ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 136 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ พร้อมด้วยแนวคำถาม-คำตอบ.

by สุวรรณา ชมเชย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท560 .ส7 (1).

ห้องสมุด:
ค้ำประกัน / ภาสกร ญาณสุธี.

by ภาสกร ญาณสุธี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2550Other title: หลักกฎหมายค้ำประกัน.Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .ภ652 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ภ652 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .ภ652 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ภ652 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by สุทธิอรรถนฤมนตร์, พระ, 2440-2520.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค6 ส7 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ค6 ส7 (1). Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ค6 ส7 (5).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิทธิของผู้ค้ำประกัน = The protection of guarantor's rights / โดย นรีภรณ์ กาญจนพฤกษ์.

by นรีภรณ์ กาญจนพฤกษ์, 2523-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Protection of guarantor's rights.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .น464 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ พ.ศ. 2489.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง], 2489Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT900 .ก925 (1). :

ห้องสมุด:
คำสอนเรื่องนิติกรรมและหนี้ / โดย พระสารสาสน์ประพันธุ์.

by สารสาสน์ประพันธ์, พระ, 2433-2516 | ธรรมนูญวุฒิกร (ประวัติ), หลวง, 2445-2515.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2476Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT504 .ส643 (1). :

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำเรือที่อยู๋ระหว่างการต่อมาเป็นหลักประกันหนี้ = Legal problems on vessels under construction as collateral security / โดย สุวรรณี ถาวรวิริยะนันท์.

by สุวรรณี ถาวรวิริยะนันท์, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K721.5 .ส754 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K721.5 .ส754 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / โดย ภิญโญ ธีรนิติ.

by ภิญโญ ธีรนิติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ประยูรวงศ์ จำกัด, 2530Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค6 ภ6 2530 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / สุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิชญ์.

by สุดา วิศรุตพิชญ์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545Availability: Available for loan (20)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2545 (5), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ค6 ส68 2545 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2545 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ค6 ส68 2545 (10).

ห้องสมุด:
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .ป63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ป63 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / โดย จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

by จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .จ63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .จ63 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .จ63 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ธารทิพย์ เทียมทอง.

by ธารทิพย์ เทียมทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Other title: ค้ำประกัน จำนอง จำนำ | คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .ธ643 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ธ643 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .ธ643 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ธ643 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ : ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / วงศ์วชิร โอวรารินทร์.

by วงศ์วชิร โอวรารินทร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .ว25 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ว25 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT900 .ว25 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ.

by ชุมพล จันทราทิพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ช7 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ป4 ช7 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by ถาวร โพธิ์ทอง, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522-Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2522 (3). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2522 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by ถาวร โพธิ์ทอง, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2525 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ป4 ถ65 2525 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ป4 ถ65 2525 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ.

by พจน์ ปุษปาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2514Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ค6 พ2 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544