ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 61 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
4 ทศวรรษรามาธิบดี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : จากนวัตกรรมสู่เวชปฏิบัติ : การประชุมวิชาการ / [จัดโดย] คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.

by คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. การประชุมวิชาการ (2552 : นนทบุรี) | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2552Other title: สี่ทศวรรษรามาธิบดี : จากนวัตกรรมสู่เวชปฏิบัติ : การประชุมวิชาการ | รามาธิบดี 4 ทศวรรษ : จากนวัตกรรมสู่เวชปฏิบัติ.Availability: Items available for reference: Nongyao Chaiseri Library Not for loanCall number: CDG139 (1). :

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Joint Conference in Medical Sciences 2009 : program book & abstract : วิชาการแพทย์ก้าวหน้า ประสานใจพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย วันที่ 22-24 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.

by การประชุมวิชาการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2552 : กรุงเทพฯ) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | Chulalongkorn University. Faculty of Medicine | Mahidol University. Faculty of Medicine Siriraj Hospital.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะ, 2552Other title: วิชาการแพทย์ก้าวหน้า ประสานใจพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: Z6661.ท9 ก633 (2).

ห้องสมุด:
Proceedings of RSU research conference 2008 = เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต.

by มหาวิทยาลัยรังสิต. การประชุมวิชาการ | พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q179.9 .ร625 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Q179.9 .ร625 2552 (1).

ห้องสมุด:
Together towards excellence in health care / บรรณาธิการ อภิชาติ จิตต์เจริญ.

by การประชุมวิชาการ "ฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี ศิริราช-รามาธิบดี บูรณาวิชาการ" (2549 : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) | อภิชาติ จิตต์เจริญ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB100 .ก645 (1).

ห้องสมุด:
การจัดการความรู้กับเวชสารสนเทศไทย : รวมบทความการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2547 / [จัดโดย] คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... [และอื่นๆ] ณ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งชาติ (SMEs) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2547.

by ชมรมข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2547 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ชมรมข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย, 2547Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: W26.5 .ช444 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W26.5 .ช444 (3).

ห้องสมุด:
การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง / บรรณาธิการ สุพัตรา ศิริโชติยะกุล.

by สุพัตรา ศิริโชติยะกุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. การประชุมวิชาการ (2552 : เชียงใหม่).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 [2009]Other title: การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง : การประชุมวิชาการประจำปี | การประชุมวิชาการ การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2552.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WQ240 .ก633 2552 (1).

ห้องสมุด:
การบรรยายทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคทางประสาทวิทยาศาสตร์ 11-15 มกราคม 2537.

by สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 2 : 2537 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL100.03 .ส462 (1).

ห้องสมุด:
การปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : หลักสูตรและการเรียนรู้ / ผู้จัดทำ สาลิกา เมธนาวิน, กัญญา มั่งคั่งสง่า.

by การประชุมวิชาการการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (2545 : กรุงเทพฯ) | สาลิกา เมธนาวิน | กัญญา มั่งคั่งสง่า | สถาบันพระบรมราชชนก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช., 2546Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W18 .ก6552 (2).

ห้องสมุด:
การประชุมการอบรมศึกษาแพทยศาสตร์ของไทย / [จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ... [และอื่นๆ]].

by การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยมหิดล | ทบวงมหาวิทยาลัย | กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2515-Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: W18 .ก655 2536 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W18 .ก655 2514 (10).

ห้องสมุด:
[การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ ครั้งที่ 7] [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] = The 7th TMI Meeting : 12-15 พฤษภาคม 2541 / จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ (ครั้งที่ 7 : 2541 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, [2542?]Availability: Items available for reference: Nongyao Chaiseri Library Not for loanCall number: CDG .ก64315ก65 (1). :

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานปลัดกระทรวง. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 2 : 2532 : สงขลา).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2532Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W3 .ก465 2532 (1).

ห้องสมุด:
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15-19 มีนาคม 2536 : กำหนดเวลา และหัวข้อการประชุม บทคัดย่อผลงานวิจัย รายนามคณะกรรมการ และผู้มีอุปการคุณ.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 34 : 2536 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2536Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W3 .จ75 2536 (1).

ห้องสมุด:
การประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 9 และนิทรรศการเรื่อง สมุนไพร : มรดกไทยเพื่อสุขภาพ.

by การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ครั้งที่ 9 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : สถาบัน, 2534Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W20.5 .ก645 2534 (1).

ห้องสมุด:
Kānprachum Wichākān rūam Khana Phǣtthayasāt sām Sathāban Phō̜.Sō̜. 2554 : Čhulā ...-Rāmā-Sirirāt = Joint Conference in Medical Sciences 2011 : Chula-Rama-Siriraj (JCMS2011). การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ. 2554 : จุฬาฯ-รามา-ศิริราช = Joint Conference in Medical Sciences 2011 : Chula-Rama-Siriraj (JCMS2011).

Kānprachum Wichākān rūam Rawāng Khana Phǣtthayasāt sām Sathāban: Čhulā ...-Rāmā-Sirirāt Nonthaburī) Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Phǣtthayasāt. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. by การประชุมวิชาการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน : จุฬาฯ-รามา-ศิริราช (2554 : นนทบุรี) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | Joint Conference in Medical Sciences : Chula-Rama-Siriraj (2011 : Nonthaburi).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Other title: Abstract book : Kānprachum Wichākān rūam Rawāng Khana Phǣtthayasāt sām Sathāban Phō̜.Sō̜. 2554 : Čhulā ...-Rāmā-Sirirāt Other title: Joint Conference in Medical Sciences 2011 : Chula-Rama-Siriraj (JCMS2011) | Abstract book : การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ. 2554 จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W3 .ก638 2554 (1).

ห้องสมุด:
การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ. 2554 : จุฬาฯ-รามา-ศิริราช [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = Joint Conference in Medical Sciences 2011 : Chula-Rama-Siriraj (JCMS2011).

by การประชุมวิชาการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน : จุฬาฯ-รามา-ศิริราช (2554 : นนทบุรี) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | Chulalongkorn University. Faculty of Medicine | Mahidol University. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital | Mahidol University. Faculty of Medicine Siriraj Hospital | Joint Conference in Medical Sciences : Chula-Rama-Siriraj (2011 : Nonthaburi).

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Other title: Joint Conference in Medical Sciences 2011 : Chula-Rama-Siriraj (JCMS2011).Availability: Items available for reference: Nongyao Chaiseri Library Not for loanCall number: CDG1564 (2). :

ห้องสมุด:
การประชุมวิชาการรามาธิบดีประจำปี / คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.

by การประชุมวิชาการรามาธิบดี (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี).

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะ, [2534]-Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W3 .ก64 2534 (5).

ห้องสมุด:
การประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งชาติ = National Conference on Biomedical Engineering (NCBME ) : วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ / จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by การประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งชาติ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2550-Other title: National Conference on Biomedical Engineering (NCBME ).Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QT36 .ก643 2550 (1).

ห้องสมุด:
การประชุมสัมมนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ / จัดโดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย.

by การประชุมสัมมนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ | สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2533-Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QY4 .ก647 2533 (7).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544