ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 759 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ข้อเขียน และบทความพลเรือตรีวิทุร แสงสิงแก้ว / วิทุร แสงสิงแก้ว.

by วิทุร แสงสิงแก้ว, พล.ร.ต, 2479- | กรมการแพทย์. สำนักงานเลขานุการกรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2540 [1997]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED W 1997 624956 (1).

ห้องสมุด:
พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรม / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ บรรณาธิการ.

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2549Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: GN296.5.ท9 พ57 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GN296.5.ท9 พ57 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: GN296.5.ท9 พ57 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: GN296.5.ท9 พ57 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ANTH GN 2006 473212 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ที่ระลึกฌาปนกิจศพนายบุญ แก้วโรจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2516Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1973 94699 (1). :

ห้องสมุด:
การแพทย์การสาธารณสุขเมืองไทย : วิวัฒนาการความเป็นมาจากอดีต / ยุวดี จอมพิทักษ์.

by ยุวดี จอมพิทักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2545Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ70.JT3 ย753 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WZ70.JT3 ย753 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ70.JT3 ย753 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม : ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย / ทวีศักดิ์ เผือกสม.

by ทวีศักดิ์ เผือกสม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ70.JT3 ท465 (1). Checked out (2). In transit (4).

ห้องสมุด:
การวิจัยชุดทดสอบและการพัฒนาเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2554 / คณะผู้จัดทำ ปนัดดา ซิลวา ... [และคนอื่น ๆ].

by ปนัดดา ซิลวา | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W20.5 .ก6524 2555 (2).

ห้องสมุด:
การวิจัยชุดทดสอบและการพัฒนาเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2553 / คณะผู้จัดทำ ปนัดดา ซิลวา ... [และคนอื่น ๆ].

by ปนัดดา ซิลวา | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2553 [2010]Availability: Available for loan (4)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W20.5 .ก6524 2553 (4).

ห้องสมุด:
คู่มือเภสัชกรรมแผนโบราณ / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง กัญจนา ดีวิเศษ ... [และคนอื่นๆ].

by กัญจนา ดีวิเศษ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปราจีนบุรี] : ฝ่ายธรรมชาติบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, 2537Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: WB50.JT3 ค74 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB50.JT3 ค74 (3).

ห้องสมุด:
การแพทย์แผนไทยสายใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม : รวมบทความวิชาการ ของแพทย์หญิง เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ / คณะบรรณาธิการ ร้อยโทหญิงลัฐิกา จันทร์จิต ... [และคนอื่นๆ].

by เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, 2495-2551 | ลัฐิกา จันทร์จิต | กัญจนา ดีวิเศษ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2540-Availability: Available for loan (22)Pridi Banomyong LibraryCall number: WB50.JT3 พ715 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WB50.JT3 พ715 (6), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB50.JT3 พ715 (10), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WB50.JT3 พ715 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ปรัชญาการแพทย์ตะวันออก : โหราศาสตร์ในวิชาแพทย์แผนไทย = Oriental traditional medicine and therapy : astrology in meta-physics for Thai traditional therapy / โดย สุรพรรณ ศิริธรรมวานิช.

by สุรพรรณ ศิริธรรมวานิช, 2480-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2549Other title: Oriental traditional medicine and therapy : astrology in meta-physics for Thai traditional therapy.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W61 .ส643 (1).

ห้องสมุด:
พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย : เอกสารสรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุขไทย / บรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ชาติชาย มุกสง.

by การประชุมระดมความคิดเห็นทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์การแพทย์ ์และสาธารณสุขไทย (2544 : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) | ชาติชาย มุกสง | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : แผนงานวิจัยสังคมและสุขภาพ สถาบันวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2545Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ70.JT3 ก644 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WZ70.JT3 ก644 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ70.JT3 ก644 (2). Checked out (4).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ / ผู้รวบรวม กลุ่มงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สถาบันการแพทย์แผนไทย. สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2550Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3098.ก28 2550 (1).

ห้องสมุด:
เรื่องยุ่ง-- ที่ควรรู้ / แสวง บุญเฉลิมวิภาส ... [และคนอื่นๆ].

by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2543Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3098 .ร82 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3098 .ร82 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT3098 .ร82 (1).

ห้องสมุด:
Kwā čhē čha pen mō̜ / กว่าเจ้จะเป็นหมอ / อุเทน บุญอรณะ.

Utain Bunʻō̜nna. by อุเทน บุญอรณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sayām ʻIntœ̄buk, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W62 .อ737 2558 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายการแพทย์ : ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์.

by วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3100 .ว627 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3100 .ว627 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3100 .ว627 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3100 .ว627 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายการแพทย์ = Medical laws : วิเคราะห์ปัญหากฎหมายจากการเริ่มต้นของชีวิตในครรภ์มารดาถึงภาวะแกนสมองตาย / แสวง บุญเฉลิมวิภาส, พันโทนายแพทย์ เอนก ยมจินดา.

by แสวง บุญเฉลิมวิภาส | เอนก ยมจินดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (17)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3098 .ส75 2546 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3098 .ส75 2546 (6), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3098 .ส75 2546 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3098 .ส75 2546 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3098 .ส75 2546 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย : มิติใหม่แห่งสิทธิภูมิปัญญาไทย : เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ วันที่ 11พฤษภาคม 2542 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวบุตร ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / จัดโดย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ; คณะผู้วิจัย อ้อมบุญ ล้วนรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

by การสัมมนาวิชาการเรื่องกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย : มิติใหม่แห่งสิทธิภูมิปัญญาไทย (2542 : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) | อ้อมบุญ ล้วนรัตน์ | สถาบันการแพทย์แผนไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2542Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB50.JT3 ก654 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544