข562 2555 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สาวไส้-- กกต. [วีดิทัศน์] : เสวนาประชาชน / ผู้ร่วมเสวนา คมสัน โพธิ์คง, วรินทร์ เทียมจรัส, การุณ ใสงาม ; ผู้ดำเนินการเสวนา วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ ; โดย เครือข่ายจุฬาฯ เชิดชูคุณธรรม นำประชาธิปไตย ร่วมกับ สถาบันสหสวรรษ.

by คมสัน โพธิ์คง | วรินทร์ เทียมจรัส | การุณ ใสงาม | วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์, 2495- | เครือข่ายจุฬาฯ เชิดชูคุณธรรม นำประชาธิปไตย | สถาบันสหสวรรษ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2549Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ค445ส65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ค445ส65 (2), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG .ค445ส65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ค445ส65 (1). :

การปรับการสื่อสารเพื่อลดปัญหาการฟ้องแพทย์ / สรณ บุญใบชัยพฤกษ์.

by สรณ บุญใบชัยพฤกษ์, 2503- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553 [2010]Other title: Adjustment of patient-approaching style to reduce the medico-legal lawsuit.Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: KPT3100.5 .ส43 2553 (1).

ห้องสมุด:
ฟ้องแพทย์ : ฉบับคดีดัง / ประทีป อ่าววิจิตรกุล.

by ประทีป อ่าววิจิตรกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Pholsiam Printing and Pub., 2549Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3100.5 .ป463 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3100.5 .ป463 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3100.5 .ป463 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3100.5 .ป463 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
นางปีศาจร้าย-- ในสายตาหมอ / ปรียนันท์ (ดลพร) ล้อเสริมวัฒนา.

by ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ปรียนันท์, 2549Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: W84.JT3 ป464 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W84.JT3 ป464 (4), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W84.JT3 ป464 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: MED W 2006 533035 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: W84.JT3 ป464 (1).

ห้องสมุด:
Songsai-- tāi phro̜ mō̜? / สงสัย-- ตายเพราะหมอ? / โดย นักเขียนสารคดีหญิง อรสม สุทธิสาคร.

ʻŌ̜rasom Sutthisākō̜n. by อรสม สุทธิสาคร, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sārakhadī, 2549 [2006] Publication: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W44.JT3 อ454 2549 (1).

ห้องสมุด:
Māttrakān longthōt thī mo̜som samrap khwāmphit ʻan kœ̄t čhāk kānkratham thurawētpatibat dōi pramāt khō̜ng phǣt / มาตรการลงโทษที่เหมาะสมสำหรับความผิดอันเกิดจากการกระทำทุรเวชปฏิบัติโดยประมาทของแพทย์ / โดย ศุภกรภ์ อัครบุญญะกุล.

Supakorn Akkaraboonyakul, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ศุภกรภ์ อัครบุญญะกุล, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Appropriate punishments for negligent medical malpractices.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2014 634102 (1).

ห้องสมุด:
Sitthi læ sērīphāp nai kānsưksā kō̜ranī khō̜ hai trūatsō̜p læ damnœ̄n khadī kap čhaonāthī khō̜ng rat thī patibat nāthī dōi michō̜p nai kānkepngœ̄n bamrung kānsưksā tām prakāt Krasūang Sưksāthikān / สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ / [คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม] ; ผู้จัดทำ กชามาศ ฐาปนโสภณ.

Kachāmāt Thāpanasōphon. Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. by กชามาศ ฐาปนโสภณ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3139.3 .ส633 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3139.3 .ส633 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3139.3 .ส633 2558 (3).

ห้องสมุด:
ความรับผิดในสัญญาให้บริการด้านการแพทย์ / โดย เพ็ญจันทร์ คล้ายเอี่ยม.

by เพ็ญจันทร์ คล้ายเอี่ยม, 2537-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Contractual liability of the health service.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3100 .พ722 (1).

ห้องสมุด:
Khao trānā wā mō̜ khā khon / เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน / อู๋ฮุ่ยเซียง.

Sudānī Būranabēnčhasathīan. by สุดานี บูรณเบญจเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publication: Krung Thēp... : Praphansān, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, [2558] [2015]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3100.5 .ส736 2558 (2).

ห้องสมุด:
กระบวนการยุติธรรมเพื่อแพทย์ถูกฟ้องร้อง / อภิรมย์ เวชภูติ.

by อภิรมย์ เวชภูติ, 2492-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Justice process and physician litigation.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3100.5 .อ464 2552 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของการฟ้องร้องแพทย์ต่อระบบบริการสุขภาพของประชาชน / ปิยะมิตร ศรีธรา.

by ปิยะมิตร ศรีธรา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2551 [2008]Other title: Impacts of medico-legal lawsuit on health system.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: WO100 .ป646 2551 (1).

ห้องสมุด:
การฟ้องบุคลากรทางการแพทย์ / ศุภชัย ถนอมทรัพย์.

Supachai Tanomsup, Witthayālai Kānyuttitham. by ศุภชัย ถนอมทรัพย์, 2496- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2552 [2009] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Medical lawsuits.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3100.5 .ศ74 2552 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544