ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 49 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานวิจัยเรื่องสถานการณ์รายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทย = Health expenditure in Thailand / โดย ศุภจิต มโนพิโมกษ์.

by ศุภจิต มโนพิโมกษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2539?]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ศ7246ร64 (3).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการให้บริการในหน่วยโรคผิวหนังเกี่ยวกับแสง ในภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / โดย รังสิมา วณิชภักดีเดชา.

by รังสิมา วณิชภักดีเดชา, 2516-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: W74 .ร625 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
รายงานวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของผู้ประสบอุบัติภัย / วิจิตร บุณยะโหตระ, อารี จริยานุรักษ์กุล, เยาวลักษณ์ บุญภักดี.

by วิจิตร บุณยะโหตระ | อารี จริยานุรักษ์กุล | เยาวรักษ์ บุญภักดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ, [2530?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV677.ท9 ว55 (2).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ต้นทุนการรักษาพยาบาล : กรณีศึกษา : โรงพยาบาลราชานุกูล / โดย อาภัสสา ขัมพานนท์.

by อาภัสสา ขัมพานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WX157 .อ646 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WX157 .อ646 (2).

ห้องสมุด:
การวิจัยและพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ = National health account-NHA / บรรณาธิการ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ; นักวิจัย อดิศวร์ หลายชูไทย ... [และคนอื่นๆ].

by อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล | อดิศวร์ หลายชูไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : โครงการสำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: W74 .ก733 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W74 .ก733 (5).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การศึกษาโอกาสพัฒนาและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการ การเบิกจ่าย และคุณภาพของบริการทางการแพทย์ในระบบของกองทุนเงินทดแทน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์, สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล.

by จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ | สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W74.JT3 จ647 2552 (1).

ห้องสมุด:
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ, 1. ศูนย์แพทย์ชุมชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษาศูนย์แพทย์ชุมชน 9 แห่ง, 2. ต้นทุนต่อหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชน 6 จังหวัด / โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ; คณะผู้วิจัย สุพัตรา ศรีวณิชชากร ... [และคนอื่นๆ].

by สุพัตรา ศรีวณิชชากร | สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สำนักงาน, 2553 [2010]Other title: ศูนย์แพทย์ชุมชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษาศูนย์แพทย์ชุมชน 9 แห่ง | ต้นทุนต่อหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชน 6 จังหวัด.Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA546.JT3 ง635 2553 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลเอกชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา = Unit cost of private hospital : a case study of Smithivej Sriraja Hospital / โดย พงศธร วรรัตนธรรม.

by พงศธร วรรัตนธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WX157 .พ223 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการสำรวจการเข้าถึงสถานพยาบาลและรายจ่ายด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่ตาย พ.ศ. 2548-2549 = Report on the 2005-2006 survey on access to care and health expenditure of decedents / กลุ่มสถิติประชากรและสังคม สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มสถิติประชากรและสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2550 [2007]Other title: Report on the 2005-2006 survey on access to care and health expenditure of decedents.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W84.JT3 ร6415 2550 (1).

ห้องสมุด:
ต้นทุนบริการเวชกรรมฟื้นฟู / บรรณาธิการ อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล.

by อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล | ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [นนทบุรี] : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED W 2010 623247 (2).

ห้องสมุด:
บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2551 / จัดทำโดย คณะทำงานจัดทำบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2551 = National health accounts of Thailand 2002-2008 / produced by the NHA 2006-2008 Working Group.

by คณะทำงานจัดทำบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2551 | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ | National Health Accounts 2006-2008 Working Group (Thailand) | International Health Policy Programme.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, [2553] [2010]Other title: National health accounts of Thailand 2002-2008.Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W74.JT3 บ623 2553 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544